I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Değerli akademisyenler ve meslektaşlarımız;

Sizleri 22-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya, Lara’da düzenlenecek olan “I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu”na davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Sempozyumda eğitim ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerindeki bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Sempozyumda kabul edilen çalışmalar “sözlü bildiri, poster bildiri ve uzaktan bildiri” şeklinde yapılacaktır. Ayrıca, Sempozyumda eserlerini/çalışmalarını sergiletmek isteyenler için bir “Sergi” düzenlenecektir.

Sempozyumumuz yeni düzenlenen “Akademik Teşvik Ölçütlerini” karşılamaktadır. Sempozyumda bildiriler Türkçe, İngilizce ya da Türk Cumhuriyetlerinin kendi dillerinde olarak sunulabilecektir.

Kabul edilen bildiriler, elektronik ortamda özet metin kitapçığında yayınlanacak olup, bildirilerini tam metin olarak yayınlatmak isteyen katılımcılar için ISBN Nolu tam metin kitabı çıkarılacaktır. Ayrıca seçilecek bildiriler ULAKBİM TR Dizinde ve pek çok uluslararası indekste yer alan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD) ve Turkish Journal of Primary Education (TUJPED) dergilerinde de yayınlanacaktır.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgileri, önemli tarihleri, yazım kurallarını, kayıt ve bildiri özeti gönderimi konularında www.iscess.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Sempozyumla ilgili her türlü görüş, eleştiri, öneri ve isteklerinizi Sempozyum düzenleme kuruluna iscess@iscess.com adresine iletebilirsiniz.

Sempozyum Konuları
Sempozyumda Bildiri Kabul Edilecek Alanlar Şunlardır:

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,
Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Temel Eğitim (Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi),
Türkçe ve Sosyal Bilimler eğitimi,
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri,
Yabancı Dil Eğitimi,
Alan Eğitimi,
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri,
Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Heykel, Seramik vb.) ve Eğitimi,
Değerler Eğitimi,
Türk Dili ve Edebiyatı,
Türk Halk Bilimi,
Batı ve Doğu Dilleri,
Dil Bilimi,
Tarih,
Coğrafya,
Sosyoloji,
Felsefe,
İlahiyat,
Din Bilimleri,
Psikoloji,
Rehberlik ve Psikolojik Danışma,
Sanat Tarihi,
Arkeoloji,
Antropoloji,
İletişim bilimleri (Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler),
Turizm,
Rekreasyon ve Yönetimi,
Sosyal Hizmetler,
Sağlık Bilimleri,
Hemşirelik,
Hukuk,
Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler,
Dış Ticaret,
Siyasal Bilimler,
İşletme,
İktisat,
Ekonomi,
Muhasebe,
Bankacılık,
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik,
Ulaşım Hizmetleri,
Pazarlama ve Reklamcılık,
Kütüphanecilik
Sosyal Bilimlerin Diğer Alanları

Önemli Tarihler

Özet bildiri son gönderme tarihi: 08 Kasım 2018
Kayıt son tarihi: 08 Kasım 2018
Sempozyum Tarihleri: 22-25 Kasım 2018

22-25 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya, Lara’da görüşmek üzere.

Esen kalın.

En içten selam ve saygılarımızla…
ISCESS Düzenleme Kurulu