I.GELENEKSEL ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ‘’I.GELENEKSEL  ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI’’ ÖZEL ŞARTNAMESİ

1.Konu:
 İlköğretim 6.ve7.sınıf  öğrencileri arasında ‘’I.GELENEKSEL ZEKA OYUNLARI’’ yarışması düzenlenecektir.

2.Amaçlar:
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; ilköğretim 6. Ve 7. Sınıf  öğrencilerinin bilime olan ilgisini arttırmak,kendine güven duygusunu geliştirmek ve okulunu temsil etme sorumluluğunu geliştirmektir.Yine Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda özgün düşünme,üretme ve deneme kapasitesini arttırmaktır. Ayrıca, kendilerini  özgürce ifade edebilmeleri, onları ödüllendirip teşvik ederek üretici yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.

3.Kapsam:
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, ödülleri, yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
4.Yasal Dayanak:
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğini 22.maddesine ve sosyal etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmiştir.
“Madde 22’’
Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.”
Bu yarışmada, yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir :
a) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
b) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
c) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
d) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
e) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme.

5.Başvurular:
Tüm başvuru işlemleri, okul ve kurum müdürlüklerince 02 Ocak 2012 tarihi mesai bitimine kadar ‘Ulubatlı Mah. 365.Sokak Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi (Yenişehir Halk Eğitim Merkezi İçi)’’ adresinde olacak şekilde yapılacaktır.

6.Ödüller:
1.Takıma 
Her öğrenciye 250 TL ve 1.’lik Sertifikası
Danışman Öğretmene Plaket,Okula 1.’lik Plaketi
2.Takıma
 Her öğrenciye 200 TL ve 2.’lik Sertifikası
Danışman Öğretmene Plaket ,Okula 2.’lik Plaketi
3.Takıma
 Her öğrenciye 150 TL ve 3.’lük Sertifikası
Danışman Öğretmene Plaket ,Okula 3.’lük Plaketi

 
GENEL ESASLAR

1-Yarışma, Şanlıurfa Merkezdeki ilköğretim 6. ve 7.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
2-Organizasyon heyeti, yarışma öncesinde katılacak okulları web sitemiz aracılığıyla bilgilendirmek şartıyla organizasyonla ilgili değişiklikler yapabilir.
3- Her ilköğretim okulu 6. ve 7. Sınıf öğrencileri arasından 2 kişiden oluşan 1 takım oluşturacaktır.
4-Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden öğrenciler ve merkez çalışanlarının birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.
5-İlköğretim okulları; öğrencilere ait  fotoğraflı öğrenci belgelerini ve ekte verilen ‘’Yarışma Katılım Formu’’nu   02 Ocak 2012 tarihine kadar Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi’ne ileteceklerdir.
6-Bu tarihten sonra iletilecek başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7-Zeka Oyunları yarışması bir eleme testi ve  bir final şeklinde  iki aşamalı yapılacaktır.
8-I.Aşama olan eleme testi 25 Şubat 2012 tarihinde saat 10:00’da Yunus Emre İMKB İlköğretim Okulunda  yapılacaktır.
9-I.Aşama Eleme testi kitapçık usulü yapılacaktır.Öğrencilere çoktan seçmeli testte 20 zeka sorusu sorulacaktır.Örnek zeka soruları ekte sunulmuştur.
10- Puan yönünden beraberlik durumunda takım yaşı(öğrencilerin yaşları toplamı) esas alınacaktır.Yaş toplamı küçük olan takım öne geçecektir.Yaşların toplamının aynı olması durumunda kura yoluna gidilecektir.
11- Test sonrası her okulun takım puanı oluşturularak okulların takım sıralaması  12 Mart 2012 tarihinde www.sanliurfabilsem.com sitesinden yayınlanacaktır.
12-İlk dörde giren okulların takımları final karşılaşmasına alınacaktır.
13-Final karşılaşması ve ödül töreni 05 Nisan 2012 tarihinde saat 14:00’da Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
14-Finalde her takım için bir masa verilecek ve materyalli bir yarışma yapılacaktır.
15-Finalde yöneltilen soruları, verilen sürede tamamlayan ve en çok puanı toplayan takım yarışmayı kazanmış sayılacaktır.
15-Yarışmaya katılacak takımların her türlü sorumluluğu  kendilerine aittir.
16-Yarışmaya katılanlar bu şartnameyi bütün koşulları ile kabul etmiş sayılırlar.
17-Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.

 

YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ

Halil Atlı (Müdür Yardımcısı) :           0 505 356 72 32
Ümit Doğan (Müdür Yardımcısı)  :    0 505 791 25 39
Soner DEMİRAY (Bilim Etkinlikleri Birimi Başkanı): 0 507 796 58 41
Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi :    0 414 312 97 07
İnternet Adresi: www.sanliurfabilsem.com
E-Posta:  bilsem_63@hotmail.com
Adres: Ulubatlı Mah. 365.Sok. Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi