I. ULUSLARARASI KATILIMLI SANATLA TERAPİ VE YARATICILIK KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarımız,

“Ruh sağlığı”, “beden sağlığı”, “eğitim” ve “etkin sivil toplum” için çeşitli çalışma alanlarında kullanılabilen, etkileri ve işlevleri tanımlanmış, oldukça yeni bir alan var: Sanatla terapi veya sanat terapisi.

Aslında müzik başta olmak üzere pek çok kültürde pekçok sanat dalından beslenerek yüzyıllardır kullanılan yol ve yöntemlerin çağımızda, bilimsel çerçevelerde yeniden tanımlanması olarak da görebileceğimiz geniş bir uygulama alanı.

Bu alanda ülkemizde ve dünyada olup bitene göz atmak, deneyimlemek, paylaşmak ve tartışmak üzere planladığımız kongremizde sizleri de görmek isteriz.

Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi Bilim Kurulu olarak geçtiğimiz altı yıl içinde gerçekleştirdiğimiz üç sempozyumdan sonra uluslararası uzmanların da olacağı ilk kongremizi Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi evsahipliğinde gerçekleştiriyoruz.

Sanatla terapi uygulamalarının Türkiye’de kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu yönteme dayalı uygulamaların yapılmasına giderek artan bir gereksinim duyulmaktadır ve alanda çalışan kişilerle paylaşılmasına da ihtiyaç vardır. Teması ‘Sağlıkta, Eğitimde ve Sivil Duyarlılıkta Sanatla Terapi Yolculuğu’ olan kongrede kişilerin mesleki yolculuklarında sanattan nasıl faydalandıklarına ve faydalanabileceklerine ilişkin yeni pencereler açılabilir. Aynı zamanda mesleklerini icra ederken yaratıcı potansiyellerinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin çalışmaların ve deneyimlerin paylaşılması yoluyla alana katkı sunma fırsatları doğabilir.

Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar

Kongre Başkanı

Kimleri kapsıyor?
Kongremizde; sağlık, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışan, sanatla terapiyi kullanan, sanatı çalışmalarına eklemleme girişimleri ve arzusu olan ve/ya buna ilgi duyan profesyonelleri biraraya getirmeyi arzu ediyoruz.

I.Uluslararası Katılımlı Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi 26-27 Kasım 2016 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.