I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma kongresi

Değerli meslektaşlarım

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği olarak bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma kongresinin, “20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında -ULUCANLAR Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Kongre Merkezi- Ankara’da yapılacağını bildirmekten büyük heyecan ve mutluluk duymaktayım.

18-19 Nisan 2017 tarihinde alanında uzman olan eğitimciler ile gerçekleştireceğimiz eş zamanlı beş araştırma kursu, 20-22 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek geniş kapsamlı oturumlar (konferans, panel, sözlü ve poster bildiri sunumları) ile araştırmanın bugününe ve yarınına ışık tutmayı ve bilgi birikimimizi paylaşarak artırmayı hedefliyoruz.

Kongremizin temalarını; deneysel araştırma yöntemleri, geçerlilik-güvenirlik araştırmaları, ölçek geliştirme çalışmaları, mülteci/kadın/çocuk gibi incinebilir gruplara yönelik araştırmalar, teknoloji ve araştırma, toplum temelli araştırmalar, klinik araştırmalar ve araştırma etiği gibi konular oluşturmaktadır.

Kongremiz kapsamında belirlemiş olduğumuz bu temaları multidisipliner bir yaklaşımla irdeleyebilmek için sağlıkla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen bilimsel üretim yapan, farklı disiplinlerden katılımcıları kongremize bekliyoruz.

Düzenleme kurulu adına saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Ayten DEMİR
Kongre Başkanı