I.Ulusal Zooloji Kongresi

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Ülkemizin bilim tarihinde kapsamlı bir zooloji kongresi ne yazık ki yapılamadı. Çoğu meslektaşımız yapılan ulusal biyoloji kongrelerinde yer almayla yetindi. Bu nedenle de hep özlemini duyduğumuz sıkı işbirliğini, sorunlara birlikte bakmayı, yardımlaşmayı ve hatta bilgi aktarımını yeterince yerine getiremedik.

Aslında böyle bir işbirliğini mesleğimizin diğer bir kısmını oluşturan bitki bilimcileri önemli ölçüde başardılar ve doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye bitki bilimi, özellikle de flora konusunda çok önemli aşamalar yaptılar ve yapmaya da devam etmektedirler.

Türkiye’de canlı varlıklarının son yarım yüzyılda karşı karşıya kaldıkları tehdit, habitat bozulmasına bağlı olarak yok oluş, belirli bir rakam veremesek bile bitki türlerine göre çok daha büyük tehlike altındadır. Bu hayvansal canlıların geleceği bizim mesleğimizin tutumu ile yakından ilgilidir.

Burada bir şeye “kongre başkanı” olarak açıklamak getirmek istiyorum. Türkiye’deki mesleklerin tümü ne yazık ki şövenist yaklaşımları nedeniyle bir başka mesleğin yeterince gelişmesine, işbirliğine katılmasına, bilgisini kullanmasına izin vermemiştir. Bu nedenle de sorunlarımızı yeterice çözemedik. Bu sakıncaları uzun zamandan beri yaşadığımız ve gözlediğimiz için, bu kongrenin bir meslek grubunun egemenliğinden ve güdümünden arınması öngörülmüştür. Dolayısıyla 1. Ulusal Zooloji Kongresi (www.zooloji.gen.tr) tanımından, kesinlikle biyolojinin zooloji dalında çalışanların kongresi anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kongre, doğal olarak biyoloji bölümlerinin, veterinerlerin, ziraat mühendislerinin, su ürünleri mühendislerinin, orman mühendislerinin, çevrecilerin, hatta bilgisayar programcılarının, veri tabanı konusunda uzmanlaşmışların, jeolojinin belirli dallarında çalışanların, faunistik çalışan antropologların, adli tıpçıların, hekimlerin ve burada ilk aşamada adını zikredemeyeceğimiz uzmanların katılacağı ve bilgisini sunacağı bir kongre olarak düzenlenmesi öngörülmüştür.

Kongre bilimsel çalışmaların sunulacağı geleneksel bir kongre yapısının ötesinde, bu ülkede bilime emek veren ve vermeye hazırlanan her türlü insan potansiyelimizi bir araya getirerek, gelecek için birlik oluşturma, çalışma gruplarının oluşturulmasına zemin hazırlama, işbirliği arzu ve gücümüzü kuvvetlendirmek olacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Karataş ve Nevşehir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Sayın Doç Dr. Erdoğan Çiçek’in girişim ve katkılarıyla Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde Ürgüp’te böyle bir kongrenin yapılması gündeme gelmiştir. Yıllardır böyle bir işbirliğinin özlemini çekmekte olan meslektaşlarımızın her türlü katkıyı yapacaklarını ve en azından bu konuda tarihe bir ilk olarak geçecek bu kongrenin tanığı ve onurlu konukları olacağından kuşkumuz bulunmamaktadır.

Kongre sizin istek ve önerileriniz doğrultusunda şekillenecek ve son biçimini alacaktır. Ancak birçok toplantıdan edindiğimiz bilgiye göre, bu kongrede işbirliği zemininin hazırlanması yanı sıra, Türkiye’nin en çok gereksinme duyduğu üç konu masaya yatırılacak ve gerekenin yapılması için çalışma gruplarının hazırlanmasına çalışılacaktır. Bunlar sırasıyla:

1. Türkiye faunasının yazılması. Bunun için gruplara göre hazırlık komitelerinin kurulması ve onlardan kapsam ve yöntem konusunda ön bilgilerin hazırlanması,

2. Türkiye Ulusal Doğa Tarihi (daha önce TÜBİTAK tarafından projesi çizilmiş ve yapım aşamasına gelmiş) Müzesinin bir an önce hayata geçirilmesi için girişimleri kurumsallaştırma ve hayvansal varlıkların genetik bankasının gerçekleşmesi için girişimlerde bulunulmasını sağlama.

3. Geçmişte belirli bir süre hizmet veren “Biyoloji Dergisini (Biologie)”, biyologların tümünün ve özellikle de zooloji alanında çalışanların sorunlarını, çalışmalarını ve yerine göre mesleki haberleri iletecek bir dergi olarak yeniden yaşama geçirme olacaktır.

Bir daha bu kongrenin amacını vurgulamak gerekirse, bu kongre, yapılan bilimsel çalışmaların sonuçların açıklanmasından, sunulmasından öte, bu güne kadar bir türlü bir araya gelinemeyen, çeşitli hayvansal grupların ya da hayvansal yaşamı ya da biyolojisini ilgilendiren çeşitli konularda çalışanları bir araya getirme, çalışma gruplarının oluşmasına zemin hazırlama ve Türkiye Faunasının yazımı için elimizdeki potansiyeli sonunu kadar kullanma olarak düşünülmelidir. Bu konuda çalışan insanların saygınlığının, etki gücünün, bu ülkeye yapacakları katkının, bu işbirliği ile güçleneceği ve bu alanın önemini topluma kavratma için bir fırsat yaratacağını varsaydığımız için, her yaşta ve bu alanın her konusunda çalışanları katkı yapmak üzere bu kongreye davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

Kongre Başkanı

Kongre Konuları

– Amfibiler ve Sürüngenler

– Avcılık

– Biyoçeşitlilik

– Biyoistatistik

– Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

– Deney Hayvanları

– Doğa Fotoğrafçılığı

– Ekomorfoloji

– Embriyoloji

– Endokrinoloji

– Entomoloji

– Etik

– Evrim

– Filogeni

– Gelişim Biyolojisi

– Hayvan Anatomisi

– Hayvan Besleme ve Yetiştiricilik

– Hayvan Biyoteknolojisi

– Hayvan Davranışları

– Hayvan Ekolojisi

– Hayvan Fizyolojisi

– Hayvan Genetiği

– Hayvan Sağlığı ve Refahı

– Hayvan Sitogenetiği

– Hayvanlarda Moleküler Biyoloji Uygulamaları

– Hayvansal Üretim

– İhtiyoloji

– İstilacı Türler

– İşletme Ekonomisi ve Pazarlama

– Klinik Uygulamalar

– Koruma Biyolojisi

– Memeliler

– Mevzuat ve Uygulamalar

– Müze Teknikleri

– Taksonomik Zooloji

– Omurgasız Hayvanlar

– Ornitoloji

– Parazitoloji

– Populasyon Biyolojisi

– Populasyon Genetiği

– Sinir Biyolojisi

– Sistematik Zooloji

– Sitoloji ve Histoloji

– Toksikoloji ve Ekotoksikoloji

– Üreme Biyolojisi

– Yaban Hayatı Ekolojisi

– Yetiştiricilik Üniteleri-Çiftlikleri ve Ekipmanları

– Zoocoğrafya

– Zoolojide Bilimsel İllüstrasyon ve Medyalama

– Zoolojik Veri Tabanı Hazırlama Teknikleri

* Kongreye eklenmesini istediğiniz konu olması halinde e-mail yolu ile talepte bulunabilirsiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi: 28-31 Ağustos 2013

1. Duyuru

15 Ekim 2012

2. Duyuru

15 Ocak 2013

Bildiri Özeti Gönderimi

15 Ocak-1 Ağustos 2013

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

1 Ağustos 2013

Kongre Kayıt Tarihi

15 Ocak-27 Ağustos 2013

Kongre Programının İlan Edilmesi

15 Ağustos 2013

DÜZENLEME KURULU
Düzenleyen

Nevşehir Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Filiz KILIÇ
Nevşehir Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

Kongre Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Erdoğan ÇİÇEK
Nevşehir Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Hanife ÖZBAY
Doç. Dr. Şahlan ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ali MEYDAN
Yard. Doç. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ
Yard. Doç. Dr. Zübeyde KUMBIÇAK
Yard. Doç. Dr. Gençay AKGÜL
Yard. Doç. Dr. Seval ARAS
Yük. Müh. Osman Bahadır ÇAPAR

İletişim : zoolojikongre@gmail.com