I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arkeoloji Kulübü tarafından 5- 6 Kasım tarihlerinde “I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu” düzenleniyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 9.00’da başlayacak .

Pisidia Araştırmaları Sempozyumu – I
05 – 06 Kasım 2012
Program

05 Kasım 2012

Kayıt işlemleri (08.00-09.00)
Açılış Konuşmaları (09.00-10.30)

Ara (10 dakika)

I. Oturum (10.40 – 11.40)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Özhanlı
10.40-11.00
Prof. Dr. Refik Duru: “Batı Pisidia’da İlk Yerleşmeler Süreci: Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağlar”
11.00-11.20
Prof. Dr. Mehmet Özsait: “Harmanören Kazıları”
11.20-11.40
Prof. Dr. Gülsün Umurtak: “Burdur Bölgesi Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Kültürleri”
11.40-12.00
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt: “Klasik Çağlar Öncesi Anadolu Kültürlerinde Kutsal Alan Kavramı: Höyücek Kutsal Alanları”

Öğle Yemeği (12.00-13.30)
II. Oturum (13.30 – 14.30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik Duru
13.30-13.50
Yrd. Doç. Dr. Ralph Becks: “Göller Bölgesi Tunç Çağı Yerleşimleri”
13.50-14.10
Yrd. Doç. Dr. Ayça Özcan: “Kuzeybatı Pisidia’da Ele Geçen Demir Çağ Buluntu Grubu”
14.10-14.30
Dr. Tarkan Kahya: “Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları Projesi”
Ara (10 dakika)

III. Oturum (14.40 – 15.40)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsun Umurtak
14.40-15.00
Dr. Mehmet Taşlıalan: “1981-2001 Yılları Arasında Pisidia Antiokheiası’nda Yapılan Çalışmalar”
15.00-15.20
Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru: “Kibyra’da Hellenistik Dönem’e Ait Yeni Bulgular”
15.20-15.40
Doç. Dr. Bilge Hürmüzlü: “Konane: Hellenistik Dönem Yerleşmesi”

Ara (20 dakika)

IV. Oturum (16.00-17.20)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Özsait
16.00-16.20
Doç. Dr. Mehmet Özhanlı: “Pisidia Antiokheiası Özelinde Roma Dönemi Kent Planlaması”
16.20-16.40
Mustafa Akaslan, Doğan Demirci, Özgür Perçin: “Büyükgökçeli Kasabası Kaleburnu Mevkii Bazilikal Planlı Kilise Kurtarma Kazısı”
16.40-17.00
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı: “Adada Antik Kenti”
17.00-17.20
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Metin: “Pisidia’da Görkemli Bir Kent Kremna: Tarihi Coğrafya ve Araştırmalar”

Ara (10 Dakika)
Tartışma: 17.30-18.00

06 Kasım 2012
I. Oturum (09.00 – 10.00)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı 09.00-09.20
Yrd. Doç. Dr. Eray Dökü: “Uylupınar Yüzey Araştırması”
09.20-09.40
Yrd. Doç. Dr. B. Ayça Polat Becks: “Uylupınar Örneğinde Bir Model Olarak Göl Adası Yerleşimi”
09.40-10.00
Mustafa Akaslan, Doğan Demirci, Özgür Perçin: “Yılan Kıran Çeşmesi”

Ara (10 Dakika)

II. Oturum (10.10-11.10)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bilge Hürmüzlü
10.10-10.30
Alime Çankaya: “Bademli-Yuvalak Tümülüsü Işığında Pisidia Bölgesi’nin Hellenistik Dönem Öncesi Mezar Mimarisi”

10.30-10.50
Yrd. Doç. Dr. Fikret Özcan: “Pisidia Antiokheia Antik Kenti Geç Antik Dönem Yerleşim Alanı Köpek Gömüleri”
10.50-11.10
Araş. Gör. Düzgün Tarkan: “Kibyra Ölü Gömme Gelenekleri ve Mezar Tipleri”

Ara (10 dakika)

II. Oturum (11.20-12.00)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Eray Dökü
11.20-11.40
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaşka: “Uylupınar Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Arkaik Seramikler”
11.40-12.00
Dr. Murat Fırat: “Isparta Müzesi Seramik Kolleksiyonu: Unguentaria”
Öğle Yemeği (12.00-13.00)

IV. Oturum (13.00-14.00)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Tolga Tek
13.00-13.20
Doç. Dr. Abdurrahman Uzunarslan: “Epigrafik ve Arkeolojik Araştırmalar Işığında Pisidia Antiokhia Kent Tarihine İlişkin Yeni Gözlemler”
13.20-13.40
Asuman C. Abuagla: “Tymandos Antik Kentinden Beş Yeni Mezar Yazıtı”
13.40-14.00
Gülcan Şaroğlu: “Antiokheia’daki Aileler ve Senato Kariyerleri”
Ara (10 Dakika)

V. Oturum (14.10-15.10)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça Özcan
14.10-14.30
Doç. Dr. A. Tolga Tek: “Isparta Müzesi’nde Bulunan Bir Adada Madalyonu”
14.30-14.50
Arş. Gör. Hüseyin Köker: “Yeni Bir Bronz Konana Sikkesi”
145.50-15.10
Hacer Sancaktar: “Pisidia Koloni Sikkeleri”

Ara (10 dakika)

VI. Oturum (15.20-16.20)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fikret Özcan
15.20-15.40
Yrd. Doç. Dr. A. Oğuz Alp: “Aksu-Zindan Mağarası Kutsal Alanının Restitüsyonu”
15.40-16.00
Arş. Gör. Mesut C. Kaya : “Kibyra Stadionu”
16.00-16.20
Öğr. Gör. Seyhan Akgül Özarslan : “Pisidia Antiokheiası Augustus Tapınağı Mimari Bezemeleri”

Ara (10 dakika)
Tartışma (16.30-17.00)
Kapanış Konuşmaları (17.00-18.00)
Kayhan Dörtlük
Doç. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.