Hücreler Kümesi

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Fen ve Teknoloji ile matematik dersleri arasında ilişki kurmak Canlıların sahip oldukları hücrelerin organellerini küme şeklinde göstermek. 1Kümeler , canlılar ve hücreleri hakkında bilgi toplandı 2 Canlı alemleri hücrelerinde bulunan organellere göre gruplara ayrıldı 3 Tablo oluşturuldu 4 Her canlı grubu bir küme olarak alındı ve elamanları belirlendi 5 Kümeleri venn şemasında gösteren poster hazırlandı 6 Kümelerin kesişim, birleşim, fark gibi elamanları tespit edildi 7 Elamanların ne mana ifade ettiği örnekler ile açıklandı( H/B nın manası hayvan hücresinde bulunan bitki hücresinde bulunmayan organeller) 1 Bilgi toplama 2 Gruplandırma 3 Tablo oluşturma 4 Poster oluşturma 5 Örneklendirme 1 Canlı alemleri tespit edildi ( Hayvanlar, bitkiler, bakteriler, mavi-yeşil algler, mantarlar ve tek hücreliler) 2 Bu canların hücrelerin de bulunan organeller tespit edildi( hücre çeperi, hücre zarı , çekirdek,ribozom, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom ,plastidler, mitokondri ,koful ve sentrozom) 3 Venn şeması ile hangi organelin hangi canlının hücresine ait olduğu daha iyi görüldü Canlı alemlere ait hücre organelleri kümeler konusu vasıtası ile gruplandırıldı. Hangi organelin hangi canlıya ait olduğu daha iyi anlaşıldı. Matematik dersinde öğrenilen kümeler konusuna iyi bir uygulama alanı oluştu.Kümeler ve hücre konuları hakkında bilgi toplandı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin