I. Sosyal Psikoloji Kongresi

Sosyal psikoloji, sadece dünyada değil Türkiye’de de psikolojinin en geniş alt alanlarından birisidir ve buna paralel olarak lisansüstü programlar açısından da sıklıkla tercih edilen alanların başında gelmektedir. Sosyal psikoloji alanındaki çalışmalar, benlikten, gruplararası süreçlere kadar geniş bir yelpazede insana ait hemen her konuyu kapsamaktadır. Psikoloji kongrelerinde de sosyal psikoloji tabanlı çalışmaların sıklığı dikkat çekicidir. Ancak bu geniş alan sadece genel bir psikoloji kongresi içerisinde ele alındığında, sosyal psikologların kuramsal, görgül ve yöntemsel tartışmalarına yeterince vakit ayrılamamakta ve bu durum da potansiyel verimi düşürmektedir. Bu kapsamda, I. Sosyal Psikoloji Kongresi özellikle Türkiye’deki sosyal psikolojinin akademik/bilimsel beklentilerine karşılık vermek konusunda bir adım olarak düşünülmelidir.

17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek I. Sosyal Psikoloji Kongresi, davetli konuşmacı sunumlarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Sosyal Psikoloji Kongremize, sosyal psikoloji ve psikolojinin diğer alt alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sosyal psikolojiye ilgi duyan tüm katılımcılarımız davetlidir.

17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde görüşmek dileğiyle,

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Doğan Kökdemir

http://psksosyal.net/kongre2016/basvuru.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.