I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi

BOLOGNA ARAŞTIRMACILARINA ÇAĞRI
1999 Yılı Bologna Deklarasyonu ile başlayan ve kısaca “Bologna Süreci” olarak adlandırılan ve Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan çalışmalara Türkiye 2001 yılında katılmıştır. Bologna Süreci, Avrupa yükseköğretim sistemlerinin modernizasyonunu hedeflemekte ve yükseköğretimde derece yapıları, öğretim programları, eğitimin kalitesi, öğrenci ve personel hareketliliği, yükseköğretime erişim, mezunların istihdamı ve finansman alanlarında reform yapılması öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Söz konusu reform çalışmalarının ardından 10 yıl geçmiştir. Bu on yıllık dönemde, 47 Avrupa ülkesi bu sürecin içerisinde yer almış ve süreçle ilgili çalışmaların çeşitli boyutlarında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye uygulamalarında da 31 üniversite AKTS etiketi, 73 üniversitede DE (Diploma Eki) etiketi almış ve uygulamalar hemen hemen tüm üniversitelere yaygınlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi olarak 2003 yılında başlattığımız çalışmalar ise 2013-2014 öğretim yılı başından bu yana tüm programlarda AKTS ve DE uygulamaları ile devam etmektedir.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bologna Süreciyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapılmasının ve üniversiteler arasında, bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının Türk yükseköğretim sisteminin “eğitim” boyutunun daha da güçlenmesine katkıda bulunacağı ümidiyle, tüm öğretim elemanlarını 17-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak olan I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi için Hacettepe Üniversitesi’ne davet etmekten onur duyarız.

Düzenleme Kurulu

Kongre Hakkında
Kongrenin amacı; Türkiye’nin 2001 yılında katıldığı ve on yılı aşkın bir zamandan beri devam eden gelişmelerin ardından Bologna Süreciyle ilgili bir değerlendirme yapılması, bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerin üniversiteler arasında paylaşılması ve gelecek için bunlardan ders çıkarılmasıdır.

Kongre, Hacettepe Üniversitesi Bologna Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmekte ve Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Kongrenin dili Türkçedir. Kongrede davetli konuşmacılar, paneller ve sözlü bildirilere yer alacaktır. Kongre Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir. Kongreye katılım bildirili veya bildirisiz olabilir. Bildiri tam metinlerinin yer alacağı Kongre Bildiri Kitabı, kongreden önce basılmış olacaktır. Kongre ücretsizdir. Kongreye sunulan bildirilerin dergilerde yayımlanabilmesiyle ilgili olarak Kongre Düzenleme Kurulu, dergi yayıncılarını kongreye davet ederek bildiri sahipleriyle buluşma ortamı hazırlayacaktır.

Kongre Temaları
1. Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Sürecinin temelleri, politikalar, yükseköğretim yapıları, büyüklükler, harcamalar vb.
2. Yükseköğretimde Dereceler ve Yapılanma: Üç kademeli yapı, ortak derece ve programlar vb.
3. Öğretim Programı: Program Bilgi Paketi ve Ders Bilgi Paketlerinin tasarımı ve uygulamaları vb.
4. Bologna Araçları ve Yeterliklerin Tanınması: Ulusal yeterlikler çerçevesi, AKTS, öğrenme çıktıları, diploma eki, yeterliklerin tanınması vb.
5. Yükseköğretimde İç ve Dış Paydaşlar: Görüşleri, önerileri, katılım durumları vb.
6. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: İç ve dış değerlendirme süreçleri, akreditasyon kurumları vb.
7. Yükseköğretimin Sosyal Boyutu: Yükseköğretime erişim, katılım, cinsiyet eşitliği, uluslararası öğrenciler, öğrenim ücretleri, öğrenci mali destekleri, öğrenci hizmetleri vb.
8. Yükseköğretimin Çıktıları ve İstihdam Durumları: Yükseköğrenim mezunu nüfus, yükseköğrenime giriş oranları, yükseköğretimi tamamlama oranları, mezuniyet oranları, mezunların istihdam durumu, mezunların işsizlik oranları, iş ve mezun yeterlikleri arasındaki uyumsuzluk, yükseköğretimin bireysel getirileri vb.
9. Yaşamboyu Öğrenmede Yükseköğretimin Rolü: Yaşam boyu öğrenme misyonu ve anlayışı, yaşamboyu öğrenmenin finansmanı, yükseköğrenimde esnek hizmet sunumu, yetişkinler için yükseköğrenim fırsatları vb.
10. Uluslararasılaşma ve Hareketlilik: Hareketlilik türleri, öğrenci hareketliliği, personel hareketliliği, hareketlilik destekleri, ders/kredi transferiyle ilgili güçlükler vb.
11. Bologna Süreci Yazılım Geliştirme Çalışmaları.
12. Diğer

Kongre Yönetimi
ONURSAL BAŞKAN
Prof.Dr. A. Murat TUNCER (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)
KONGRE BAŞKANI
Doç.Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI (Bologna Kurum Koordinatörü)
KONGRE BAŞKAN YARDIMCILARI
Doç.Dr. Özlem ÜLGER (Bologna Koordinatör Yrd.)
Öğr.Gör.Dr. Nalan KALKAN (Bologna Koordinatör Yrd.)

İletişim
Adres: Bologna Kurum Koordinatörlüğü,
Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası,
9. Kat 06800 Beytepe/Ankara
Telefon: 297 65 43, 297 65 44 Fax: 297 65 45
E-posta: hubologna.destek@hacettepe.edu.tr
Facebook: https://www.facebook.com/bologna.koordinatorlugu
Twitter: https://twitter.com/hubologna