I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi

Finansal Analiz Kongresi
Finansal Analiz Kongresi

I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi

Üniversitelerimizin ve sektörün değerli temsilcileri,
Küresel ve toplumsal değişimlerle birlikte sosyal bilimler de değişimler yaşamakta ve kendini yenileme imkânı bulmaktadır. Bu değişim ve yenilikler çağında şüphesiz yeni belirsizlikler ve soru işaretleri de oluşmaktadır. Böyle bir ortamda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, kamuoyunu aydınlatmak, yeni tartışmalar yaratarak yeni açılımlar geliştirmek, toplumsal sorunlara çözüm yollarını bulmak, yeniden üretmek ve bilgilendirmek sosyal bilimlerin temel hedefleridir. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına yürürken multidisipliner bilgi paylaşımını önemsemek ve başka alanlardaki yöntem, görüş ve kuramların yeni bir alana uygulanmasına fırsatlar tanımak önemli bir sorumluluktur.

Bilimsel ve sektörel sorumluluklar ışığında, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında organize edilen ve sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışılıp, değerlendireceği “I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi – 2018” (PEFA-2018)’de siz değerli bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini ağırlamaktan onur duyacağız.

Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
KONGRE BAŞKANI

KONGRE TARİHİ 26 – 28 NİSAN 2018
BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ 02.03.2018
KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI 12.03.2018
KONGRE KAYITLARI İÇİN SON TARİH 06.04.2018
KONGRE SOSYAL PROGRAMI 28.04.2018
TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 18.05.2018