I. ULUSAL LOJİSTİK PROJE YARIŞMASI

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) ve Lojistik Derneği (LODER), ülkemiz lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere, Türkiye’nin ilk Lojistik Proje Yarışmasını düzenlemektedir. Yarışma, paylaştıkça büyüyen bir kaynak olan “Bilgi” nin, lojistik sektörümüzde de etkin ve verimli bir şekilde kullanımının desteklenmesi, başarılı lojistik projelerden sektör olarak kazanımlar elde edilmesi, başarıların tanınması ve takdir edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yarışma ödül töreni, 6 Ekim 2011 tarihindeki Mersin IV. Uluslararası Dış Ticaret ve Lojistiği Konferansı sırasında yapılacaktır.

Proje Yarışması iki kategoride gerçekleştirilecektir:
A Kategorisi: Bireysel Başvurular
B Kategorisi: Kurumsal Başvurular

Proje Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıkları:
• Hizmet Kalitesini İyileştirme (%15)
• Süreçlerin Etkinleştirilmesi (%15)
• Maliyet Azaltma (%15)
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk (%10)
• Yaratıcılık (%10)
• Teknoloji Kullanımı (%10)
• Uygulamaya Geçiş Başarısı (%20)
-Bütçe
-Zamanlama
-Kaynak Kullanımı
-Müşteri Geri Bildirimi
Jüri Üyeleri :

Mehmet TANYAŞ, LODER Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yön. Böl. Başkanı
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, LODER Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Okan TUNA, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Bülent ÇATAY, Sabancı Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murat BASKAK, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç. Dr. Emine KOBAN, Beykoz Lojistik MYO Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç. Dr. Muhammed BAMYACI, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yön. Böl. Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU, Mersin Lojistik Platformu Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Öznur YURT, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Katılım Koşulları ve Süreç:

1. Yarışmaya kurumsal veya bireysel katılım söz konusudur. Farklı kurumlar veya bireyler tarafından birlikte geliştirilen projeler için, çoklu kurumsal veya bireysel ünvan kullanarak başvuru yapılabilir.
2. Başvurularda Lojistik Projenin adı, projeyi gerçekleştiren kurum/bireylerin tam adları, iletişim kurulacak kişinin adı ve iletişim bilgileri ile başvurulan kategori mutlaka belirtilmelidir.
3. Başvurular en geç; 15 Ağustos 2011 mesai bitimine kadar oda.mtso.org.tr/lojistikyarisma adresinden yapılabilir.
4. Projelerin “Lojistik” ile doğrudan ilgili, 2005 yılı ve sonrasında yurtiçinde veya Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurtdışında gerçekleştirilmiş ve uygulanmış olması gerekir.
5. Yarışma tek aşamadan oluşmaktadır. Proje raporu word formatında ve e-posta ekinde en fazla ekler dahil 20 sayfa olacak şekilde 10 Eylül 2011 tarihine kadar lojistik@mtso.org.tr adresine gönderilmelidir. Raporda kapak, özet, içindekiler, giriş/amaç, “proje değerlendirme ölçütlerindeki ana başlıklar hakkında bilgi verici” ana metin, sonuçlar, söz konusu ise kaynaklar ve ekler alt bölümleri bulunmalıdır.
6. Gönderilen projeler yarışma jürisi tarafından Eylül 2011 ayı içinde değerlendirilecek ve Ekim 2011 ayı başında açıklanacaktır.
7. Bir kurum veya birey birden fazla başvuru yapabilir.

Yarışmaya başvuru için Tıklayınız…
Bilgi İçin: Fevzi FİLİK, MTSO
Tel: 0324-2389500 / 293 e-mail: lojistik@mtso.org.tr