I. Uluslararası Okulda Üniversite Paylaşım Sempozyumu

Sevgili Akademisyen ve Öğretmenler,

Üniversite bilimsel bilgi üretiminin, okul ise deneyimle kazanılan eğitsel bilgeliğin merkezidir. Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirir, ancak üniversitede öğrenilen bilgi öğretmen olmaya yetmez. Meslek eğitimi üniversite ve işyeri ortaklığı ile verilmelidir. Diğer taraftan okul da öğrencilerini tek başına, kendi içine kapanarak eğitemez; üniversiteyle işbirliği yaparak kendisini yenilemelidir. Eğitim fakültesi ve okul amaçlarını gerçekleştirmek için birbirini tamamlaması gereken iki kurumdur. Tıp fakültesi-eğitim hastanesi örneğinde olduğu gibi eğitim fakültesi ve okulun işbirliği yapması bir tercih değil zorunluluktur.

Üniversite-okul işbirliğini gerçekleştirmek için Okulda Üniversite adını verdiğimiz bir model geliştirdik. MEF Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle bu model MEF Okulları ve İstanbul Sarıyer okullarında uygulanmaktadır. MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri bu okullarda öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık yapmakta, araştırma projeleri uygulamakta, mesleki deneyimlerini yenilemekte, öğretmenlerin mesleki gelişimine yardımcı olmakta, anne-baba eğitimi vermekte ve öğrenci başarısına katkı sağlamaktadır. Eğitim fakültesi öğrencileri bu okullardaki deneyimli öğretmen ve danışmanlarla çalışmakta, öğrencilere ders çalıştırmakta, öğretmenlik ve danışmanlık uygulaması yapmaktadır. Bu modelle biz üniversiteyi okula taşıdık ve birbirimizi tamamladık.

MEF Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen I. Uluslararası Okulda Üniversite Paylaşım Sempozyumu’nun amacı ülkemizde ve diğer ülkelerde uygulanmakta olan üniversite-okul işbirliği modellerinin paylaşılmasını sağlamaktır. Bildiklerimizi paylaşarak öyle bir üniversite-okul ortaklığı ve öyle başarılı bir öğretmen eğitimi modeli kuralım ki, sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de örnek olsun. İlkemiz paylaşarak büyümek.

Bildiklerimizi paylaşmak için MEF Üniversitesi I. Uluslararası Okulda Üniversite Paylaşım Sempozyumu’nda buluşalım.

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN
MEF Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı

5 – 6 Kasım 2016

SEMPOZYUM TEMALARI
Öğretmen Eğitiminde Üniversite-Okul İşbirliği Modelleri
A-12 Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Üniversite-Okul İşbirliği Modelleri
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimini Destekleyen Üniversite-Okul İşbirliği Modelleri
Öğretim Üyelerinin Mesleki Gelişimini Destekleyen Üniversite-Okul İşbirliği Modelleri
Üniversite-Okul İşbirliği Modelleri Üzerine Yapılan Bilimsel Eğitim Araştırmaları
Eğitim Fakültelerine Bağlı Uygulama Okulu İhtiyacına Yönelik Çalışmalar
Lisans-Lisansüstü Eğitimde Okul Deneyimi/Staj-Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi
Öğretmenlik Formasyon Eğitimi: Eleştiri ve Öneriler

http://www.unispar.com/