I.MEHMET ATAY FOTOĞRAF YARIŞMASI

I.MEHMET ATAY FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 1. Yarışmanın adı  ( 1. MEHMET ATAY FOTOĞRAF YARIŞMASI) ‘dır. 
2. Yarışmanın amacı  2 Temmuz 1993 Tarihinde SİVAS’taki Yangında Kaybettiğimiz Aydın Ve
Sanatçıların Anısını Yaşatmak ‘tır.  
Konusu  SERBET
3. Yarışma Sekretaryası:         
Ad – Soyad                           : Cemal KARAHALİL            
Telefon No                            : 0 532 285 7302 – 312 207 4591
Faks No                                 : 0 312 207 4589 
Elektronik Posta Adresi      : [email protected]          
Adres                                     : Pir Sultan Sokak  No:8 Dikmen/Çankaya/Ankara
4. Yarışma aşağıda belirtilen bölümlerde düzenlenmiştir: 
Yarışma konuları serbesttir. Yarışmacılar, siyah –beyaz yada renkli, sayısal ortamda sunacakları 
fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.
5. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (ÜÇ) adet  fotoğrafla katılabilir.  Yarışmaya katılacak fotoğraflar
üzerinde, fotoğrafların çekim anındaki kimliğini değiştirecek müdahalelerin yapılmamış olması
aranacaktır.  Ekleme çıkartma yapmadan basit ayarlamalar kabul edilir. 
 6. Yarışmaya katılacak fotoğrafların boyutları : 
Fotoğraflar; sayısal ortamda, sayısal veri olarak; 300 dpi/inch çözünürlükte, jpeg formatında ve 12
sıkıştırma oranında; kısa kenarı 20 cm’den kısa, uzun kenarı 45 cm’den uzun olmamak üzere kayıt
edilecek ve elden ya da posta ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. 
7. Yarışmaya katılım ücreti talep edilmeyecektir. 
8. Yarışma, Vakıf Üyeleri Ve Çalışanları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Ancak
düzenleyici Kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu  tespit ederse, başvuruyu geri çevirme
yetkisini saklı tutar.
9. Fotoğrafların işaretlenmesi : 6. maddede belirtilen özelliklerdeki fotoğraflar, bir CD’ye yüklenecek,
CD üzerine 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. CD kayıtlarının adlandırılmasında rumuz
ve sıra numarası yer almalıdır. Katılım formunda istenirse yapıt adı yazılabilir. Katılım formu CD
kayıtları ile örtüşecek şekilde noksansız doldurulduktan sonra CD ile birlikte  bir zarfa konulacak ve
zarfın üzerine sadece rumuz yazılacak ve fotoğraflarla birlikte gönderilecektir. 
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği 
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,  ünvan ve her türlü  kazanımları geri  alınır . FIAP bilgilendirilir.
–  Yarışmaya  gönderdiği  fotoğraf üzerinde, yapıt  kendisine ait   olmadığı  halde   kendisininmiş gibi
göstermeye  ve   değerlendirme  kurulunu   yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve  değişiklikleri
yapan,  Haklarında TFSF  Yarışma İlkeleri   gereğince  kısıtlılık  kararı devam eden  katılımcılar bu  yarışmaya 
katılamazlar.
 10. Seçici Kurul:
Cemal KARAHALİL                 Divriği Vakfı Adına
Murat Yaykın                            Fotoğrafçı
A.Beyhan Özdemir                   Fotoğrafçı
Mehmet Özer                            Fotoğrafçı
Erol Bektaş                                Fotoğrafçı
 11. Yarışma Takvimi :  
Son Katılım Tarihi                                 :  09 Haziran 2012  
Seçici kurul değerlendirmesi               : 15-16 Haziran 2012
Sonuç Bildirim Tarihi                            : 20 Haziran 2012
Sergi ve/veya gösteri ve ödül töreni   : 02 Temmuz 2012            
CD kayıtları iade edilmeyecek TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.                     
Katalog ya da Albüm Gönderme Tarihi : Yarışma kataloğu yada CD albüm yayımlandığı taktirde tüm
katılımcılara birer tane gönderilecektir.
12. Ödüller :                   
Birinciye                               1.000,00  TL                
İkinciye                                    750,00  TL
Üçüncüye                                500,00  TL
14. Fotoğrafların Alıkonulması, Kullanım Hakları :Yarışmaya katılan  ve derece alan yada
sergilemeye uygun görülen fotoğraflar için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılan her
yarışmacı, yarışma şartnamesini kabul edilmiş sayılır. Divriği Kültür Vakfı tüzel kişiliği, yarışmada
dereceye giren fotoğrafları, Vakıf yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte yer vererek kullanım
hakkına sahip olacaktır. Kullanım hakkı Divriği Kültür Vakfı ve eser sahibinin olacaktır.
15. Yarışmamız  2012 / 30  numara ile onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi
bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin