I. Ulusal Fen Lisesi Öğrencileri Kongresi

Macit Zeren Fen Lisesi Müdürlüğü

Proje Web Adresi ( Duyuru ve Ayrıntılı Bilgiler )
http://amasyamzfl.meb.k12.tr/
e-posta:
mzflkongre@gmail.com
İletişim Bilgileri
Telefon : 0 358 218 66 04
Belgegeçer : 0 358 218 42 69
Adres : Hacılar Mey. Mah. Oymaağaç Sok. No 1 05100 Amasya / Merkez

Onur Kurulu
İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN Amasya Valisi
Cafer ÖZDEMİR Amasya Belediye Başkanı
Prof. Dr. Metin ORBAY Amasya Üniversitesi Rektörü
Şevki CANLI Amasya İl Milli Eğitim Müdürü V.

Kongre Düzenleme Kurulu
İsmail AYAN Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Müdürü
Doç. Dr. D. Duygu KILIÇ Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kongre Sekretaryası
Dr.Tuğba GÜRKÖK Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni
Cengiz USLU Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Kimya Öğretmeni
Fatih ÇALIK Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Matematik Öğretmeni
Zeynep ATEŞ YILDIRIM Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Abdullah ÇEKER Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğrt.

Kongre Bilim Kurulu
Prof.Dr. Aytaç AÇIKALIN Emekli Profesör
Prof. Dr. Adem ASAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir BATI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr.Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi
Prof.Dr. Rıfat ÇOLAK Fırat Üniversitesi
Prof.Dr. Osman EĞRİ Hitit Üniversitesi
Prof.Dr. Casim EKİZ Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÖKDERE Amasya Üniversite
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Amasya Üniversitesi
Prof.Dr. Sadık KELEŞ İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. D. Duygu KILIÇ Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit KONAR Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof Dr. Mustafa KURT Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. H. Güray KUTBAY Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr Bahtiyar MEHMEDOV Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Feda ÖNER Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Amasya Üniversites
i Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi POLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. M. Serkan SOYLU Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Kemallettin ŞAHİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. M.Fatih TAŞER Gazi Üniveristesi
Prof.Dr. Ömer UZUN Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof . Dr.Muhittin YÜREKLİ İnönü Üniversitesi

Not;Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

I. ULUSAL FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMANIN AMACI:
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin özgüven, kendini tanıma-bilme, araştırmacılık
yönünü ortaya çıkararak ülkemiz geleceğinin mimarları olacak Fen Lisesi öğrencilerinin
yapmış oldukları bilimsel çalışmaları, bilimsel bir platformda sunmalarına; bu sayede
ürettikleri projeleri ve çalışmaları paylaşmalarına ve yaygınlaştırmalarına katkı sağlamaktır.

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ:
* Fen Lisesi öğrencilerinin üretmiş oldukları bilimsel çalışmaları akademik düzeyde
sunmalarını sağlamak,
* Fen Lisesi öğrencilerinin birbirlerini tanımaları ve empati geliştirmelerini sağlamak,
* Fen Lisesi öğrencilerinin üniversiteden bilim adamları ile bir arada bulunmalarını
sağlamak,
* Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak öğrencilerinin akademik düzeyde
gelişmesine katkı sağlamak.
* Fen Lisesi öğrencilerinin birbirlerinin üretmiş oldukları projeleri görerek ufuklarının
gelişmesine katkıda bulunmak ve kaynaşmalarını sağlamak.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI:
Bu çalışma 29–30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Amasya Macit Zeren Fen Lisesinde;
* Bilimsel manada iyi örnekler oluşturmuş, proje ve makaleler sözlü ya da poster
şeklinde sunulacaktır.
* Fen Lisesi öğrencileri katılımı şeklinde düzenlenecektir.
* Sunuma davet edilen Fen Lisesi öğrencilerinin konaklama ve yemek bedelleri
Amasya Macit Zeren Fen Lisesi tarafından karşılanacaktır.
* Sunuma izleyici olarak katılacakların ulaşım ve konaklama bedelleri
karşılanmayacaktır.

UYGULAMA SÜRESİ:
Çalışma, 29 Mayıs 2014’te başlar ve 30 Mayıs 2014’te tamamlanır.

GENEL BİLGİLER ve UYGULAMA SÜRECİ:

Macit Zeren Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek I. Ulusal Fen Lisesi
Öğrencileri Kongresi 29–30 Mayıs tarihleri arasında, Fen Lisesi öğrencilerinin bilimsel
çalışmalarını bilimsel bir platformda sunmaları ile gerçekleştirilecektir.
Başvurular 17 Şubat 2014’te başlayacaktır. Kongrenin konu ve temasında herhangi
bir sınırlandırılma getirilmemiştir. Öğrencilerimiz bilimsel düzeyde katkı sağlayabilecek her
alandaki çalışmalarını kongreye gönderebilirler. Bildirilerin kabulünde aşağıdaki kriterler
dikkate alınacaktır:
1. Gönderilen önerinin bir araştırma sonucu olması,
2. Yapılan araştırmanın bilimsel araştırma metodolojisine uygun olarak yapılmış olması;
3. Üretilen ürün/proje ya da eserin kendi alanı için değer taşıması; özgün olması
4. Sonuçlarının bilimsel olarak ortaya konulmuş olması.
Duyurular http://amasyamzfl.meb.k12.tr/ web adresinden elde edilebilecektir.
Bilimsel formatta hazırlanan çalışmalar mzflkongre@gmail.com mail adresine
gönderilecektir. Ayrıca web sayfası üzerinden onay formu okul müdürlükleri tarafından
onaylanacak ve Amasya Macit Zeren Fen Lisesi Müdürlüğüne faks olarak gönderilecektir.
Bilim kurulu tarafından değerlendiren çalışmalardan sunuma değer görülenler kongreye
davet edilecektir. Öğrencilere her ilden sadece bir danışman öğretmen veya yönetici eşlik
edecektir. Sunuma davet edilen öğrencilerin ve her il için 1(Bir) danışman öğretmen veya
idarecinin konaklama ve yemekleri karşılanacaktır. Yol masrafları katılımcılara aittir.
Sonuçlar yukarıda belirtilen web sayfasından 25 Nisan 2014 tarihi mesai bitimine
kadar ilan edilecektir.

KONGRE TAKVİMİ:
17 Şubat 2014 Başvuruların başlaması.
4 Nisan 2014 Bildiri özetlerinin kongre düzenleme kuruluna
gönderilmesi için son tarih.
7–24 Nisan 2014 Bildiri özetlerinin bilim kurulunca incelenmesi.
25 Nisan 2014 Kabul edilen bildirilerin ilanı.
25 Nisan–10 Mayıs
2014
Kurumların; kongreye katılacak danışman öğretmen ve
öğrenci isimleri ile gönüllü olarak katılacak yönetici,
öğretmen, veli ve öğrenci isimlerini bildirmesi.
12-17 Mayıs 2014 Kongre programının ilanı.
29-30 Mayıs 2014 Kongrenin gerçekleştirilmesi.

Bildiri formatı ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMASI göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Formata bu linkten ulaşılabilir.
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204_2014_proje_rehberi.pdf

PROJE ÖZETİ NASIL YAZILIR?
Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır.
Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre
sahip olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette
bahsedilmez. Örnek bir özet aşağıda verilen unsurları içermelidir:
a) Deneyin amacı:
1) Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni,
2) Çalışılan hipotez veya problemin ifadesi,
k) Kullanılan yöntem ve işlemler:
1) Araştırmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir açıklama ve önemli noktaların özeti.
2) Özet, kullanılan malzemeler hakkında bilgi içermez, ancak işlemleri çok büyük ölçüde
etkiliyorsa veya araştırma için geliştirilmesi gerekiyorsa bahsedilebilir.

c) Gözlemler/Veriler/Bulgular:
1) Bu bölüm sonuca doğrudan etkisi olan ve deney veya gözlem sonucu elde edilen
anahtar bulguları içermelidir.
2) Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.
d) Sonuçlar:
1) Araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedilmelidir.
2) Son paragraf araştırmanın uzantısı olan uygulamaları ve işlemleri içermelidir.
PROJE RAPORUNUZU ŞU SIRADA YAZINIZ:
Proje Adı: Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması
hakkında fikir verecek bir ad veriniz.
Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç cümle
ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.
Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz
ediniz. Sizin çalışmanızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Benzer
çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri hedeflediğini açıklayınız.
Yöntem: Bu kısımda çalışmanızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmanızın
kapsamını yazınız. Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı
açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının (ne olduğu, ölçüm
aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir.
Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220 V, 3,5 basamak göstergeli,
iç impedansı 10 Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri
incelenen bir cam levhanın 25 mmx10 mmx1 mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığı
geçiren bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır. Deneylerin nerede, kimler
tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi
bilgilerin açık ve öz olarak verilmesi gerekir. Veri çizelgeleri, grafikler, yaptığınız analiz ve
hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.
Sonuçlar ve Tartışma: Proje raporunuzun en önemli kısmı bu bölümdür. Proje çalışmanız
ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler, bazı
matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya
da grafik şeklinde veriniz, analiz ve hesaplamaları gösteriniz. Geçerlilik sınırlarını belirterek
sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız.
Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmanızın amacını tekrar gözden geçirerek
amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz. Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak
konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacak olanlara yol gösteriniz.
Kaynaklar: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları,
harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı mutlaka
aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız. Bir tez veya bir kitap kaynak olarak
gösterildiğinde tezin veya kitabın adı aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kaynakçada
belirtilmelidir.
Böke, H., (1987), Ankara’daki Hava Kirliliğinin Travertenleri Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans
Tezi, ODTÜ, Ankara.
Bir makale kaynak olarak gösterildiğinde makalenin çıktığı derginin adı aşağıdaki örnekte
görüldüğü gibi belirtilmelidir.
Stuiver, M., (1982), A high-precision calibration of the AD radiocarbon timescale,
Radiocarbon 24, sayfa 1-26.

mzflkongre@gmail.com