I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali

“I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali”, 08 Ekim- 09 Kasım 2012, Antalya- Türkiye International Biennial;”1st International Antalya Fashion and Textile Design Biennial”, 08 October and 09 November 2012, Antalya-Türkiye

Uluslararası BİENAL; “I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” Antalya- Türkiye (08 Ekim- 09 Kasım 2012) tarihleri arasında gerçekleşecektir. Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen Bienal kapsamında; sekiz sergi, dört çalıştay, iki panel ve bir sempozyum yer almaktadır.

Bienalle ilgili ayrıntılı bilgiye; adresinden ulaşabilirsiniz.

International Biennial; “1st International Antalya Fashion and Textile Design Biennial” Antalya- Türkiye, will take place between 08 October and 09 November 2012. The Biennial, which is organized by Akdeniz University, Fine Arts Faculty, Fashion and Textile Design Department, will consist eight exhibitions, four workshops, two panels and one symposium.

You can find more information about Biennial on:

Best regards,

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MODA VE TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ