I. Öğretim öğrencilerine yönelik öğle yemeği yardımı verilmesine dair duyuru

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-Üniversitemizde örgün eğitim -öğretim süresi içinde öğrenim gören I. Öğretim öğrencisi olmak,
2-Maddi imkanları yeterli olmayan öncelikle başarılı öğrenci olmak,
3-Aşağıda belirtilen öğrenciler ise ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.
a)Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,
b)Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
c)Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
d)Üniversitemiz adına başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekil ve şartları SKS tarafından Rektörlük onayı ile belirlenir.)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz 01 Ekim-15 Ekim 2012 tarihlerinde internet adresimizde bulunan “Öğle yemeği yardımı başvuru formu” nu doldurarak öğrenim gördükleri birimlere başvuracaklardır.
-Genel başvuru şartlarımızın 3. maddesinde belirtilen durumlardaki öğrencilerimiz, başvurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapacaklardır.
-Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-Başvuru süresi dışında kesinlikle başvuru alınmayacaktır.
-Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında faydalanacakları Üniversitemizin web sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

-Öğle Yemeği Yardımı Başvuru Formu
-2012-2013 eğitim dönemine kaydolduğunu belgeleyen yeni tarihli öğrenci belgesi yada yeni bandrollü öğrenci kimlik kartı fotokopisi.

-1 adet fotoğraf.