Hukuk Fakültesi Öğrencileri Makale Yarışması

Uyuşturucu ile Mücadele
Hukuk Fakültesi Öğrencileri Makale Yarışması

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE HUKUKUN ROLÜ
MAKALE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Amacı
Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak

2. Yarışmanın Konusu
Makale yarışmasının konusu “Uyuşturucu ile Mücadelede Hukukun Rolü”dür.

3. Yarışma Takvimi
Yarışma başvuruları 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle başlayacaktır. 15 Aralık 2021 son
başvuru tarihidir. Sonuçlar 5 Ocak 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreni 12 Ocak
2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. (İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanlığının sonuçların açıklanması ve ödül töreni tarihleriyle ilgili değişiklik yapma
hakkı saklıdır.)

4. Katılım Şartları
4.1.Makale yarışması, lisans düzeyinde eğitim görmekte olan hukuk fakültesi
öğrencilerinin katılımına açıktır.
4.2.Yarışmaya her katılımcı tek makale ile katılabilir. (Birden fazla yarışmacı birlikte
katılabilir.)
4.3.Makalelerin yazım dili Türkçe’dir.
4.4.Yarışma için teslim edilen makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde
yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4.5.Yarışmaya katılmak üzere makale teslim eden katılımcılar bu şartnamedeki
koşulları kabul etmiş sayılır. Koşullara aykırılığı tespit edilen yarışmacılar ve
makaleler yarışmadan ihraç edilecektir.

5. Yazım ve Şekil Kuralları
5.1.Makaleler Word formatında, A4 boyutunda, 4000- 12000 kelime arasında olmalıdır.
5.2.Makaleler bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım
kurallarına uygun olmalıdır.
5.3.Makalelerin ana metni Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ile 1.5 satır aralığı
bırakılarak iki yana yaslı olarak; dipnotları Times New Roman yazı tipinde, 10
punto ile, tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
5.4.Makalelerin başında en fazla 300 kelime olan Türkçe ve İngilizce Özet ile Türkçe
ve İngilizce 3-5 anahtar kelime yer almalıdır.
5.5.Makaleler Kapak, İçindekiler, Kısaltmalar Listesi içermemelidir.
5.6.Makalenin sonunda kullanılan kaynakların bulunduğu kaynakça yer almalıdır.
(Kaynakça kelime sayısına dahil değildir).
5.7.Yarışmacılara ilişkin ad, soyad, kimlik, kurum vs. gibi bilgiler makalede yer
almamalı, başvuru formunda yer almalıdır.

6. Jüriler ve Değerlendirme Kriterleri
6.1.Makaleler yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.
6.2.Makaleler yarışmanın amaç ve konusuna uygunluk, bilimsel yazım kurallarına
uygunluk, yaratıcılık açılarından değerlendirilecektir.

7. Ödüller
Jürilerin değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren makalelere ödül verilecektir.
Dereceye giren makaleler ve ödül töreninin gerçekleştirileceği yer İstanbul Medipol
Üniversitesi’nin internet sitesinde duyurulacaktır.
Birinciye 5000 TL
İkinciye 4000 TL
Üçüncüye 3000 TL

8. Yayımlanma
Dereceye giren makaleler ve dereceye girmediği halde jüri tarafından yayımlanmaya
uygun görülen makaleler, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne
yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere gönderilecektir. Makalelerin teslimi ile
yazarlar, yayımı kabul etmiş sayılır.

9. Makalelerin Teslimi ve İletişim
Makaleler başvuru tarihleri arasında makaleyarismasi@medipol.edu.tr adresine
gönderilmelidir. (Yarışma ile ilgili duyurular İstanbul Medipol Üniversitesi’nin internet
sitesinde (https://www.medipol.edu.tr) yayımlanacaktır.)