I. Uluslararası Balkan Kongresi

Amaç ve Çerçeve

Süleyman Şah Üniversitesi, sosyal bilimler ağırlıklı ve araştırmaya önem veren genç bir üniversitedir. Üniversitemiz araştırmaya önem verdiğinden, bünyesinde birçok araştırma merkezi bulunmaktadır. Süleyman Şah Üniversitesi’nin önemli bir araştırma merkezi de Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir (ŞAHBAM). İlgili merkezimiz Balkan barışına ve birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞAHBAM), her yıl uluslararası kongre düzenlemeyi planlamaktadır. Bu kongrelerden ilki 24-26 Eylül 2012’de yapılacaktır. I. Uluslararası Balkan Kongresi, İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme-Yönetim Bilimleri ve Eğitim Bilimleri temel başlıkları altında kapsamlı bir kongre olacaktır. Kongremizin Türkiye’deki diğer ortağı Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. Balkan coğrafyasında Arnavutluk-Tiran Üniversitesi, Makedonya- Kril Metodi Üniversitesi, Bosna-Hersek- Saraybosna Üniversitesi, Bulgaristan-Sofya Üniversitesi, Kosova-Priştine Üniversitesine kongre ortaklığı teklif edilmiştir.

Kongrenin amaçları şöyle belirlenmiştir

I. Balkan ülkeleri ve toplumları ile müşterek noktaları pekiştirmek.

II. Balkanların sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, bilimsel, vb. problemlerini ele almak ve bu problemlerin çözümlenmesine katkıda bulunmak.

III. Balkan ülkelerinin kendi aralarında edebiyat ürünlerinin tanınırlığını sağlamak

IV. Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak.

V. Balkanlardaki kültürel zenginliği ve çeşitliliğin tanınmasını ve bilinmesini sağlamak.

VI. Balkanlarla ilgili çalışma yapan akademisyenlerin bir araya gelmesini ve bu ilişki sonucunda ortak akademik verimin ortaya çıkmasını sağlamak.

VII. Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerinin gelişmesine akademik bakışla katkıda bulunmak.

VIII. Balkan ülkelerinin eğitimle ilgili tecrübelerin paylaşımını sağlamak.

IX. Balkan toplumlarının folklorunu tanıtmak, bilinirliğini artırmak.

X. Balkan ülkelerinin insan ve toplum bilimleri, işletme ve yönetim bilimleri ve eğitim bilimleri alanındaki gelişimine katkıda bulunmak.

 

I. Uluslararası Balkan Kongresi
Konu: Dün, Bugün, Yarın ve Değişim
Kongrenin Tarihi: 24-26 Eylül 2012
Kongrenin Yeri: Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih: 30 Mayıs 2012
Özetlerin kabullerinin bildirim tarihi:15 Haziran 2012
Tam metin gönderimi için son tarih: 27 Ağustos 2012

Alanlar
I. İnsan ve Toplum Bilimleri:
Edebiyat, Sosyoloji, folklor, tarih, felsefe, din, antropoloji, dil, psikoloji, coğrafya

II. İşletme ve Yönetim Bilimleri:
İşletme, İktisat, Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, lojistik, finans, kamu yönetimi, medya

III. Eğitim Bilimleri:
Psikolojik Danışma ve rehberlik, dil eğitimi, din eğitimi, yaygın eğitim, örgün eğitim

Kongrenin Dili
İngilizce, Türkçe

Kongre Bildirilerinin Basımı
Kongre bildirileri basılacak ISSN numaralı olarak cd halinde katılımcılara teslim edilecektir. Ayrıca belirli sayıda kongre tebliğ kitabı basılacaktır.