I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu

Mülteciler
Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu

I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu

Suriye’de 2011 yılında en üst düzeye ulaşan iç savaş ortamının yarattığı güvenlik tehditleri ülkemize kitlesel olarak sığınmacı gelmesine neden olmuştur. Halihazırda ülkemizde büyük çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 4.000.000 civarında sığınmacı ve mülteci bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda dünya üzerinde en yüksek sayıda mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Devlet kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi alanlarda sığınmacılara destek sağlanmaya devam edilmektedir.

Sağlanmakta olan hizmetler içinde en büyük problem yaşanan alanlardan biri de psikolojik sağlık hizmetleridir. Dil bariyeri, uzman personel eksikliği, kültürel unsurlar gibi çok sayıda etken nedeniyle psikolojik sağlık alanında verilen hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır. Büyük kitlelere hizmet vermek durumunda kalan psikolojik sağlık uzmanları da iş yoğunluğu, ikincil travma gibi nedenlerden ötürü problemler yaşayabilmektedir. Her ne kadar sığınmacı ve mülteci psikolojik sağlığı alanında yapılan çalışmalarda niceliksel bir artış görülse de ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların paylaşılabildiği bilimsel platformların eksikliği hissedilmektedir. I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu ile gerek psikolojik hizmet alan sığınmacılara ve mültecilere gerekse hizmet sağlayan uzmanlara yönelik araştırma bulgularının ve deneyimlerin paylaşılacağı bir bilimsel ortam yaratılması hedeflenmektedir. Düzenlenmesi planlanan Sempozyum’un bu alandaki bilgi paylaşımına ve uzmanlar/kurumlar arasında ağ oluşturma girişimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bireylerin ve toplumların temel ihtiyaçlarından biri de bütünlük hissi içinde olmaktır. Bu yaklaşım hem bireyin kendi öznel dünyasındaki bileşenlerin hem de bireyin içinde yaşadığı toplumla ahengini vurgulamaktadır. Bu nedenle sempozyum Sempozyum’un teması “Ahenkli Birey Ahenkli Toplum” olarak belirlenmiştir.

Farklı disiplinlerden bilim insanlarının, devlet ve STK temsilcilerinin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasını temenni ettiğimiz bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak sizleri sempozyumumuza davet ediyoruz.

Sempozyum düzenleme çalışmalarımız sürecinde her zaman olduğu gibi bizlere destek olan Başkent Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. Ali Haberal’a ve sempozyumun düzenlenmesine katkıda bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne, Mülteci Destek (Merkezi) Derneği’ne ve Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği’ne teşekkür ederiz.

3 Mart 2018 tarihinde Ankara’da görüşmek dileklerimizle!

Saygılarımızla,
Sempozyum Düzenleme Kurulu a.
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu

Çağrı Metni

I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu hedef kitlenin psikolojik sağlığıyla ilişkili tüm alanlardan sözlü ve poster bildiri sunumlarına açıktır. Sözlü ve Poster bildirilerin konusu hakkında bir sınırlama yapılmamıştır. Bununla birlikte aşağıda bildiri başvurusu yapılabilecek bazı alanlar belirtilmiştir.

Mülteci ve sığınmacılarda psikolojik problemler
Epidemiyolojik çalışmalar
Travma ve kriz çalışmaları
Çocuk, ergen, yaşlı, medikal hasta gibi risk gruplarına özgü çalışmalar
Hizmet sağlayanların psikolojik sağlığı
Alan uygulamalarında iyi örnekler
Kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar
Uygulama, araştırma, yayın etiği
Psikolojik sağlık politikaları
Ölçme ve değerlendirme

Özetler Sempozyum Özet Kitabında yayınlanacaktır. Özetlerin yazımında izlenecek kurallar Bildiri Özeti Gönderim Kuralları sayfasında belirtilmiştir. Sözlü ve Poster bildiri özetleri Bildiri Özeti Gönderim Formu doldurularak gönderilmelidir. Belirtilen kurallara uymayan ve e-posta yoluyla yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz. Özet gönderimi için son tarih 27 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi 27 Ocak 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 31 Ocak 2018
Programın İlan Edilmesi 5 Şubat 2018
Bildiri Sunacaklar İçin Son Kayıt Tarihi 5 Şubat 2018
Katılımcılar İçin Son Kayıt Tarihi 26 Şubat 2018

Sempozyuma Davet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin