I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi

AMAÇ

Değerler eğitimi yeni bir mefhum değil, aslında her insan topluluğunda ve her zaman vardı. Fakat içinde bulunduğumuz tarihsel dönem, bu eğitimi yeni önem ve anlamlar yükleyerek gündemimize getirdi. Şimdi, değerler eğitimini yeni bir görev olarak tekrar keşfediyor, kavramsallaştırıyor, üzerinde düşünüyor, evde aile içinde veya okullarda bir eğitim konusu olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, değer nedir? Çocuklarımıza vereceğimiz değerler hangileri olmalı? Değer nasıl kazandırılır? Eğitim sistemimizin bu konudaki eksikleri neler? gibi sorular bizi bekliyor. Değerler eğitimi bireysel düzeyde hayatı anlamlı kılmada, ulusal ve uluslararası düzeylerde ise birlikte yaşama, hoşgörü, demokratik vatandaşlık ve insan hakları bilincini geliştirme açısından önem arzediyor.

I. Ulusal Değerler Eğitimi kongresi, değerler ve eğitimi konusundaki arayışlara bir katkı sunmak, ulusal bazda değerler ve eğitimi alanında fikir üreten araştırmacıları ve uygulama örneklerini gözleyen eğitimcileri bir araya getirmek amacıyla 31 Ekim-02 Kasım 2013 tarihlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından Konya’da düzenlenecektir. Kongre, teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örneklerine yer veren sunumlara; akademisyen, öğretmen, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açıktır.

I. Ulusal Değerler Kongre bağlamında ülkemizde ilk defa düzenlenecek olan kongredir. Sempozyum bağlamında, Değerler Eğitimi Merkezi Birincisi Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2004 yılında düzenlenen değerler eğitimi konulu sempozyumun ardından Türkiye’de 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve 2011 yılında da Eskişehir Üniversitesi benzer konulu sempozyumlar düzenlediler. Bu süreç içerisinde Türkiye’de oluşan farkındalık neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı okullarda değerler eğitimi faaliyetlerini teşvik eden kararlar aldı. Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2012 de ikincisi düzenlenen sempozyumda farklı ülkelerden katılımcıların fikir ve uygulamalarını sundukları bir platformda konuyu tartışmak mümkün olmuştur.

Kongre Konuları

Değer

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi açısından ders kitapları ve materyalleri

Değerler eğitimi politikaları

Değerler eğitiminde farklı ülke uygulamaları ve modeller

Değerler eğitiminde iyi örnekler

Değerler eğitiminde öğretmen yeterlikleri

Değerler eğitiminde program geliştirme

Değerler eğitiminde yöntem ve stratejiler

Değerler eğitiminin paydaşı olarak aile

Değerler ve değer eğitimine ilişkin teorik yaklaşımlar

Din ve değerler eğitimi

Ahlak ve Değer

Farklı disiplinler açısından değerler eğitimi

Hayat boyu öğrenme ve değerler eğitimi

İslam ve Değerler

Kültürlerarası farklılaşmalar, toplumsal değişme ve değerler eğitimi

Medya, sosyal çevre ve değerler

Okul kültürü ve değerler

Öğretmen yetiştirme programlarında değerler eğitimi

Sivil toplum ve değerler eğitimi

Tarihsel süreçte değerler eğitimi

Yetişkinler ve değerler

İktisadi değerler

İş Yaşamında Değerler

Kurullar
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Onur Kurulu
İbrahim Uğur ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Yüksek Öğretim Genel Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü
Mukadder GÜRSOY
Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Mustafa KOCA
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Eş Başkanları
Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK- Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ-
Yrd. Doç. Dr. S. Barbaros YALÇIN

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Halil EKŞİ
Doç. Coşkun ARSLAN
Doç. Dr. Erdal HAMARTA
Doç. Dr. Şahin KESİCİ
Doç. Dr. Emel ARSLAN
Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
Doç. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN
Doç. Dr. Ercan YILMAZ
Doç. Dr. Erkan YAMAN
Doç. Dr. Bülent TARMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÜRÜCÜ
Yrd. Doç. Dr. Zeliha TIRAŞ
Yrd. Doç. Dr. Nurten SARGIN
Yrd. Doç. Dr. Güngör KESKİNKILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Atila YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Işıl EKTEM SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Sayime KEÇECİ EREN
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Süleyman SULAK
Yrd. Doç. Dr. Ömer BEYHAN
Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇIKILI
Yrd. Doç. Dr. Füsun ALACAPINAR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU
Yrd. Doç. Dr. Kübra KÜÇÜKŞEN
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇAKIRER
Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİL
Dr. Sabahattin ÇİFTCİ
Dr. Ali Fuat YALÇIN
Dr. Ruhi YİĞİT
Dr. Gökhan ÖZASLAN
Dr. Zafer KURTASLAN
Dr. Onur KÖKSAL
Alpaslan DURMUŞ
Öğr. Gör. Bünyamin YILMAZ
Arş. Gör. Yeliz SAYGIN
Arş. Gör. Mustafa AYDIN
Arş. Gör. Eyüp YURT
Arş. Gör. H.İrem ÖZTEKE
Arş. Gör. Deniz DERİNBAY
Arş. Gör. Elif Nur BOZER
Arş. Gör. Veysi BAŞ
Arş. Gör. Ceylan COKUNER
Arş. Gör. Yakup KALIN
Uz. Mevlüt YILDIRIM
UZ. Mustafa YILMAZ
Uz. Kadir SİPAHİ
Mehmet GÜMRAH
Ayhan GÜRBÜZER
Ali DÜZ
Ahmet BİLGİÇ

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN/Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan KULAKSZIOĞLU/Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Birol AKGÜN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN/İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AYPAY / Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin ACAT / Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Halil EKŞİ/ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yasin AKTAY/Yıldırım Bayazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI/Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ/Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU/Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat TARHAN/Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY/Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin KARA/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin KAR/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ABACI/İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Sefer ADA/Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Soner DURMUŞ/Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer MUŞTA/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Savaş ÇİLLİ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN /Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN/ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Sırrı AKBABA/Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Feride BACANLI/Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU/Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN/Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtman ERSANLI/Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmiye KAYA/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Erol GÖKA/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet SABAN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkerim BAHADIR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Vesile Meltem ENERGİN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. M.Engin DENİZ/Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Tolga ARICAK/Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Birol MERCAN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU/İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Şahin KESİCİ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet DİKEN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay AKBAŞ/Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet ŞİRİN/Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe AYPAY/Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Erdal HAMARTA/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ertan ÖZENSEL/Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. İsa KORKMAZ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Coşkun ARSLAN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan YAMAN/Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Havva YAMAN/Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Tahir ULUÇ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa YAVUZ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Kadir ULUSOY/Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan ERTEKİN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM/Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Sevim CESUR/İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan YILMAZ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ruşen KUTLU/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Emel ARSLAN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim KISAÇ/Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent TARMAN
Yrd. Doç. Dr. Yasemin DURDURAN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. S. Barbaros YALÇIN/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atila ARICIOĞLU/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ/Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR/Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Füsun EKŞİ/Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN/Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan YILMAZ/Necmettin Erbakan Üniversitesi

İLETİŞİM

Arş.Gör. H. İrem ÖZTEKE

Tel : 332 323 82 20/5918

e-mail: [email protected]

Arş. Gör. Deniz DERİNBAY

Tel : 332 323 82 20/5918

e-mail: [email protected]

Arş. Gör. Veysi BAŞ

Tel : 332 323 82 20/5682

e-mail: [email protected]

Arş.Gör. Yakup KALIN

Tel : 332 323 82 20/5705

e-mail: [email protected]

Uz. Kadir SİPAHİ

e-mail: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin