I. Uluslararası Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi

I. Uluslararası Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi

“I. Uluslararası Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi”
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
19-20 Nisan 2018

Sanat hayatın her alanında varlığını sürdürürken, teknolojik değişimlerden de etkilenerek bazen gelişiyor bazen farklılaşıyor. Özellikle son yıllardaki yüksek teknoloji kullanımının yansımalarını sadece teknik alanlarda değil sanat alanlarında gözlemlemek mümkün. Sizleri bu alanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek I. Uluslararası Sanat ve Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Kongrede sunulacak bildiriler kongre öncesinde tam metin halinde kongre bildiri kitabında yayımlanacak ve kongre günü katılımcılara verilecektir.

Kongre Hakkında Genel Bilgiler:

Kongreye dinleyici olarak katılım ücretsizdir.
Kongreye yurtiçinden ve yurtdışında katılan katılımcılar aynı ücreti ödeyecektir. Farklı bir ödeme durumu söz konusu değildir.
Kongreye bir yazar en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilmektedir.
Kongremize gönderilen bildirilerde yazar sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. 4 yazar üzerindeki çalışmalar hakkında ilgili yazarların çalışmaya ne türde katkı yaptığını gösteren resmi onaylı belge talep edilmektedir ve edilecektir. Bu belgeye sahip olmayan hiçbir çalışmaya kongremizde değerlendirme imkânı ve olanağı sağlanmayacaktır.
Birden fazla yazarlı bildirilerde sunumu yapan yazar dışındaki yazarlara da katılım belgesi verilecektir.
Kabul edilen bildiri özetleri 10 Şubat 2018 tarihinde Kongre Web Sitesi’nde “kabul edilen bildiriler-kabul edilen bildiri özetleri” başlığı altında ilan edilecektir.
Sözel sunum için tam metni kabul edilen bildiriler 25 Mart 2018 tarihinde Kongre Web Sitesi’nde “kabul edilen bildiriler-kabul edilen tam metin bildiriler” başlığı altında ilan edilecektir.
Hakem değerlendirme sonuçları, davet ve kabul mektupları kongre hesabına bildiri ücreti yatırıldıktan sonra gönderilmektedir. Lütfen ödeme dekontunuzu icuhtaigu@gmail.com adresine gönderiniz. Dekontu ilettikten sonra kabul ve davet belgeniz tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Bildiri Konu Başlıkları:
Yüksek Teknoloji Bağlamında;
Mekân
Kültür
Sinema
Moda
Görsel İletişim Tasarımı
Televizyon
Tekstil
Giyim Kültürü
Tasarım
Profesyonel Makyaj
Gastronomi
İletişim
Sahne Sanatları
Müze
Müzik
El Sanatları
Geleneksel Sanatlar
Sanat Eserlerinin Sergilenmesi ve Satışında Yüksek Teknoloji Kullanımı

Yukarıdaki ana konu başlıklarına ek olarak sanatın diğer alanları ve yüksek teknoloji ilişkisi üzerine yazılan bildiriler ile de başvuru yapılabilir.

Kongre Yeri: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

http://icuhta.gelisim.edu.tr/