İBB-İFSAK “En Güzel Lale” Fotoğraf Yarışması

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – İFSAK
“EN GÜZEL LALE”
FOTOĞRAF YARIŞMASI
YARIŞMANIN KONUSU:
2005 yılından bu yana lale yarışması düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında İstanbul’umuzu Lale ile yine bir
fotoğraf yarışması aracılığıyla buluşturuyor.
Katılımcıların çekecekleri, İstanbul’un koru, park, bahçe, yeşil alanlarında pek çok bölgede yer alan peyzaj çalışması
fotoğrafları, makro Lale fotoğrafları ve İstanbul’luların Lale ile buluşmalarını betimleyen kadrajlar, yarışmamızın konusu
dâhilinde değerlendirilecektir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri, İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları dışında
tüm fotoğraf severler katılabilir.
2. Yarışmanın her iki bölümüne de gönderilecek olan fotoğrafların 2014 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla katılım, kural ihlali sayılacaktır.
3. Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek
gönderilecektir.
4. Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
5. Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
6. Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma
kalitesinde olmalıdır.
7. Fotoğraflara verilecek isim;
• 6 Rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345), Fotoğrafın sıra numarası olarak
hazırlanmalıdır.
Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg, …, gibi
8. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
9. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş
veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
10. Daha önce başka ya da bu yarışma ile eşzamanlı düzenlenen TFSF onaylı ulusal yarışmalarda derece (birinci, ikinci,
üçüncü, başarı, mansiyon, özel ödül) ya da FIAP onaylı uluslararası yarışmalarda ödül, mansiyon ve sergileme almış
fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır ve katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle
kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan;
• Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana
unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulununan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri
gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
• Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda
yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca süresiz olarak kısıtlanır.
12. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
• Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.
• CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Üzerinde “katılımcı rumuzu” yerine
“katılımcı ismi” yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması, imzalanması, CD/DVD ile
birlikte kapalı bir zarfın içerisine konulması, zarfın üzerine sadece 6 rakamlı rumuzun yazılması gerekmektedir.
• CD/DVD ve katılım formunun içinde bulunduğu zarf, postada hasar görmeyecek şekilde paketlenip aşağıdaki adrese
teslimat en son 26.04.2014 saat 17.00 olacak biçimde posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
Sayın Çetin Kaya,
İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 18 07
DİĞER HUSUSLAR:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha
edilecektir.
• Yarışma sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
• Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılmalıdır. İmzasız form ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya
alınmayacaktır.
• Şartnameye uymayan fotoğraflar jüri değerlendirmesine alınmayacaklardır.
• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
KULLANIM HAKLARI:
• Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve
mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap, katalog, reklam,
broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. Ayrıca yarışmada
başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan
fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
• Plananlanan sergi için derece alan fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılacak olup
katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu
olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Cengiz Karlıova
Muhsin Divan
Osman Savaş
Reha Bilir
Şevket Dedelioğlu
Seçici Kurul en az Üç (3) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.
Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 3.000 TL
2.lik Ödülü : 2.000 TL
3.lük Ödülü : 1.500 TL
Mansiyon (3 adet) : 1.000 TL
Satın alma (50 adet) : 300 TL
TAKVİM:
Son Başvuru tarihi : 26.04.2014 saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 03.05.2014
Sonuçların Açıklanması : 07.05.2014
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Mayıs-Haziran 2014
YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.ibb.gov.tr, www.istanbulunlalesi.com, www.ifsak.org.tr, www.tfsf.org.tr
adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.
Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye
layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 18 07 E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr
TFSF Temsilcisi:
Çetin Kaya
Yarışmamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup, (İFSAK) İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri
Derneği tarafından organize edilmiştir.
Yarışmamız TFSF 2014/025 patronajı ile desteklenmektedir.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.