I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu

I. ULUSAL MANEVİYAT PSİKOLOJİSİ SEMPOZYUMU 13 MAYIS 2014
1970’li yıllarda Amerikan toplumunda çok ilginç bir süreç başlamıştır. Chicago’da toplanan Nobel ödüllü bilim adamları o yıllarda bugünkü gidişatın durumunu ve dünyaya getirilen konumu fark edip: “Böyle giderse, bilimsel materyalizm bu şekilde dünyaya tesir ederse dünyayı yok edebilirler.” tespitinde bulunmuşlardır. Bu çok ilginç bir ön müşahededir ve tabii psikoloji alanında etkin olan hümanist yaklaşım da ihtiyaca cevap veremediği için bu sefer maneviyata yöneliş başlamıştır. Ama hangi maneviyata yönelmiştir psikologlar? Tabii ki Uzakdoğu maneviyatına. Çünkü İslam ile Batı Dünyası arasında haçlı seferlerinden beri büyük bir kavga vardır. Dolayısıyla İslam’dan ve Tasavvuf ’tan feyiz almak yerine Budizm’den, Brahmanizm’den, Taoizm’den, Hinduizm’den yola çıkarak insanı anlamaya çalışmışlar ve bazı yönlerden de anlamışlardır.
İşte bu son psikoloji ekolü “transpersonal psikoloji” Türkçeye “ben ötesi psikolojisi ya da Maneviyat psikolojisi” diye çevirdiğimiz ekol. Fakat transpersonal psikoloji sadece uzak doğu maneviyatından ve biraz da sulandırılmış olarak Şamanizm’den esinlenmiş, ancak İslam ve tasavvufu dikkate almadığı için kendisine sağlam bir zemin bulamamıştır. Freud, Jung Maslow gibi psikolojinin önde gelenleriyle başlayan W. James, Charles Tart, Ken Wilber gibi bilinç araştırmacılarıyla devam eden Mevlana ve Muhiddin İbni Arabi gibi düşünürlerin fikirleriyle sağlam zemine oturma aşamasındaki maneviyat psikolojisi önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacaktır.

Bu çerçevede ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli psikiyatrist ve psikologları bir araya getiren ve Türkiye de ilk kez düzenlenecek olan I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunun ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı olması temennilerimizle.

I. ULUSAL“MANEVİYAT PSİKOLOJİSİ’’
SEMPOZYUMU

I.OTURUM-BAŞLAMA SAATİ: 9:30

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ali KÜŞAT

1.) Psikiyatrist-Dr. Hatice ALİBAŞOĞLU
Jung’un Maneviyata Bakışı Ve Kırmızı Kitap

2.) Psikiyatrist -Dr. Mustafa ULUSOY
Said Nursi’nin Benlik Teorisinin Psikolojideki Benlik Teorileriyle Ayrışan Ve Örtüşen
Yönleri

3.) Öğr. Gör. Mustafa ATAK-ERREM Müdürü
Maneviyat Eğitiminin Gençlerin Kaygı Düzeyine Etkisi

4.) Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK-ERÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı
Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim

II. OTURUM-BAŞLAMA SAATİ: 13:30

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL

1.) Prof. Dr. Erol GÖKA-N. Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları ABD.
İbadetlerin İnsan Psikolojisine Etkisi

2.) Psikiyatrist-Dr. Mustafa MERTER-Türkiye Benötesi Enstitüsü Kurucu Başkanı
Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi

3.) Psikolog Şenay ÇETİN-Türkiye Benötesi Enstitüsü
Maneviyat Psikolojisinde Rüyaların Analizi

4.) Prof. Dr. Kemal SAYAR-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları ABD
Psikiyatri ve Kutsal

TOPLANTI YERİ
Erciyes Üniversitesi

Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ERREM / Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Mahmut Has Mediko Sosyal Merkezi Binası Giriş Kat. 38039 Melikgazi / KAYSERİ

Adres : ERREM / Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Mahmut Has Mediko Sosyal Merkezi Binası Giriş Kat. 38039 Melikgazi / KAYSERİ

Telefon : 0 352 437 93 41 (13175-13176)
Faks : 0 352 437 93 41
E-Posta : errem[at]erciyes.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.