Hücre Şehri

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Hücreyi daha kolay ve daha zevkli şekilde öğretme amaçlı şehir kurmak 1.İlköğretimde öğrencilerin Fen eğitimleri için model oluşturma 2.Şehrin bölümlerini ve binalarını , hücrenin yapıları ile ilişkilendirerek bir şehir tasarlamak ve kurmak Bitki ve hayvan hücreleri hakkında bilgi toplanıldı.Elde edilen bilgiler doğrultusunda proje tasarlandı.Hücrenin her yapısı için şehirde uygun bir yapı tasarlanıldı(örneğin çekirdek belediye veya kaymakamlık binasına benzetildi).Buna benzer görev paylaşımları yapıldı.Bitki ve hayvan hücresi olmak üzere iki model tasarlandı.Oluşturulan tasarılardan sonra modelin maketinin yapımı gerçekleştirildi.Bu model okullarda kullanılabilecek şekilde tasarlanıldı. Araştırma,Model oluşturma,inceleme,gözlem,yaparak yaşayarak öğrenme,Tasarlanılan modellerin uygulanabilirliklerine göre elemeler yapıldı.Bu elemeler sonucunda uygun olanlar tespit edilerek bunlar makette kullanıldı.Kullanılabilirlik ve uygulanabilirlik seviyelerine göre bu sadeleştirme yapılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda her elemanın hücrenin bir yapısını anlatacak şekilde şehir tasarlanıp gerekli malzemeler temin edilerek maketi yapıldı.Tasarının oluşumunda öncelikle şehirde kullanılacak öğeler tespit edildi ve bunlar kullanıldı.Derslerde eğitim araç-gereci olarak yararlanılması fikri doğrultusunda gerçekleştirildi.Bu projede çocukların yaşadıkları şehrin sokaklarında dolaşırken bile hücreyi tanıması ,öğrenmesi ve bilgisinin kalıcılığını sağlamak amaçlanmıştır.Bu amaç doğrultusunda bir şehir tasarlanılmış ve maketi yapılmıştır.Öğrencilerin ders konularını günlük hayata aktarabilmesini destekleyen bir projedir.Bu tarzda uygulamalar farklı derslerde farklı konularda da yapılabilir.Uygulanabilirliği olan bir projedir ve başarı ile gerçekleştirilmiştir.Çocuklar için deney ve projeler (Robert W.WOOD-pan yayıncılık),,Fen ve teknoloji bilgisi 6 sınıf ,Tubitak yayınlarıwww.kimyaokulu.com/sunu/hucre_dosyalar/frame.htm , www.genetikbilimi.com/genbilim/hucrezari.htm , egitek.meb.gov.tr/Medya/FenVidyo/Biyoloji.html , www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/sozluk.htm.Tubitak yayınları,Fen ve teknoloji bilgisi 6 sınıf ders kitabı, Çocuklar için deney ve projeler (Robert W.WOOD-pan yayıncılık),

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin