I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu

Bugün “Bir millet, iki devlet” olarak nitelendirilen Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındaki karşılıklı ilişkiler derin tarihî köklere dayanmaktadır. Ortak soy, dil, inanç, kültür, tarih, örf ve adetler bu iki cumhuriyeti birbirine yaklaştırmada önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasında siyasi, ekonomik, kültürel, akademik, sportif faaliyetler gibi çeşitli alanlardaki işbirliği, günümüzde uluslararası düzeydeki en iyi dostluk ve kardeşlik örneklerinden birisini oluşturmaktadır.

Bu hususları göz önünde bulunduran Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi iki ülke arasındaki münasebetleri çeşitli yönleriyle ele almayı ve bu çerçevede iki uluslararası sempozyum düzenleme karara almıştır. Bu sempozyumların ilki 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öncülüğünde Kastamonu’da gerçekleştirilecektir. Tebliğler iki gün boyunca sunulacak, üçüncü gün düzenlenecek bir gezi ile misafirlere Kastamonu’nun tarihî ve kültürel mirası tanıtılacaktır.

Sempozyumda tebliğ sunum dillerinin Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olması uygun görülmüştür. Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri sempozyumdan sonra sempozyum kitabı olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma tebliğ ile katılabilmek için “Sempozyum Takvimine uygun olarak tebliğlerin sempozyum iletişim birimine ulaştırmasını bekliyoruz. Bilim Kurulunca kabul edilen tebliğ sahipleri, gelişmelerden ayrıca haberdar edilecektir.

Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyum Konuları
– Türkiye tarihi hakkında Azerbaycan kaynakları

– Azerbaycan tarihi hakkında Türkiye kaynakları

– Türkiye ve Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkiler

– Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler

– Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm, sosyal ve kültürel ilişkiler

– Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bilimsel ve akademik ilişkiler

– Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde geleceğe yönelik perspektifler

Sempozyumda esas itibariyle yakın dönem tarihi etrafında yakınçağ ve cumhuriyet dönemlerine ait tebliğlerin sunumu tercih edilmektedir. Buna rağmen kendisinden sonraki gelişmeleri etkileyen ve etkileri günümüze kadar ulaşan daha önceki dönemlere ait olaylar, süreçler ve şahsiyetler konusunda gönderilen tebliğler de değerlendirilebilir. Ana konuların dışında kalan, fakat her iki ülke arasındaki ilişkilerin değişik yönlerini aydınlatmaya yardım edecek konularda gönderilen tebliğler de dikkate alınacaktır.

Önemli Tarihler
Sempozyum duyurusu 1 Ocak 2016
Tebliğ özetlerinin gönderilmesi için son tarih 1 Mart 2016
Kabul edilen tebliğlerin duyurulması 1 Nisan 2016
Tebliğ metinlerinin gönderilmesi 5 Mayıs 2016
Sempozyum programının duyurulması 10 Mayıs 2016
Sempozyum tarihi 12-14 Mayıs 2016
Düzeltilmesi gereken tebliğlerin yazarlarına iade edilmesi 10 Haziran 2016
Tebliğ tam metinlerinin yayınlanmak üzere gönderilmesi 30 Haziran 2016

İletişim

Kastamonu Üniversitesi/Türkiye Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
37100 Kastamonu/Türkiye
Telefon: 0.366.2801959 – 0.366.2801957
Belgegeçer: 0.366.2154969

E-posta: utam@kastamonu.edu.tr