I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

“Afro-Avrasya Ülkelerinde Devlet, Toplum, Bilgi ve Bilgi Teknolojisi”

I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Almatı/Kazakistan’da gerçekleştirilecektir.

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirlerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir. Bütün katılımcıların gala yemeği, sempozyum kitapçığı ve sempozyum çantaları sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

En İyi Bildiri Ödülleri

Kongreye gönderilen tam metin bildiriler arasından “en iyi bildiri” ödülleri verilecektir. Ödüller, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Faaliyet ve Puan Tablosunun 9. maddesi gereği “Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri” kapsamında değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri her alanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ödüller kör hakem sistemine göre belirlenecektir.

Verilecek ödüller:

ICAR yılın araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş ve sonrasında olmak, CV ile başvurmak)
ICAR yılın genç araştırmacısı ödülü (Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş altı olmak, CV ile başvurmak)
ICAR yılın özel ödülü (Proffered papers/Kısa konuşmalar için)
Poster ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)
Sözel bildiri ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

Tüm ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
Ödül törenine katılmayanlar hakkından feragat etmiş sayılır.

Kongre Konuları

Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Bu yılın teması “Afro Avrasya Ülkelerinde Devlet, Toplum, Bilgi ve Bilgi Teknolojisi”dir. Bu kapsamda Kongenin temel amacı, Afro Avrasya ülkelerinde bilgi teknolojilerinin toplum ve politika üzerinde etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu nedenle şu konu başlıklarındaki bildirilere öncelik verilecektir:

Afro-Avrasya Ülkelerinde Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
Afro-Avrasya Ülkelerinde Politik Koşullar ve Devlet
Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal Yapı
Afro-Avrasya Ülkelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri
Afro-Avrasya Ülkelerinde Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası
Afro-Avrasya Ülkelerinde Yenilk ve Sanayileşme
Afro-Avrasya Ülkeleri ve Kalkınma
Afro-Avrasya Ülkelerinde Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri

Fakat aşağıdaki temel bilim alanlarında da Afro-Avrasya Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

Eğitim
Bilgi Yönetimi
Ekonomi ve Maliye
Girişimcilik ve İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Hukuk
İletişim
Sağlık, Spor, Turizm
Tarih
Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
Coğrafya
Muhasebe ve Finans
İstatistik ve Sayısal Yöntemler
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
Pazarlama
Üretim
Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler
Etik ve Ahlaki Değerler
Antropoloji Çalışmaları
Bilim Felsefesi ve Metedoloji
Dil ve Edebiyat
Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
Sosyal Problemler
Kadın Çalışmaları
Gençlik Sorunları
Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
Çevre Sorunları
Din ve İnanç Meseleleri
Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
Sanat Çalışmaları
Sanat Tarihi Çalışmaları
Arkeoloji Çalışmaları
Afro-Avrasya Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
Medya Çalışmaları
Ulaşım Sorunları
Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
Tarım Ekonomisi