I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Katılımcılar;

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak düzenlemekte olduğumuz, I. INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM – IPSSS (I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Ardahan’da yapılacaktır.

Siyaset ve Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında özgün çalışmalarınızla sempozyumumuza katkı sunmanızı bekler; sizleri Ardahan’da misafir etmekten mutluluk duyarız.

IPSSS etkinliği kapsamında ‘Ardahan Değerlemeleri’ adı altında ayrı bir kategori yer almakta olup Ardahan ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yönü hakkında yapılan ve hakem değerlendirmesinden geçen çalışmalar IPSSS kurulu tarafından ödüllendirilecektir.

Ayrıca Sempozyuma gönderilen makalelerin tam metinleri, hakem değerlendirmesinden sonra ‘uluslararası kitap bölümü’ olarak yayınlanacaktır.

Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyumumuzun sonunda Ardahan Şeytan Kalesi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ve Kars Ani Harabeleri’ne gezi düzenlenecektir. Ayrıca katılımcılar isterlerse, ücretli Gürcistan-Batum turuna katılabileceklerdir.

Dr. Öğr. Üyesi İhsan KURTBAŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Dear Academicians, Researchers and Participants;

I. INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM – IPSSS organized by Ardahan University Faculty of Economic and Administative Sciences as well as Directorate of Ardahan Economic and Social Practices and Research Center, will be held on 10-12 October 2018 in Ardahan.

We are awaiting your contributions through original studies in all areas of Political and Social Sciences and looking forward to welcoming you as our guests in Ardahan.

As part of the IPSSS activity, while a seperate category exists under the title of ‘Ardahan Assessments’, the studies that are carried out about Ardahan’s economic, social, cultural and political aspects and pass the refree review, will be rewarded by the IPSSS Board.

Furthermore, the full texts of the articles sent to the Symposium will be published as ‘International Book Section’ after referee review. At the end of our symposium, which will be held by Ardahan University hosted, a trip will be organized to Ardahan Şeytan Kalesi, Caucasian Front War History Museum and Kars Ani Ruins. In addition, if participants want, they will be able to attend in the paid Georgia-Batum tour.

Dr. İhsan KURTBAŞ

President of the Symposium Regulatory Board

SEMPOZYUM KONULARI (1)
Sempozyuma hakkında bilim dallarına sahiptir bir konu ile müracaat edilebilir. (Aşağıdaki bilim dallarında herhangi bir konuda uygulamalar yapılabilir)

SİYASET BİLİMİ VE SOSYAL BİLİMLER

Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler

Kamu Yönetimi – Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre – Kentleşme ve Çevre

Sosyoloji – Sosyoloji

Felsefe – Felsefe

Hukuk – Hukuk

Tarih – Tarih

Uluslararası İlişkiler – Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmetler – Sosyal Hizmetler

İşletme – Yönetim

Muhasebe ve Finansman – Muhasebe ve Finansman

İktisat – İktisat

Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik – Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik

– İletişim Bilimleri Medya’ya ettik Comunnication Bilimler ve Medya

Psikoloji ve Davranış Bilimleri – Psikoloji ve Davranış Bilimleri

SEMPOZYUM KONULARI (2)
SEMPOZYUM KONULARI (2)

ARDAHAN DEĞERLEMESI * Ardahan Değerlendirmeleri

Bölgesel Kalkınma – Bölgesel Kalkınma

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesel Sorunları Çözüm Önerileri ettik – Çözümler İçin Bölgesel Kuzey Doğu Anadolu Sorunları ve Öneriler

Ardahan İlinin Ekonomik Yapısı – Ardahan’ın Ekonomik Yapısı

Ardahan İlinin Sosyo-Kültürel Yapısı – Ardahan İli Sosyo-Kültürel Yapısı

Ardahan İlinin Siyasi Yapısı – Ardahan’ın Siyasi Yapısı

Ardahan İli ve Pazarlama / Markalaşma – Ardahan İli ve Pazarlama / Markalaşma

Ardahan İli ve Kentleşme – Ardahan İli ve Kentleşme

Ardahan ve Tarım – Ardahan ve Tarım

Ardahan ve Edebiyatı – Ardahan ve Ardahan Edebiyatı

Ardahan ve Tarihi – Ardahan ve Ardahan Tarihi

Ardahan ve Arıcılık – Ardahan ve Arıcılık

Ardahan ve Toplumsal Cinsiyet – Ardahan ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Ardahan ve Hayvancılık – Ardahan ve Hayvancılık

Ardahan İli hakkında başka çalışmalar – Ardahan İli ile İlgili Diğer Çalışmalar

* Her bir bilim dalı ile ilgili ayrı ayrı salonda yapılacaktır. Ardahan İli ile ilgili kurumlar için ayrıdır. Her bilimsel daldaki oturumlar farklı bir salonda düzenlenecekken, Ardahan Vilayeti ile ilgili makaleler için ayrı bir oturum düzenlenecektir.

** Ardahan konulu yapılacak çalışmalardan hakem değerlendirilmesinden geçip dereceye giren makaleler, IPSSS Kurulu tarafından ödüllendirilecektir. IPSSS faaliyetinin bir parçası olarak, “Ardahan Değerlendirmeleri” başlığı altında ayrı bir kategori bulunurken , Ardahan’ın ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yönleri ile ilgili olarak yapılan ve hakemlik incelemesini geçen çalışmalar IPSSS Kurulu tarafından ödüllendirilecek. .

https://ardahan.edu.tr/ipsss/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.