I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi

Bireyleri, toplumları ve sektörleri yakından etkileyen sanat ve tasarım alanları toplumların çatısını oluşturan kültürün çerçevesinde şekillenir. Günün hızla değişen gereklerine, sektörel beklentilere, kültürel değerlere uyum sağlayarak katma değer yaratan, toplumun yaşam kalitesini geliştiren, ülkeye ekonomik katkı sağlayan sanat ve tasarım çalışmalarına olan talep giderek artmaktadır. Sanat ve tasarımın kültürel etkileşimi ve evrensel bir dili olduğu gerçeğinden yola çıkarak sempozyum kapsamında;

Sanat ve tasarım alanında girişimci özellikler taşıyan bireylerin yetiştirilmesi ile ülke bazında istihdam alanı yaratılması,
Sanatın estetik boyutu ile tasarımın teknik çerçevesi arasında yaratıcılık ilişkisi kurularak ürün geliştirilmesi,
Sanata, tasarıma ve bilimselliğe ağırlık veren teknik bilgi ve becerilere sahip donanımlı uzmanların entelektüel bakış açısı ile sektörle işbirliğine açık olması hedeflenmektedir.
Olayları sanatsal boyutu ile irdeleyerek bilişim çağının tüm olanaklarından en iyi şekilde faydalanıp, sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde girişimlerde bulunmak amacıyla I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi’ne katılımlarınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ

Sempozyum Amacı
2000’li yılların gözde sözcüğü olan tasarım, endüstri, sanat, moda, tüketim ve reklam gibi alanlar ile yakından ilintili olup, çağdaş dünyamızın en etkin etmenlerinden birisi haline gelmiştir. Gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar onu yaşamımızın tüm alanlarına sokarak yeni bir boyut ve anlam kazanmasını sağlar. Bugünün tasarım kelimesi sözlük anlamıyla taslak, tasar çizim, hayali düzenleme, dizayn anlamlarının çok ötesinde günümüzün sanat anlayışı ve yaşam vizyonu ile alakalı bir içeriğe sahiptir.

Günümüz insanının görmek, yaşamak, hissetmek, elde etmek istediklerini, çeşitli beklenti, talep ve ihtiyaçlarını malzeme bazında karşılamaya çalışan tasarım, evrensellik, fonksiyonellik, akılcı ve saydam mantık, yenilikçi yaklaşım, çözümlemeli analiz becerisi, ergonomik konstrüksiyon, mobil, modüler ve portatif yapı gibi kavramları da gündeme getirerek onlara yeni anlam ve boyut kazandırmıştır. Aslında tüm bu kriterler amaca götüren vasıtalardan başka bir şey olmasa da, toplamında yeni bir anlayışın temel taşlarıdır. Çağdaş tasarımların insana sunduğu yeni yaşam tarzı arkasında mutlak bir felsefenin de durduğunu yadsımamak gerekir. İşte bu felsefe cansız objelere ruh kazandırarak onları insanlar için vazgeçilmez arkadaşlar haline getirir.

Çağdaş tasarımın kültür ile paralel geliştiği söylenebilir. Farklı coğrafyalar, doğa ve iklimler bu anlayışın şekillenmesini etkilediği gibi çeşitli sosyo-politik ve dini çerçeveler, kültürel birikim ve çeşitli gelenekler de kendine özgü tasarım anlayışlarının ortaya çıkmasını sağlar. Tasarımın ekonomik boyutu küçümsenmeyecek derecede önemlidir. Bu yön dünyaya empoze edilen belli bir güzellik standardı ve moda tasavvuru şeklinde karşımıza çıkmakta, bazı ülkelerin toplam ihracatı içinde en kapsamlı kalemi oluşturabilmektedir. Bu durum bölgesel sanat anlayışı ve kültürel mirasın önemini bir kez daha gündeme getirir.

İnsan zihninde ortaya çıkan tasarım kavramı zaman içinde gelişerek onu yaratanın hayatına karışmış, yaşamını yönlendirmeye, şekillendirmeye ve hatta dizginlemeye başlamıştır. Bu durum yüzyıllar boyunca sabit bir seyirde devam eden pek çok olgu ve anlayışın yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunların arasında eğitim ve özellikle sanat eğitimi belki de en fazla etkilenen faaliyet alanlarındandır. Üniversitelerde verilen sanat ve tasarım eğitimi yeni şartlar karşısında yeni bir tutum sergilemek, yeni arayışlara yönlenen, yeni yorum, çözüm ve değerlendirme mekanizmaları ortaya koyan bir sisteme kavuşmak mecburiyetindedir. Bu eğitim dünden farklı yarınlar için daha global ve evrensel temellere dayanan zemin oluşturmalı, sahip olduğu milli kültür ve sanat mirasını yeniden değerlendirmeli ve gerçek anlamda özümsenmeli, onu çağdaş dünyaya kazandırmak için arayışlara girmeli, bunun için alışılagelmişlerden uzak durmalı, dün akla gelmeyenleri irdelemeli, bilinmeyenleri araştırmalı, yapılamayanları düşünebilmeli, hayal edilenleri hayata geçirebilmelidir. Yarınlara yönelik bu yeni bilgi sadece insanın hayal gücü, düş dünyası ve fantezisi ile sınırlıdır.

Prof. Mezahir Ertuğ AVŞAR

SEMPOZYUM KONULARI
Moda Tasarımı
Moda Tarihi
Cam-Seramik-Çini
Tekstil Tasarımı
El Sanatları
Sanat Tarihi
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Kurullar
ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL

BAŞKAN

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ

DÜZENLEME KURULU

Prof. Mezahir AVŞAR
Doç. Dr. Nurgül KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ
Yrd. Doç. Dr. Lale AVŞAR
Yrd. Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Emine NAS
Dr. Selda GÜZEL
Öğr. Gör. Perihan TUNÇ
Arş.Gör. Kezban SÖNMEZ
Arş. Gör. Ahu MANGIR
Arş. Gör. Asuman YILMAZ
Arş. Gör. Arzu BOR
Arş. Gör. Duygu ERDEM
Arş. Gör. Sertaç GÜNEY
Uzman Selma DOLANBAY
SEKRETERYA

Yrd. Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA

Dr. Selda GÜZEL

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Adnan TEPECİK Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet ATAN Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Bilgehan UZUNER Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Halil YOLERİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Melek GÖKAY Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Semiha AYDIN Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Haşim KARPUZ Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Tuba VURAL Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Ali BAŞ Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Sıdıka Sibel SEVİM Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Gül TURAN Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Prof. Dr. Günay ATALAYER Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Prof. Dr. Recep KARADAĞ Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ARLI Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Mezahir AVŞAR Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof. Sevim ÇİZER Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Doç. Dr. Nurgül KILINÇ Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Feriha Hatice AKPINARLI Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Doç. Aysen SOYSALDI Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sevim AYDİNÇ BOLAT İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Şerife MIZRAK Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Saadet BEDÜK Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Lale AVŞAR Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Emine NAS Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dr. Selda GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi
Öğr. Gör. Perihan TUNÇ Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Öğr. Gör. Vildan TOK Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Sempozyum Tarihi ve Yeri: 9-11 EKİM 2013 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin