İAÜ TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programı’ndan İAÜ’nün 5 Projesine Destek

İstanbul Aydın Üniversitesi, TÜBİTAK’ın “Bilim ve Toplum kategorisinde açılan çağrılarından 5 proje kazandı.
– 4004 Doğada Bilim Yapıyorum
– 4004 Mühendis Olmaya Adım Adım
– 4005 Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları Yoluyla Fen Bilimleri Öğretmelerinin Bilimsel Sorgulama Becerilerinin Geliştirilmesi
– 4007 World Stem Festival
– 4007 Haydi Bilimle Aydınlanalım