Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm

Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm

Genel olarak canlı, özelinde de insan varoluşu filozofların, bilim insanlarının, sanatçıların, sokaktaki insanın ilgisini her zaman çekmiştir. Varoluşa (ve yok oluşa) sadece tek bir açıdan yanıt vermenin kolay olmadığının farkındayız. Bu amaç doğrultusunda, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan Psikoloji Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kendi bakış açılarından yola çıkarak ama asla onlarla sınırlı kalmayan bir şekilde, söz konusu meraklara yapılacak disiplinlerarası bir yolculuğa evsahipliği yapmaya karar verdiler. Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumları her yıl farklı bir temada merak ettiğimiz konuları hücre düzeyinden toplumsal katmanlara kadar geniş bir yelpazede incelemeye çalışacak. 30 – 31 Mart 2018 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan bu sempozyum serisinin ana teması Yaşam ve Ölüm olarak belirlendi. İki gün boyunca farklı alanlardaki uzmanların kendi alanları çerçevesinde Yaşam ve Ölüme nasıl baktılarını dinleme şansı bulucağımız ve yeni soruların oluşmasına tanıklık edeceğimiz akademik bir etkinlik olmasını hedefliyoruz.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
(Başkent Üniversitesi, FEF, Psikoloji Bölümü Başkanı)
Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri
(Başkent Üniversitesi, FEF, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı)

Program

30 Mart 2018 – Cuma

09.00 – 09.30 Sempozyum Kayıt
09.30 – 10.00 Açış Konuşmaları
10.15 – 11.45 Davetli Konuşmacı
11.45 – 13.30 Öğle Arası
13.30 – 14.45 Oturum I: Hücrenin ve Bireyin Varoluş Endişesi
14.45 – 15.10 Kahve Arası
15.10 – 16.25 Oturum II: Tıbbi ve Psikolojik Yaşam

31 Mart 2018 – Cumartesi

09.30 – 10.30 Davetli Konuşmacı
10.30 – 10.50 Kahve Arası
15.50 – 16.25 Oturum III: Varlığı ve Yokluğuyla Bilinç
12.15 – 13.30 Öğle Arası
13.30 – 15.00 Oturum IV: İntihar ve Kitlesel Ölüm
15.00 – 15.45 Poster Sunumları
15.45 – 17.00 Konser ve Kapanış Kokteyli