I. Ulusal “Şiddeti Anlamak” Kongresi

Merhaba,

Şiddet, global ve yerel olarak yaşamda çok hissedilen ve problem yaratan bir olgudur. Her alanda ve her boyutta karşılaştığımız şiddetin ne olduğunu, nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını bilebilmek çözümün ilk adımını oluşturur.

Bu noktadan hareketle “Şiddeti Anlamak” temalı bir kongre yapmaya ve tüm bu süreçte de şiddeti anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye karar verdik.

Kongrede, konusunda önemli çalışmalar yapmış uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan konferanslar, paneller, sözlü ve yazılı bildiriler yer alacaktır.

Bu kongreye şiddetle ilgili tüm meslek grupları ve çalışanları davetlidir. Sağlık, tıp, hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişim uzmanları ve diğer tüm meslek gruplarına yönelik olan bu kongrede multidisipliner çalışma prensibi temel olarak ele alınmaktadır.

Şiddeti her boyutuyla değerlendirerek anlamaya çalışmak çözümün ilk aşamasını oluşturmaktadır. Şiddetin yaşandığı her durumda şiddetin değerlendirilmesi kadar neden meydana geldiği, saldırganın durumu, başkalarına olan etkileri ve özellikle de mağdurun yaşadıklarının yanı sıra bundan sonraki süreçte yaşayabileceklerini anlamak çözüm analizinde çok önemlidir.

Şiddeti yaşamak kader değildir. Her bireyin kendisine olan saygısı, kendisine yapılan davranışların sınırlarını çizmektedir. Bu yüzden de şiddeti anlamaya çalışmak belki de birey olabilmeye giden yoldaki en önemli adımlardan birisini oluşturacaktır. Bu kongrede yapılacak çalışmalar da bunu hedeflemektedir.

Ulusal Şiddeti Anlamak kongresinde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız.

Saygılarımla;

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Kongre Başkanı