I. İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU

Sempozyum Daveti I. İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU
‘Geçmişten Geleceğe İstanbul Adaları’
24- 26 Ekim 2013, İstanbul

Adalar Sempozyumu ‘Geçmişten Geleceğe İstanbul Adaları’nı tarih, kültür, sanat, mimarlık, şehircilik, demografi, jeofizik, jeoloji, ekoloji, hidrobiyoloji, sosyal yaşam ve din, turizm, ekonomi, politika, ulaşım, eğitim, spor, eğlence gibi temalar bağlamında irdelemeyi hedeflemektedir. Akademik oturumlar geniş bir kronoloji ve disiplin çeşitliliğini yansıtacaktır. Özellikle dünyanın farklı coğrafyalarındaki adaların da bilgi paylaşımına açık olan sempozyum, bahsi geçen konularda metodolojik ve interdisipliner bilgi ve kültür alışverişinde bulunacak katılımcıları desteklemektedir.

Dünden geleceğe yol alırken I. İstanbul Adaları Sempozyumu’nun ana hedefi ‘İstanbul Adaları’na ilişkin düne ait bilgilerin tekrarlanması yerine, halen devam eden ve/veya gelecekte planlanan araştırmaların ve konuların ele alınmasıdır. Bildiri İçin Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2013’tür.

OTURUMLAR ve BİLDİRİ KONULARI:
TARİH
KÜLTÜR ve SANAT
MİMARLIK ve ŞEHİRCİLİK
DEMOGRAFİ
JEOFİZİK
JEOLOJİ ve EKOLOJİ
SOSYAL YAŞAM I (politika, din ve bayramlar, ekonomi, vb.)
SOSYAL YAŞAM II (turizm, ulaşım, eğitim, sağlık, spor, eğlence, vb.)
Bildiri Özeti Kuralları:
Bildiriler: [email protected] adresine e-mail yoluyla ulaştırılacaktır.

‘Geçmişten Geleceğe İstanbul Adaları’

Dünya coğrafyasının biçimlenişinde, anakaralarına bağlı olmanın yanı sıra, tüm dünya adalarının ortak bir dinamiği barındırdıkları gerçektir. Bu dinamik, özgünlüktür. Özgünlük, yarattıkları kültürlerinin her dokusunda açıkça okunur. Kendi jeolojik ve ekolojik yapısını, tarihsel gelişimini, sanatını, mimarisini, edebiyatını, sosyal yaşam biçimini oluşturan her ada, anakaradan farklı, kendine özgü bir kimlik yaratmıştır.

Oluşum süreci ve sonrasında dünya coğrafyasındaki adaların -günümüze dek kendi kültürlerine özgü katkılarının yanı sıra- dünyaya ve bilimin farklı disiplinlerine nakledecekleri farklı bakış açıları, bulguları, söylemleri, senaryoları olduğu kesindir.

‘İstanbul Adaları Sempozyumu’, İstanbul Adaları’nı temel alarak adalar kavramını ve ada kültürünü, dünyadaki diğer adalarla bağ kurma yoluyla bilimsel, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik bir bilgi alışverişini de sağlayarak araştırmayı hedeflemektedir. Sempozyum, farklı coğrafyalardaki adalarla ilişkiler sonucunda uluslararası bir platforma taşınırken, ortak ve ayrışan temel yaklaşımlar, araştırma teknikleri, problematik paradokslar – çözümler gibi unsurlar ve kullanılan metodolojiler konusunda karşılıklı bir diyaloğu amaçlamaktadır. Hedeflenen diyalogdan önce, ilk sempozyumun ana teması, İstanbul Adaları’nın kendi coğrafyası içinde ele alınarak kendi söylemlerini ve temellerini kurgulaması amacıyla, ‘Geçmişten Geleceğe İstanbul Adaları’ olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, dünya kültür mirasını geçmişten günümüze ve geleceğe taşıyan İstanbul’un mikrokozmosu olarak tanımlayacağımız ‘İstanbul Adaları’, yarattıkları farklı sentezlerle, paradokslarla, karakteristikle, kendini ifade etme biçimleriyle bazen makrokozmosla birleşen, bazen çelişen bir dünya olarak da nitelendirilebilir. İstanbul Adaları ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olması sebebiyle çalışma kapsamının genişletilmesi, gelecekteki Adalar’ın biçimlenişini saptayabilmek, öngörülerde bulunmak açısından da önemlidir.

İstanbul Adaları, on dokuzuncu yüzyıla kadar ufak tefek kıpırdanışlar dışında sessizce tarihe tanıklık etti. Yaklaşık iki yüzyıl önce dünyadaki sarsıcı gelişmelerin dalga dalga yayılan tesiri İstanbul Adaları’na kadar ulaştı ve günümüzde değişimlere uğrayarak devam eden Adalı yaşamının temellerini attı.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Adalar’da, hafızasında ve kültürel belleğinde yer alan Bizans döneminin saray sürgünlerine uygulanan işkenceler ve daha sonraki şehirden kopuk sakin hayat geri gelmemek üzere bitti. Devlet erkânının, yerli ve yabancı tüccarların, yabancı elçilik mensuplarının şenlendirdiği ve şekillendirdiği İstanbul Adaları başkentin sosyal hayatında yerini aldı. Adalar’da şarkılara, şiirlere, romanlara konu olan şaşaalı bir hayat başladı. Yirminci Yüzyılda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle birlikte İstanbul’un en seçkin sayfiyesi olarak Adalar, kendine özgü karakteriyle, ancak sürekli değişen demografik yapısıyla günümüze geldi.

Yaşadığı tarihsel süreç içinde kozmopolit karakteristiğiyle çeşitli dini inançların coşkusunu ve farklı kültürlerin yaşam zenginliklerini vurgulayan ve bütünleştiren İstanbul Adaları, bu anlayış çerçevesinde şekillenen dini yapıların dışında, farklı işlevler üstlenen yapılarıyla da mimarlık öyküsünün özgün bir örneğini oluşturur.

Yirmi birinci yüzyılda hızla betonlaşan anakaraya göre daha yavaş ve doğal bir hayatın yaşandığı İstanbul Adaları; jeolojik yapısı ve deprem faylarına yakınlığı, düzensiz ve olumsuz yapılaşma, yetersiz belediye ve sağlık hizmetleri, yaz aylarında aşırı günübirlik ziyaretçi gelişi, yetersiz turistik tesis, yaz ve kış nüfusları arasındaki büyük farkın getirdiği olumsuzluklar gibi çeşitli sorunlarla boğuşmaktadır.

Dünden geleceğe yol alırken, I. İstanbul Adaları Sempozyumu’nun ana hedefi ‘İstanbul Adaları’na ilişkin düne ait bilgi ve söylemlerin yinelenmesi yerine henüz hiç araştırılmamış veya araştırılmaya devam edilen unsurların yanı sıra İstanbul Adaları’nı geleceğe taşıyacak olan politik, ekonomik, sanatsal ve sosyo-kültürel senaryolardır.

Sempozyum, geçmişin bilinmeyenlerini aydınlatırken, düne ve bugüne ait bilgileri, çelişkileri ve öngörüleri de belirleyerek ‘İstanbul Adaları’nı geleceğe taşıyacaktır.

DÜZENLEME KURULU

Özer Kangür
Prof. Dr. Eva Şarlak
Prof. Dr. Adnan Uzun
Dr. Aras Neftçi
Kemal Kil
Yüksel Özcan

KOORDİNASYON KURULU

Talin Etyemez
Meral Kanık

Bilim Kurulu
A. TARİH : Prof. Dr. Mustafa Sayar (İstanbul Üniversitesi).
B. KÜLTÜR VE SANAT: Prof. Dr. Eva Şarlak (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Erol Eti (Yeditepe Üniversitesi), Prof. Dr. Asiye Korkmaz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Prof. Dr. Murat Koç (Marmara Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Deniz Ünsal (Bilgi Üniversitesi), Mehmet Güntekin (Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü).

C. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK : Prof. Dr. Nuran Pilehvaryan (Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Cengiz Eruzun (Tarihî Türk Evleri Derneği Bşk.), Prof. Dr. Selçuk Mülâyim (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Eva Şarlak (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Filiz Özer (İTÜ), Doç. Dr.Yegân Kâhya (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Aras Neftçi (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Hasan Kuruyazıcı (Bahçeşehir Üniversitesi).

E. JEOLOJİ, JEOFİZİK-HİDROBİYOLOJİ ve EKOLOJİ : Prof. Dr. Adnan Uzun (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Ender Makineci (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Bayram Öztürk (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Hüsamettin Balkıs (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Melih Boydak (Işık Üniversitesi), Doç. Dr. Tayfun Kındap (İstanbul Teknik Üniversitesi).

F. SOSYAL YAŞAM I (demografi, politika, iktisadî hayat, din ve bayramlar vb.): Prof. Dr. Esin Küntay (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

SOSYAL YAŞAM II (turizm, ulaşım, eğitim, sağlık, spor,eğlence): Prof. Dr. Fatma Füsun İstanbullu Dinçer (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Serhan Ada (Bilgi Üniversitesi).

Adalar Kültür Derneği

Adres: Çınar Meydanı No:86 Büyükada/Adalar/İSTANBUL Telefon: +90 216 382 73 78 E-Posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin