I.ÜNİVERSİTELERARASI UYGULAMALI EBRU YARIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKSTİL EL SANATLARI TASARIM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
I.ÜNİVERSİTELERARASI
UYGULAMALI EBRÛ YARIŞMASI
“GÜL DİYARINDA EBRÛ”

Türk toplumu, tarih boyunca sanat alanında güzeli arama yolunda
çeşitli dallarda verdiği örneklerle engin bir geçmişe sahiptir. Asırlar
boyu güzel sanatlar alanında güçlü ve güzel ürünler ortaya
koymuşlardır. Bu nedenle, Türk Sanat tarihinde özel bir yeri olan
ebrû sanatı, bizim güzellik anlayışımızdan doğup yine bizim güzellik
arayışımızla gelişme gösteren bir kâğıt süsleme sanatıdır. Tarihimizde
ve günümüzde özel bir yeri olan ebrû sanatının gelecek
kuşaklara aktarılabilmesi için aklın, bilimin, sanatın ve evrensel
değerlerin var olduğu üniversitelerden geleceğe taşınmasını
düşünmekteyiz. Bu düşünce doğrultusunda Süleyman Demirel
Üniversitesi, TESAUM olarak hedefimiz, üniversiteli genç ebrû
sanatçı adaylarını gül diyarında, ebrûdaki renk armonisi gibi bir
araya getirerek bu bayrağı ileriye, aslına ve formatına uygun bir
şekilde taşımaktır.
YARIŞMANIN AMACI
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi TESAUM’un düzenlediği
Üniversitelerarası Uygulamalı ebrû yarışmasının amacı; Süleyman
Demirel Üniversitesi’ni ve Isparta ilini gül bağlamında tanıtmak,
günümüz ebrû sanatına tasarım boyutunda katkıda bulunmak, ebrû
sanatı ile ilgilenen gençleri bir araya getirmek, genç üniversiteli ebrû
sanatçı adaylarını desteklemek, Türk sanatı adına yapılacak olan
çalışmalara öncülük etmek ve kültürel paylaşımın arttırılmasını
sağlamaktır.
YARIŞMA KONUSU
Gül, Klasik ve Serbest Ebrû
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yarışma 6 – 7 – 8 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Yarışmaya Üniversitelerin Fakülteleri, Yüksekokullar, Meslek
Yüksekokulları ve Enstitülerinde okuyan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek
Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) öğrencileri katılabilir.
3. Katılımcılardan üniversitede öğrenci olma şartı aranmaktadır.
(Yarışmacılar, yarışma esnasında öğrenci kimliğini ibraz etmek zorundadır.)
4. Yarışma gül, klasik ve serbest ebrû çalışması olmak üzere 3 dalda
yapılacaktır. Yarışmacılar tüm kategorilerde yarışmak zorundadır.
5. Yapılan ebrûlar 35 x 50 ebatların da kâğıda çalışılacaktır.
6. Ön eleme ve yarışma esnasında kullanılan ebrû boyalarının klasik
tarzda hazırlanmış olması gerekmektedir.
(Kimyasal diye nitelendirdiğimiz örn: guaj vb. boyalar kullanılmayacaktır.)

7. Yarışmaya katılabilmek için ISPARTA ZİRAAT BANKASI
MERKEZ ŞUBESİ, “44807896 – 5063” nolu hesaba SDÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI adına 25,00 TL
yatırılacktır.
8. Yarışmaya katılacak olan katılımcılar ön eleme için 15 NİSAN 2011
tarihine kadar yarışacakları ebrû çalışmalarını, doldurdukları form ve
banka dekontu ile birlikte katalogta belirtilen adrese elden veya kargo
ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Not: Kargoda yaşanabilecek gecikme ve hasardan katılımcı sorumludur.
9. Müracaat edenler arasından 30 yarışmacı seçilecek ve yarışmaya
çağrılacaktır.
10. Yarışmaya çağrılacak olanların listesi 22 Nisan 2011 tarihinde
“http://sablon.sdu.edu.tr/merkezler/tesaum/ ” internet sitesinde
yayınlanacak ve ön elemeyi geçenlerin mail adreslerine gönderilecektir.
11. Yarışmaya her katılımcı kendi kullandığı kitre, boya, tekne, fırça,
su ve yardımcı malzeme ile katılacaktır.
12. Yarışmacıların Isparta’ya geliş – dönüş masrafları kendilerine,
konaklama kuruma aittir.
13. Yarışmacılar belirtilen salonda, gün ve saatte ebrûlarını gözetmenler
eşliğinde yapıp, jüriye teslim edeceklerdir.
14. Yarışmaya daha önceden hazırlanmış akkâse veya benzeri ebrû
çalışması ile gelinmeyecektir.
15. Katılacak olan yarışmacılara telif hakkı ve eser teslimatı
yapılmayacaktır.
16. Her türlü bilgi için TESAUM Müdürlüğü Bürosunun “0(246) 211
35 42 – 34 55” nolu telefonu aranabilir.
17. Yarışmaya katılmak isteyip ancak form bulamayan yarışmacılar,
“http://sablon.sdu.edu.tr/merkezler/tesaum/ ” internet adresinden
aldıkları formu doldurup diğer istenilen belgelerle birlikte aşağıdaki
adrese gönderebilirler.
ÖDÜLLER
• Gül Ebrû Yarışması:
Birincisi :1000,00 TL + BAŞARI BELGESİ
İkincisi :500,00 TL + BAŞARI BELGESİ
Üçüncüsü :300,00 TL+ BAŞARI BELGESİ
• Klasik Ebrû Yarışması:
Birincisi :1000,00 TL + BAŞARI BELGESİ
İkincisi :500,00 TL + BAŞARI BELGESİ
Üçüncüsü :300,00 TL+ BAŞARI BELGESİ
• Serbest Ebrû Yarışması:
Birincisi :1000,00 TL + BAŞARI BELGESİ
İkincisi :500,00 TL + BAŞARI BELGESİ
Üçüncüsü :300,00 TL+ BAŞARI