I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Düzce’de 24-25-26 Haziran 2020’de yapılacak olan I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi’nde (ICOPR’20) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongrenin ana teması “Çevre ve 21. Yy. Becerileri Öğretimi”; alt temalar olarak da “Gelişen Dünyada Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği, Eğitimin Bugünü ve Geleceği” belirlenmiştir. Kongre Düzce Üniversitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile düzenlenmektedir.

I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi’nde (ICOPR’20) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bakımdan kongremiz akademik teşvik şartlarını sağlayan bir kongre olacaktır. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir.

ICOPR’20 için lütfen daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri gönderimi menüsünü kullanarak gönderebilirsiniz.

ICOPR’20 bildiri özet metinleri kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır.

Sizleri Düzce’de yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu

KONGRE KAPSAMI

Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20) tüm dünyadaki meslektaşlarımızla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması olarak “Çevre ve 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimi” belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen kapsam aşağıda sunulmuştur.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Çevre Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Kimya Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
Öğretmen Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sanat ve Tasarım Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 15/09/2019
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 18/06/2020
Erken Kayıt İçin Son Tarih 30/01/2020
Geç Kayıt İçin Son Tarih 19/06/2020
Kongre Programının Açıklanması 20/06/2020
Kongre’nin Başlaması 24/06/2020
Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 30/07/2020
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 15/09/2020

http://icopr.duzce.edu.tr/index.html