I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu

I. ULUSLARARASI BİR BİLGE BİR ÜLKE SEMPOZYUMU
Değerli Bilim İnsanları

Gümüşhane Üniversitesi olarak son bir yıldır projelendirmeye çalıştığımız Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu başlıklı akademik çalışma dizisini hayata geçirmeye karar vermiş bulunuyoruz. Her yıl bir ülkeyi ve o ülke ile özdeşleşmiş bir şahsiyeti merkeze alacak sempozyum dizimizle, hem bilim dünyasına katkıda bulunmayı hem de sözü edilen ülkenin bilim insanları ile bir araya gelerek diyalog alanları üretmeyi istedik. Çalışma alanımızı, gönül derinliğimizin gereklerini göz önünde bulundurarak, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika olarak belirledik. Bu düşünceden hareketle, sanattan edebiyata, siyasetten ilahiyata uzanan değişik disiplinlerde öne çıkmış bilgeleri ülkeleri ile bütünleştirerek anmayı planlıyoruz.

Bu anlamda, 3-5 Ekim 2018 tarihinde düzenlemeyi kararlaştırdığımız ilk sempozyumumuzun temasını “Aliya İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek” olarak seçtik. İzzetbegoviç 19 Ekim 2003’de vefat ettiğinde, genç kuşaklara birçok şeyin yanında, bir öncünün hayranlık uyandıran mücadelesi, insanların ruh ve düşünce dünyasını aydınlatan bir bilgenin idealleri miras kalmıştır. O hiç kuşkusuz, doksanlı yılların başında Batılı erk sahiplerinin sessizliği karşısında, kararlılığı, söylemi, duruşu ve eylemleriyle insanlığa yitirdiklerini hatırlatan bir uyarıcı, bir öğretmen olmuştur.

Biz de, bu büyük bilgeyi vefatının 15. yılında anmak, kendisine ve ülkesine yönelik hassasiyete katkıda bulunmak adına bilim dünyasında bir kapı aralamak istedik. Yalnızca bir devlet adamı olarak değil, Doğu’yu ve Batı’yı derinliğine bilen bir aydın olarak sanata yaklaşımından siyaset anlayışına, dava bilincinden özgürlük tutkusuna, dini kavrayışından ahlaki duruşuna, öğretmen bakışından aktivist tavırlarına kadar sayısız örnek yönünün konuşulacağı sempozyumumuz aracılığı ile İzzetbegoviç’i ülkesi ile bütünleştirerek yarınlara taşımayı diledik.

Bu vesile ile “Aliya İzzetbegovic ve Bosna-Hersek” temalı I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu’muza siz değerli bilim insanlarını davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.

* Katılımcılardan Sempozyum Katılım Ücreti alınmayacaktır. Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılara aittir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Konu Başlıkları
Aliya İzzetbegoviç: Din ve Ahlak
Aliya İzzetbegoviç: İnsan ve Toplum
Aliya İzzetbegoviç: Siyaset, Hukuk, Diplomasi
Aliya İzzetbegoviç: Dava Bilinci ve Özgürlük
Aliya İzzetbegoviç: Savaş ve Barış
Aliya İzzetbegoviç: Sanat, Edebiyat, Felsefe
Aliya İzzetbegoviç ve Demokrasi
Bir Aydın Olarak Aliya İzzetbegoviç
Bir Aktivist Olarak Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç Sonrası Bosna Hersek
Bosna Hersek’te Osmanlı Mirası
Bosna Hersek ve İslam Dünyası
Bosna Soykırımı ve Sonuçları
Sanat ve Edebiyatta Bosna Savaşı
Bosna-Hersek’te Siyasi ve İdari Yapı
Bosna-Hersek’te Dini ve Etnik Yapı
Bosna Hersek ve Çokkültürlülük
Bosna Hersek ve Doğu-Batı İlişkisi
Türkiye Bosna Hersek İlişkileri
Boşnak Edebiyatında Osmanlı Dönemi
Bosna-Hersek’te İslam Düşüncesi
Bosna Hersek ve Batı Dünyası

Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi 18 Mayıs 2018
Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlanı 22 Haziran 2018
Tam Metin Gönderim Son Tarih 3 Eylül 2018
Sempozyum Programının İlanı 10 Eylül 2018