I. Sürdürülebilir çevre proje yarışması

Başvuru Koşulları

1.Kategori
Lise ve dengi okullarda okuyan tüm öğrenciler.

Yarışmanın Konusu
Bu kategoride “sürdürülebilir okul için yapılı çevre” başlığı altında proje önerileri beklenmektedir.

Bulunulacak önerilerde:

 • Çevreye duyarlı sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturulmasına
 • Kurulacak sistemle sürdürülebilirliğin hem ekonomik hem de sosyal boyutunun ele alınmasına,
 • Kurulacak sistemin kendi kendini sürdürebilir bir şekilde yönetebilmesine,
 • Kurulacak sistem sayesinde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okulun diğer çalışanlarının bir arada, işbirliği içinde çalışabilmelerine ve birbirleriyle bilgi ve fikir paylaşımı içinde olmalarına

dikkat edilecektir.

Sürdürülebilir Temalar
Sürdürülebilir Okullar aşağıdaki dört kaynak temadan birini seçebilir.

Su: Öğrenciler okulun su tüketimini azaltabilecek yollar keşfedebilir. Yağmur suyunun açtığı kirliliği azaltıcı çalışmalar yapılabilir. Bilindiği üzere yağmur suları kanalizasyon atıkları ile birlikte akarsu ve nehirlere karışmaktadır. Örneğin yağmur suları tanklara yüklenebilir ya da yağmur suyunu yönlendirme yolları araştırılabilir. Okulda harcanan su israfı en aza indirme çalışmaları yapılabilir.

Biyoçeşitlilik: Öğrenciler okul bahçelerini ya da çevrelerindeki habitatlara farklı canlı türlerini nasıl daha fazla çekebileceklerini araştırabilir.

Enerji: Öğrenciler okulda enerji tasarrufu konularını, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sera gazı emisyonlarını azaltabilecek farklı yollar araştırılabilir. Okullar yapabileceği işlevsel farklılıklarla yaratacakları sürdürülebilir okullarda enerji faturalarında %30 kazanç sağlayabilirler.

Atık: Okullar üretilen atığı en aza indirecek işlevsel çalışmalar yapabilir. Bu alanda yapılacak çalışma başlıkları: okula malzeme alım politikaları, geri dönüşüm stratejileri, kantin politikaları, okulda üretilen çöp sarfiyatı olabilir.

2.Kategori
Lisans veya Lisansüstü öğrencileri

Yarışmanın Konusu
Bu kategoride “sürdürülebilir yerleşke için yapılı çevre” başlığı altında proje önerileri beklenmektedir.
Bulunulacak önerilerde:

 • Çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yerleşke ortamı oluşturulmasına
 • Sürdürülebilir kalkınma kavramının çevre boyutu üzerine odaklanılmasına,
 • Kurulacak sistemle sürdürülebilirliğin hem ekonomik hem de sosyal boyutunun ele alınmasına,
 • Kurulacak sistemin kendi kendini sürdürebilir bir şekilde yönetebilmesine,
 • Kurulacak sistem sayesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve Üniversite’nin diğer çalışanlarının bir arada, işbirliği içinde çalışabilmelerine ve birbirleriyle bilgi ve fikir paylaşımı içinde olmalarına

dikkat edilecektir.

Projelerde Aranacak Kriterler

 • Okul ve yerleşke içinde ve dışında belirlenen problemlerin sürdürülebilirlikle ilişkisi
 • Belirlenen çözüm önerilerinin özgünlüğü, yapılabilirliği ve etkinlik derecesi
 • Yenilikçi olması
 • Pratiğe yönelik olması

Her iki kategori için bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir.

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

Önemli Tarihler

Başvuru Süresi
01 Mart – 03 Mayıs 2013

Sonuçların İlanı
10 Mayıs 2013

Sunum ve Ödül Töreni
15 Mayıs 2013

Sayın yarışmacı,

İstanbul Aydın Üniversitesi I. Sürdürülebilir Çevre Proje Yarışması yarışması için hazırlanması gereken Rapor Formatı ile ilgili dokümanı indirmek için tıklayın >>

Katılımcılar proje sunum raporunu aşağıda verilen formatta hazırlayarak 03 Mayıs 2013 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilecektir.

Ayrıca projelerinin okul veya kampüs içerisinde nasıl yürütüleceğine dair 15 er dakikalık bir Powerpoint sunumu da hazırlanarak yarışma gününden önce [email protected] adresine gönderilmiş olmalıdır. Yarışma günü projeyi sunmak üzere katılımcılardan en az birinin sunum salonunda hazır bulunması gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin