İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması

İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri
İç Mimarlık Öğrencileri

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje
Yarışması’nın üçüncüsü olan im2020, bu yıl Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde
düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı
Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin
projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir
iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini
sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef
oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine
katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı
“im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını
amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo
projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin
yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2019-2020 güz ve bahar dönemleri)
tasarım stüdyolarında ve mobilya tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin
değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri
Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;
* Birinci Yıl
* İkinci Yıl
* Üçüncü Yıl
* Dördüncü Yıl
* Mobilya Tasarım
Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
* Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından
tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin
katılımına açıktır.
*Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’, ‘Dördüncü yıl’ ve ‘Mobilya tasarım’ olmak üzere
beş kategoriden oluşmaktadır.
* Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği akademik yıl
içindeki güz ve bahar (veya her ikisi birden) yarıyıllarında, içmimarlık lisans derecesi veren
bir eğitim kurumunun içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya tasarımı dersleri kapsamında
gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.
* Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3
kişiyle sınırlıdır.
* Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.
* Yarışmaya katılım ücretsizdir.
* Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası adına yarışmayı düzenleyen
İçmimarlar Odası Ankara Şubesi’ne aittir.
* Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital
olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
* Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.
* Proje teslimi sadece [email protected] adresi üzerinden yapılabilecektir.
*Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Proje Teslim Formatı ve Koşulları
* Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi,
vb bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
* Yarışmaya katılan her projenin sunumu 1 adet Yatay A0 pafta ile yapılmalıdır. Dijital
ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.
* Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod,
herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
* Proje paftaları 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında
[email protected] e-posta adresine yollanmalı ve paftanın toplam büyüklüğü 20
megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital
olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
* Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini
istedikleri biçimde sunabilirler.
* Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir
rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

* Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.
Değerlendirme Süreci ve Kriterleri
Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir.
Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;
Ön Eleme
1. Aşama Jüri Değerlendirmesi
2. Aşama Jüri Değerlendirmesi
Ön Eleme: Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön
eleme aşamasında elenirler.
1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri
Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu
oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini
yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori
sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2.
Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.
2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için
kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her
kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı
olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.
Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak
belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.
Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri
tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her
kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.
Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin
onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta
olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir
jüri tarafından değerlendirilmektedir.
Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan “yarışma amaçları” ve
“değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma
değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından
kayıt altına alınır. Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital
sergi ile kamuoyuna sunulur.

Ödüller ve Yayın
“im İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında her kategori için üç adet “Başarı Ödülü” ve
üç adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan
katılımcılara sertifika, ‘Başarı Ödülü̈’ ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak
para ödülü̈ verilmektedir. Ödül alan tüm projelere, Başkent Üniversitesi ve TMMOB
İçmimarlar Odası adına İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital
yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla
paylaşılacaktır.

Kimliklerin Gizliliği
Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Teslim sırasında
teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu
aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna
kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur.

Yarışma Takvimi
● Soru – Cevap dönemi 10 Ağustos – 2 Ekim 2020
● Projelerin dijital teslimi için son tarih 16 Ekim 2020
● Projelerin Ön eleme değerlendirmesi 18 Kasım 2020
● 1. Jüri Değerlendirmesi 9 Aralık 2020
● 2. Jüri Değerlendirmesi 11 Aralık 2020
● Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum 21 Aralık 2020

Ödüller
“im2020” yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon
Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika,
“Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü
verilmektedir. Ödül alan tüm projeler Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital yarışma
kitabında yer alacaktır.
Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:
Birincilik ödülü – 2.000 TL
İkincilik ödülü – 1.500 TL
Üçüncülük ödülü – 1.000 TL
Mansiyon ödülü (3 Adet) – 500 TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin