I. Uluslararası Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu

Değerli Akademisyenler,

21-23 Kasım 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler” başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecektir.

Toplumsallaşmayla birlikte ortaya çıkan siyasal iktidar olgusunun ve siyasal iktidar mücadelesinin bir aracı olarak kullanılan siyasal iletişim kavramı, propagandadan dedikoduya,ast-üst ilişkilerinden iktidar kurumlarına, baskı gruplarından politik halkla ilişkilere, politik pazarlamadan siyasal kampanya yönetimine, siyasal reklamdan aday imajına, televizyon açık oturumlarından medyatik etkinliklere uzanan çok geniş bir yelpaze içindeki siyasal amaçlı tüm iletişim faaliyetlerinin toplamından oluşmaktadır.

Bu yelpaze içerisinde değerlendirilebilecek ve Türkiye de demokrasinin olgunlaşması adına son yıllarda büyük adımların atıldığı bir süreç cereyan etmektedir. Bu süreci daha da güçlü kılacak, yeni bir Anayasa ile daha katılımcı, özgürlükçü ve daha sivil bir toplum inşa etme yolunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmakta olduğu da bilinmektedir. Yasal düzenlemeler yanında, birey ve gruplarda hem de karar vericilerde demokrasinin özümsenmesi ve uygulanma bilincinin gelişmesi de son derece önem kazanmaktadır.

Bu çerçevede; Siyasal İletişim, demokrasi kültürünün oluşmasında ve toplumda yerleşmesinde büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bireylerin, bir diğerini ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, farklılıklara tahammül etmesinin yolu onu tanımaktan geçmektedir. Siyasilerin ve karar vericilerin de sorunlarına çözüm üretirken halka sağlıklı bir iletişim kurmaları,yapacaklarını ikna yoluyla anlatmaları, kitleleri yönlendirirken, yönetirken uzlaşmacı bir söylem içinde olması önemlidir. İşte “Birbirini anlama ve anlatma” temeline dayanan Siyasal İletişim burada hayatı bir önem taşımaktadır.

Bu amaçla günümüzde siyasal iletişim faaliyetlerinde medya planlaması, siyasal iletişim danışmanlığı, lider imajı, lider retoriği gibi birçok kavram kitlelere ulaşabilme adına ön plana çıkmaktadır.

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak, ülkemizin içinde bulunduğu bu yeni süreçte ve yerel seçimler öncesinde; Siyasal İletişimin önemine dikkat çekip, özümsenmesine katı sunmak amacıyla “Uluslararası Siyasal İletişim Sempozyumu” düzenlemiş bulunmaktayız. Sempozyum çerçevesinde sosyal bilimler alanından bilim insanları, medya profesyonelleri, politik danışmanlar ve uzmanları, siyasi parti temsilcileriyle birlikte bu konuda yapılan çalışmaları, görüş ve önerileri konuşup, tartışmak kamuoyu başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmayı planlamaktayız.

Sempozyumda,Türkiye’deki siyasal iletişim ve uygulamaları çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. Bu çerçevede hem akademisyenler hem de siyasal iletişim sürecindeki aktörlerin katılmış olması konunun anlaşılması açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Konular
Siyasal İletişim ve Demokrasi
Siyasal İletişim ve Yeni Süreçler
Siyasal İletişim ve Küreselleşme
Siyasal İletişim ve Siyasi Partiler
–Propaganda
–Siyasal Reklamcılık
–Siyasal Kampanyalar
–Dil ve Söylem
–Lider İmajı
–Siyasal Danışmanlık
Siyasal İletişim ve Medya
–Medya Planlaması
–Geleneksel Kitle İletişim Araçları
–Sosyal Medya
Siyasal İletişim ve Değişim
–Sosyal Olaylar
–Ulusal Değişim
–Uluslararası Değişim
–Demokratik Açılım ve Barış Süreci
Siyasal İletişim ve Eğitim
Siyasal İletişim Din ve Etik

ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ Dicle Üniversitesi Rektörü
ONUR KURULU
Mustafa Cahit KIRAÇ Diyarbakır Valisi
Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ Dicle Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Aslan BİLİCİ Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Sabri EYİGÜN
Doç. Dr. Behçet ORAL
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TARCAN
Yrd. Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU
Öğr. Gör. Füsun ÖZÇELEBİ
Öğr. Gör. Pelin SÖNMEZ
Öğr. Gör. Sefer DÜNDAR
Öğr. Gör. Aytekin ATASOYU
Uzm. Aslı AYDEMİR ADVAN
Uzm. Yazgım DEMİR AKYIL
Arş. Gör. Ömer ŞİMŞEK
Arş. Gör. Mehmet BARS
Arş. Gör. Mehmet Fatih AYAZ
Arş. Gör. Ahmet Fethi GÜN
YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabri EYİGÜN
Doç. Dr. Behçet ORAL
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TARCAN
Yrd. Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU
Öğr. Gör. Füsun ÖZÇELEBİ
Öğr. Gör. Pelin SÖNMEZ
Öğr. Gör. Sefer DÜNDAR
Öğr. Gör. Aytekin ATASOYU
Uzm. Aslı AYDEMİR ADVAN
Uzm. Yazgım DEMİR AKYIL
Arş. Gör. Ömer ŞİMŞEK
Arş. Gör. Mehmet BARS
Arş. Gör. Mehmet Fatih AYAZ
Arş. Gör. Ahmet Fethi GÜN
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Naci BOSTANCI / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf DEVRAN / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ferruh UZTUĞ / Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat DEMİR / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel AZİZ / İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun ALVER / Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin GÜZ / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal ARIK / Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMŞEK / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR / Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR / Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Suavi AYDIN / Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri EYİGÜN / Dicle Üniversitesi
Doç. Dr.Behçet ORAL / Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Emine YAVAŞGEL / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Emel Şerife BAŞTÜRK AKÇA / Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Şükrü BALCI / Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih KESKİN / Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Raci TAŞCIOĞLU / Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Hanife GÜZ / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz ANIK / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muharrem ÇETİN / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ç. Murat HAZAR / Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Veli POLAT / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Seda MENGÜ / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR / İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru ÖZGEN / Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Baki CAN / Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Besim YILDIRIM / Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan TOPBAŞ / İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Makbule EVRİM GÜLSÜNLER / Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Meltem ÜNAL ERZEN / İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BABACAN / İnönü Üniversitesi

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi
: 21 – 23 Kasım 2013
Özetlerin Gönderilmesi Son Tarih
: 16 Eylül 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması
: 27 Eylül 2013
Program Kitapçığının Basımı
: 11 Ekim 2013
Bildiri Tam Metninin Teslimi
: 10 Kasım 2013

İletişim
I. Uluslararası Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu

Düzenleyen Kurum :
Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar ve Uygulamalar Merkezi
Dicle Üniversitesi Radyo ve Televizyon Kulübü

İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0412 248 8225 (D.Ü. Genel Sekreterlik)
0537 2457651 / 0533 728 0083
Düzenleme yeri : Dicle Üniversitesi, Kongre Merkezi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin