I. Özel Eğitim & Rehabilitasyon Kongresi

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu’nun Anadolu Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020)’ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

ÖZER2020’nin ana teması “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde NİTELİK” iken, kongre 18-19 Nisan 2020 tarihinde ESKİŞEHİR DİVAN EXPRESS OTEL KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon alanından uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.

ÖZER2020;

1. “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde NİTELİK” teması ile farklı disiplinlerden uluslararası ve ulusal uzmanların yer alacağı DAVETLİ KONUŞMALAR,

2.Özel eğitim ve rehabilitasyon uygulamalarında İYİ ÖRNEKLER ve UYGULAMALAR’ı yansıtan POSTER BİLDİRİLER,

3.Mezun olacak öğrencileri özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile buluşturacak KARİYER BULUŞMASI,

4.Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin tanıtımlarını yapacakları TANITIM STANDLARI,

5.Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında yazılı, teknolojik ve görsel araç-gereç ve yayınların tanıtılacağı YAYINEVİ VE TEKNOLOJİ STANDLARI ile zengin bir içeriğe sahiptir.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle..

Sn. Yunus KILIÇ
ÖZER2020 Kongre Onursal Başkanı
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı

Katılımcılar
Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020)’ne ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer davetlidir.

Kapsam
ÖZER2020; Gelişimi farklı ya da riskli olan bireylere ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

Çocuk Gelişimi/Okulöncesi Eğitim
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Nörolojisi
Metabolizma & Biyokimya
Dil ve Konuşma Terapistliği
Fizyoterapi
Ergoterapi
Psikoloji & Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Özel Eğitim
Erken Müdahale

Tüm sorularınızı lütfen ozerkongre2020@gmail.com mail olarak gönderiniz.

Amaç
Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020)’nin nihai hedefi ülkemizde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmeti veren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin NİTELİĞİ’ne katkı sunmak iken ÖZER2020 bu amacın yanında birden çok amaca hizmet etmektedir.

Bunlar:

Gelişimi farklı ya da riskli olan bireylere ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
Ülkemizde özel eğitim ve rehabilitasyon alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların alanlarındaki güncel bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtmak üzere paylaşılmasına imkan vermek,
Ülkemizde özel eğitim ve rehabilitasyona ilişkin iyi uygulamaların uygulamaların görünürlüğünü sağlamak,
Mezun olabilecek öğrencilere kariyer imkanı sağlayacak Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerini öğrenciler ile buluşturmaktır.