I. Ulusal Mutfak Ürünleri/sofra Ürünleri Tasarım Yarışması

Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Keramika olarak anılacaktır), geleneksel yöntemlerle üretilen seramikleri yenilikçi, modern dokunuşlarla harmanlayarak günlük yaşamlara, mutfaklara ve sofralara farklı heyecanlar ve renkler getirme yaklaşımıyla ÜNSA A. Ş. bünyesinde 2006 yılında üretim hayatına başlamıştır.

Bugün 1200 kişilik uzman kadrosu, Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon odaklı üretim anlayışıyla Türkiye’de ve dünyada sofra üstü sunum grubunda seramik sektörünün önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Her yıl, sektörü yakından ilgilendiren moda, sanat, gastronomi konularındaki yenilikleri takip ederek oluşturduğu koleksiyonlarını tarihi, kültürel ve geleneksel dokunuşların yanı sıra modern yaklaşımlarla harmanlayarak üretim ve renk çeşitliği ile kalite ve estetiğin bir arada olduğu ürünleri yenilikçi tasarımlarla üretmektedir. Ayrıca, geçmişi arkeolojik kazılarla 7 bin yıl öncesine dayanan “Seramiğin Başkenti Kütahya’da” şehrin ve ülkenin kültürel, sanatsal, ticari miraslarına sahip çıkma bilinciyle gerçekleştirdiği üretimlerinde geleneksel pişirim süreçlerinin yanı sıra, daha yüksek ısılarda fırınlayarak oluşturduğu farklı doku ve özel sır efektleriyle, kullanıcılarına bambaşka bir tecrübe sunmayı da hedeflemektedir.

“KERAMİKA I. Ulusal Mutfak Ürünleri/sofra Ürünleri Tasarım Yarışması” Züccaciye sektörünün önemli bir temsilcisi olan Keramika tarafından sanat ve tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin tasarıma bakış açılarının gelişmesine katkı sağlamak ve çağdaş seramik sanatına ve endüstrisine katkı sunmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan ve geleneksel olması hedeflenen yarışma ile estetik, endüstriyel, üretilebilir, satılabilir, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilir işlevsel, yenilikçi ve estetik tasarımlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Konu;
Yarışmanın konusu sofra seramikleri tasarımı ile sınırlıdır. Sofra seramikleri tasarımı form ve dekor olarak iki kategoride değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları;

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya 18 yaş ve üstü yurt içindeki Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü gibi sanat ve tasarım eğitimi veren fakültelerin tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine açıktır. Başvuru formu ile birlikte ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine ait “kayıtlı Öğrenci Belge’ lerini de göndermeleri gerekmektedir.

Pandemi nedeni ile tarihi ertelenen yarışmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezunları da katılabilecektir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezunlarının başvuru formu ile birlikte mezuniyet belgelerini de göndermeleri gerekmektedir.

Yarışma bireysel başvurulara açıktır. Grup katılımları kabul edilmez.

Her katılımcı yarışmaya iki kategoriden de en fazla 2 (iki) eserle katılabilir.

Yarışmaya her iki kategoriden proje açıklama metinleri ile birlikte 50×70 cm boyutlarında ve 300dpi JPEG(.jpeg) formatında yapılmış çizimler ile dijital pafta gönderimi katılabilir.

Juri değerlendirmesi sonrası, yarışmayı kazanan katılımcılardan form ve dekor çalışmalarına yönelik ai, pdf ve stl ( form için ) formatlarında çalışma dosyaları ayrıca talep edilecektir.

Katılımcılar yarışmaya ancak daha önce başka bir yarışmada yarışmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş tasarımlarla katılabilirler.

Sergileme hakkı kazanan tasarımların paftaları Keramika tarafından bastırılacaktır.

Yarışmaya gönderilen bütün tasarımlar üretildiği takdirde yarışmacılar 3000TL karşılığında tasarımlar üzerindeki fikri mülkiyete ilişkin hakları Keramika’ ya devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ödül, özel ödülve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar yarışma kataloğunda (e-katalog ve basılı) yer alacaktır.
Yarışma katılımcıları, kimlik, iletişim ve öğrenim verilerini işbu yarışma süresince ve yarışma bitiminden itibaren 2 ay süre ile saklanmasına şimdiden muvafakat ederler. Yarışmada ödül kazanan katılımcılardan ödüller belirlendikten sonra hesap numaraları talep edilecektir. Yarışmada ödül alanların, kimlik bilgileri ile fotoğraflarının sosyal medya ve internet sayfası üzerinden yayınlanmasına şimdiden muvafakatleri vardır.

Alınan kişisel veriler yalnızca bu yarışma özelinde sadece iletişimin sağlanması ve tasarımla tasarımcıyı ayırt etmede kullanılacak olup 3. kişi yahut kurumlarca paylaşılmayacaktır.

Sergilemeye değer görülen esrelere teşvik amacıyla 250 TL ödenecektir. Yarışma sonunda sergilenen eser sahiplerinden hesap numaraları istenecek ve en geç yarışma bitiminde 15 gün sonrasına kadar ödeme yapılacaktır.