I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi

I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi

Değerli meslektaşlarımız,

1 – 4 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara, The Ankara Hotel’de gerçekleştirmeyi planladığımız I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi’ne sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Riskli bebek; gebelik öncesi dönem, gebelik, doğum ve doğum sonu erken dönemde bebeğin gelişimini, başta beyin olmak üzere sinir sistemini, vücudun diğer sistemlerini, genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek riske sahip bebekler olarak tanımlanır. Riskli bebeklerin tanısı ve izlemi pek çok bilim dalını ilgilendirmektedir. Riskli bebek tanısı nasıl konulmaktadır?

Bu bebeği hangi sorunlar beklemektedir ? Nasıl ve hangi uzmanlar tarafından izlenecektir? Prognozu belirleyen faktörler nelerdir ? Bu soruların yanıtları kadın doğum, yenidoğan, çocuk nöroloji, gelişimsel pediatri, fizik tedavi rehabilitasyon, fizyoterapi ve pediatri ve daha pek çok bilim dalı toplantılarında ve kongrelerinde ele alınmaktadır. I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi’nde amacımız farklı uzmanlık alanlarında çalışanları ortak çatı altında toplayarak riskli bebek tanımı, neden ve nasıl izlenmeleri gerektiği konusunda farkındalık yaratmak, riskli bebeklerin sağlık, eğitim ve genel iyilik düzeylerine katkı sağlamaktır. İlk kongremizde temel olarak nörolojik olarak riskli bebek ele alınacaktır.

Kongremiz çocuk nöroloji, gelişimsel pediatri, yenidoğan, başta olmak üzere tüm çocuk hekimleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kadın sağlığı ve hastalıkları, fizyoterapi, aile hekimi, halk sağlığı, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk gelişimi ve eğitimi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, erken destek (müdahale), odyoloji, özel eğitim, psikoloji, sosyal hizmetler ve diğer alanlarda gelişimsel zorlukları, riskleri ve engelleri olan çocukların ve ailelerinin desteklenmesi için çalışan uzmanları ve ailelerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizde bir ilk olacak kongremizde bu yıl nörolojik olarak riskli bebek alanındaki temel konular ve sorunların ele alındığı konferanslar, paneller, ayrıca sözel ve poster sunumları ile kurslar yer alacaktır. Riskli bebeğin her yönü ile ele alınacağı konular ulusal ve uluslararası değerli hocalarımızın katkıları ile sunulacaktır.

Bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşma, tartışma fırsatı bulacağımız kongremizin katılımınızla daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz. Başkentimiz Ankara’da yapılacak olan I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi’nde buluşmak dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Nesrin ŞENBİL Doç. Dr. Kıymet İkbal KARADAVUT
Kongre Başkanı Kongre Başkanı

ANA KONULAR

· Riskli bebek tanımı

· Riskli bebek izlemi: Neden, ne zaman ve nasıl olmalıdır?

· Gebelik öncesi dönem, gebelik ve doğumda risk faktörleri

· Beyin gelişimi ve etki eden faktörler

· Her erken doğan bebek riskli bebek midir?

· Neye asfiktik doğum diyoruz?

· Serebral palsi tanısı nasıl ve ne zaman konulur?

· Riskli bebeklerin nörolojik sorunlarını öngören yöntemler nelerdir?

· Riskli bebeklerin gelişiminin değerlendirilmesi ve izlemi nasıl olmalıdır?

· Erken müdahale ne demektir?

· Erken müdahale yöntemleri nelerdir?

· Riskli bebek ve anne/aile ruh sağlığı

· Riskli bebeklerin beslenme sorunları