I.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi

I.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi

I.ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ

Kıymetli Meslektaşlarım,

I.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi (1st International Child Friendly Tourism Congress) Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde 25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecektir. İlkini düzenleyeceğimiz kongremizde, siz değerli akademisyenlerimizin katılımı ile çocuk dostu, Dünya barışının temellerini oluşturacak, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve turizmde çocuğa yönelik şiddet ve sömürünün önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması ve bilimsel çalışmaların önünün açılması amaçlanmaktadır.

Kongremizi yapacağımız, asırlar boyu birçok medeniyete kucak açmış, tarihi yapıları ve kültürel zenginliği ile İç Anadolu’nun keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası, kentimizde siz saygıdeğer akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı ağırlamaktan ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı bildirmek isterim.

Saygılarımla.

Prof.Dr.H.Suavi AHIPAŞAOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi
I.Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı

Kongre Konuları

Çocuk Dostu Turizm ve Dünya Barışı
Turizm İşletmeleri ve Çocuk (Konaklama, Yeme-içme, Ulaştırma, Animasyon, Seyahat)
Çocuk Hakları ve Turizm
Turizmde Çocuk İstismarının Önlenmesi
Çocuk Dostu Turizmin Geliştirilmesinde Kamu Sorumluluğu
Çocuk Dostu Turizm ve STK’lar

Önemli Tarihler

15 Ocak-20 Şubat 2018 Bildiri Özeti Gönderimi
28 Şubat 2018 Kabul Edilen Özetlerin İlanı
23 Mart 2018 Poster Tebliğ Özet Son Gönderim Tarihi
25 Mart 2018 Erken Kayıt Tarihi
30 Mart 2018 Poster Açıklanma Tarihi
15 Nisan 2018 Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi
19 Nisan 2018 Bildiri Özet Kitapçığı Basımı
25-28 Nisan 2018 Kongre Tarihi
30 Nisan 2018 Tebliğlerin Dergi Hakem Heyetine Gönderimi
31 Mayıs 2018 Hakemler Tarafından Kabul Edilen makalelerin SİTA Özel Sayısında Yayınlanması

1st INTERNATIONAL CHILD-FRIENDLY TOURISM CONGRESS

Esteemed Colleagues,

International Child Friendly Conference will be conducted between 25th and 28th of April 2018, by Cumhuriyet University Tourism Faculty. At this conference which we are preparing the first one, with theparticipation of you valued academicians, we aim to open up the path to scientific researches and create awareness on stopping the child abuse and violence on children. Strengthening the secure tourism idea and create the fundamentals for World peace.

I would like to declare that it will be our honor and privilege to welcome you esteemed academicians and researchers in our city, with the historical structures and cultural riches of Central Anatolia waiting to be discovered, which opened arms for countless civilizations throughout centuries.

Sincerely.

Prof.Dr.H.Suavi AHIPAŞAOĞLU
Cumhuriyet University Tourism Faculty
I. International Child Friendly Tourism Conference Executive Committee President

Congress Issues

Child Friendly Tourism and World Peace
Tourism Businesses and Child (Accommodation, Food & Drink, Transportation, Animation, Travel)
Children’s Rights and Tourism
Prevention of Child Abuse in Tourism
Public Responsibility in Developing Child Friendly Tourism
Child Friendly Tourism and NGOs