HÜ Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birey kendine özgü özelliklerle gelişerek diğer bireylerden farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda bireylerin gelişim sürecinde ilgi, yetenek, değer ve beklentileri de farklılaşmaktadır. Potansiyelin en üst düzeyde kullanımı ise bireye özgü sunulan eğitim ile mümkün olmaktadır.

Bu nedenle eğitimin bireyin bilişsel, sosyal-duygusal ve bedensel yönden gelişimini hedefleyen bir süreç olarak, bireyin yüksek yararı için bireyle birlikte gelişebilecek gelişme ve yeniliğe açık dinamik bir döngüye sahip olması beklenmektedir.

Üstün yeteneklilik eğitimi, özel gereksinimlerin belirlenmesi ve karşılanması ile bireyin tüm gelişim alanlarında desteklenmesini içermektedir. Bireyin potansiyelinin ortaya çıktığı bir ya da bir kaç performans alanında gelişimi sağlanarak bireye en üst düzeyde kendini gerçekleştirme fırsatı verilmektedir. İlgi, yetenek, ihtiyaç ve beklentileri akranlarına göre farklılaşan üstün yetenekli bireylerin eğitsel ihtiyaçları ancak onlara sunulacak esnek, zenginleştirilebilir, çeşitlenebilir ve farklılaştırılabilir eğitim programları ve öğrenme ortamlarıyla mümkündür.

Bu noktadan hareketle HÜ Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacak çalışmalarla;

Üstün yeteneklilik eğitiminden yararlanabilecek hedef kitleye ulaşılması,
Bireysel yetenek, ilgi, ihtiyaç ve beklentilere uygun eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi,
Üstün yetenekliliğin belirlenmesi ve üstün yeteneklilik eğitimi için özgün bir model oluşturulması
amaçlanmaktadır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1, 2, 3, 5 ve 6. sınıf düzeyinde eğitim görecek öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. Bu nedenle çalışmalar, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için ana sınıfı, 1, 2, 4 ve 5. sınıfa devam eden öğrencilerle yapılacak ve bu kademelerdeki öğrenci başvuruları kabul edilecektir. Gelecek yıllarda sınıf düzeyleri kademeli olarak artırılacaktır.

http://www.ustunyetenek.hacettepe.edu.tr/