IB eğitimi nedir?

IB eğitimi
IB eğitimi

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için tüm IB uluslararası programları, güçlü akademik ve kişisel tasarımlarıyla farklıdır. Öğrencileri akademik çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya zorluyoruz. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefliyoruz.

IB, okulların öğrencilerinin karakter sahibi ve çok yönlü öğrenciler olarak yetiştirmelerine, açık görüşlü, kendi kimliklerine güven duyan; etik kararlar veren; başkalarıyla paylaştığımız ortak insanlığımıza değer veren; öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır öğrenciler olarak yetiştirmelerine yardımcı olma amacı gütmektedir.

IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. IB eğitimi, öğrenen profilinde ifade edilen değerlere dayanır ve:

• öğrenenleri merkeze alır – IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkileri, etik sorumluluk almayı ve kişisel olarak güçlüklere karşı koyabilmeyi destekler.

• öğretim ve öğrenime yönelik etkin yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için gerek duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

• küresel bağlamlarda işe yarar – IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler.

• geniş bir içerik sunar – IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Uluslararası bilince sahip insanların bu özellikleri, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

Diploma Programı (DP): öğrencileri yüksek
öğretimde ve küresel toplum içerisinde başarılı
olmaya hazırlar

DP, 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavları bulunan, akademik olarak güçlü ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde
gelen üniversitelerince tanınmakta ve saygı görmektedir.

IB Kariyer Odaklı Program (CP): öğrencileri,
yaşamlarında seçtikleri yollara hazırlıyor

CP, IB’nin vizyonunu ve eğitim ilkelerini, kariyer odaklı öğrenime yönelmek isteyen öğrenciler için özel olarak tasarlanmış farklı bir programa entegre etmiştir. CP’nin esnek eğitim çerçevesi, okulların öğrenci ihtiyaçlarını, geçmiş birikimleri ve bağlamlarına uygun olarak karşılamalarını sağlar. Her okul, kendi özel CP
versiyonunu oluşturur.

IB programlarında sunulan hizmetler
International Baccalaureate® kapsamında bir programı sunmak ve IB Dünya Okulu statüsü kazanmak isteyen tüm okullar ve okul grupları önce yetkilendirilme (otorizasyon) sürecinden geçmelidirler. Otorizasyon gereklerinin tutarlı bir şekilde yerine getirilmesi, okulların IB programlarını başarılı şekilde uygulamak için iyi hazırlanmalarını sağlar. Okullar IB programlarının tümünü genellikle zaman içerisinde, okul büyüdükçe yeni programlar ekleyerek geliştirirler. Yeni okullar eş zamanlı adaylık talebinde bulunabilirler, ancak programlar kapsamında yetkilendirme almadan önce tipik olarak bu süreci parça parça tamamlarlar.

Okullar, herhangi bir IB programını sunmaya başlamadan önce, ilgili bölge ofisiyle resmî iletişimi başlatan çevrimiçi “Okul Bilgi Formu”nu doldurur ve sonrasında da adaylık statüsü için başvuruda bulunabilirler. Onaylandıktan sonra IB, okulların otorizasyon ziyaretine hazırlanması için her program için okulla
çalışacak deneyimli bir danışman atar.

IB programları iddialıdır ve okul paydaşlarının ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını gerektirir. IB programlarından birden fazlasını uygulama, okul liderlerinin erişim ve kaynaştırma, çok dillilik, müfredatın uyumu ve öğrencilerin programlar ve eğitim seviyeleri arasında başarılı geçişler yapmaları gibi konularda, okul çapında uygulanabilecek politikalar ve prosedürler geliştirmelerini zorunlu kılar. Çoğu okul, öğrencileri ve paydaşları için tüm IB programlarını koordinasyon içinde ve tutarlı biçimde sunan yüksek kaliteli eğitim yaklaşımını son derece yararlı bulmaktadır.

Tüm IB Dünya Okulları, hem ortak hem de programa özel standartlar ve uygulamaları içeren sürekli bir inceleme ve gelişim sürecine katılmaktadırlar. IB Dünya Okullarındaki öğretmenler, sürekli olarak öz-değerlendirmeyle uygulamalarını gözden geçirme ve iyileştirmeye zorlanırlar. IB’den okullara düzenli olarak değerlendirme raporları ve ziyaretçiler gelir; çok programlı okullar, eş zamanlı değerlendirme talebinde bulunabilirler. Ayrıca çoklu program yürüten okullar için IB diğer uluslararası akreditasyon kurumlarıyla (örneğin, Uluslararası Okullar Konseyi-CIS) eş zamanlı ziyaret seçeneği de sunmaktadır.

ibo.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eighteen − 14 =