I. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu

I. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu
20-21-22 Kasım / Kuşadası

KONU BAŞLIKLARI

Geçmişten Günümüze Kuşadası

Türk ve Dünya Tarihi

Usta Tarihçilerimiz

Sözlü ve Yerel Tarih Araştırmaları

Şehir Tarihi Araştırmaları

Disiplinlerarası Tarih Araştırmaları

Tarih Eğitimi

Göç ve Mübadele

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimi İçin Son Tarih (16 Temmuz 2017)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı (28 Temmuz 2017)

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih (03 Kasım 2017)

Kabul Edilen Tam Metinlerin İlanı (10 Kasım 2017)

Sempozyum Programının İlanı (13 Kasım 2017)

YAZIM KURALLARI
Bildiri özeti en az 200 ve en çok 350 sözcük olmalıdır. Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri özeti, problem durumu, amaç, sonuç, tartışma ve anahtar sözcükleri içermelidir. Araştırmaya dayalı bildiri özeti, problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler vb.), bulgular, sonuçlar (sonuçlanmış araştırmalar için) ve anahtar sözcükleri içermelidir. Sempozyuma katılmak için yapacağınız başvurularda, başvuru sayfasında bulunan bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, bildiri özetinizin bilim kurulunca kabul edilmesi durumunda size ulaşabilmemiz bakımından önemlidir. Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir. Bildiriler kabul edildiği takdirde, bildiri kabul yazıları ve sunuma ilişkin ayrıntılar e-posta ile yazarlara gönderilecektir. Bu nedenle, mutlaka düzenli olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz. Bildiri metni Türkçe ise özetler; önce Türkçe özet sonra İngilizce abstract olarak hazırlanmalıdır. Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir. Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnot ve Kaynakça da APA veya Chicago (Klasik) sistemleri kullanılabilir.

Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.

Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla
Özet Gönderim Formu