I. Uluslararası Disiplinlerarası Karadeniz Sempozyumu

I. Uluslararası Disiplinlerarası Karadeniz Sempozyumu alt başlıkları :
A. Beşeri Bilimleri:
1. Tarih
2. Coğrafya
3. Dilbilim
4. Edebiyat
5. Felsefe
6. İlahiyat
7. Diğer alanlar

B. Toplum Bilimleri:
1. Antropoloji
2. Arkeoloji
3. Kültürel ve Etnik Çalışmalar
4. Ekonomi
5. İşletme
6. İktisat
7. Maliye
8. Kamu Yönetimi
9. Uluslararası İlişkiler
10. Psikoloji
11. Sosyoloji
12. Eğitim
13. İletişim
14. Hukuk
15. Kütüphanecilik ve Müze Çalışmaları
16. Diğer alanlar

C. Doğa Bilimleri:
1. Biyoloji
2. Botanik
3. Ekoloji
4. Fizik
5. Kimya
6. Meteoroloji
7. Topoloji
8. Zooloji
9. Mühendislik Bilimleri
10. Diğer alanlar

D. Kadın Çalışmaları

Sempozyum Özel Konu Başlığı:
E. Merzifon:
1. Tarihsel Süreçte Merzifon
2. Merzifon’un Jeopolitik Konumu ve Uluslararası İlişkileri
3. Merzifon Ekonomisi ve Turizmi
4. Merzifon’da Kültürel Varlıklar
5. Merzifon’un Demografik ve Sosyal Yapısı

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih : 01 Temmuz 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması : 11 Temmuz 2016
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih : 26 Ağustos 2016
Sempozyum Kayıt Son Tarih : 02 Eylül 2016
Sempozyum Programının İlanı : 23 Eylül 2016
Sempozyum Tarihi : 6-8 Ekim 2016

Sofular Mahallesi Kolordu Sokak No:27/A 05300 Merzifon/Amasya

udakasmerzifon@amasya.edu.tr