“Hoşgörü Denizinde Bir Damla Olmak” Şiir Yarışması

Bu yarışma Afyonkarahisar Merkez Toki Mevlana Ortaokulu Müdürlüğü tarafından
“Mevlâna’nm 749. Vuslat Yıldönümü Münasebetiyle” yapılır.

Madde 1. YARIŞMANIN KONUSU:
Mevlana Celaleddin Rumi’nin yedi öğüdünden biri olan “Hoşgörülükte Deniz Gibi Ol” öğüdünden
yola çıkarak “Hoşgörü Denizinde Bir Damla Olmak” konulu şiir yazma çalışmaları
gerçekleştirebilirsiniz.

Madde 2. YARIŞMANIN AMACI:
“Hoşgörü Denizinde Bir Damla Olmak” isimli yarışma ile ortaokul öğrencilerimizin yazacakları
şiir ile;
– İnsanlara karşı daha anlayışlı olmalarını,
Empati yeteneklerini geliştirmeyi,
Dünyada hoşgörüyü arttırması,
Hoşgörü ile ilgili duygu ve düşüncelerini şiir ile ifade etmelerini sağlamaktır.

Madde 3. YARIŞMANIN KAPSAMI:
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, temalarda
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak İşlemler ve değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül
töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Madde 4. YARIŞMANIN KATILACAKLAR:
Yarışmaya Türkiye genelinde örgün öğrenim gören resmi ortaokul öğrencileri katılacaktır.

Madde 5. ÇALIŞMALARDA İSTENİLEN ÖZELLİKLER:
a) Teknik ve kullanılacak malzemeler: Eserler, hece ölçüsü veya serbest ölçüyle çizgisiz A4
kâğıda, katılımcının kendi yazısıyla, tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına
uyularak yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün
olacak ve bir sayfayı geçmeyecektir.
b) Kullanılması yasak olan malzemeler: Bilgisayar çıktıları, fotokopi.
c) Boyut: A4 kâğıdı

Madde 6. KATILIM ŞARTLARI:
a) Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır.
b) Yarışma engelli bireylere açıktır ve engelli bireylerin yarışmaya katılımını teşvik edici kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır.
c) Çalışmalar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş ve ödül almamış olacaktır.
d) Katılımcılar yarışmaya en fazla bir çalışma ile katılabilir.
e) Yarışma ücretsizdir. Katılımcılardan ücret alınmayacaktır.
f) Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
g) Çalışmaların ön yüzünde katılımcının kimliğine dair isim, imza, yazı, işaret vb. yer almayacaktır.
h) EK-4’teki başvuru formu doldurularak çalışmanın arka yüzüne yapıştırılacaktır.
İ) Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, Toki Mevlana Ortaokulunda kalıcı arşiv oluşturulacaktır. Öğrenci velisi tarafından EK-1 Veli İzin Belgesi. EK-2 Muvafakatname ve EK-3 Açık Rıza Onayı — Aydınlatma Metni doldurulup imzalanarak kapalı bir zarfa konulacaktır.
j) Şiir, kapalı zarfla birlikte Toki Mevlana Ortaokulu Müdürlüğü Dörtyol Mahallesi 2088 sokak no:3 iç kapı no:0. MERKEZ/AFYONKARAHISAR adresine 29 Aralık 2022 tarihine kadar, kargo posta yoluyla gönderilecek ya da elden teslim edilecektir.) Gönderimden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz ve komisyonumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca gönderim giderleri gönderici tarafından karşılanacaktır.
l) “Hoşgörü Denizinde Bir Damla Olmak Şiir Yarışması” İle İlgili rapor, kitap, dergi, broşür, sergi ile projenin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Etkinlikte toplanan İletişim verileri Üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinden sonra silinecektir.
m) Katılımcı başvuru için gönderdiği eserin, okul içi ve Okul dişi etkinliklerde ticari faaliyetlerde bulunmamak şartıyla haklarını Toki Mevlana Ortaokulu’na devretmiş sayılır,
n) Siyasi öğeler barındıran, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
o) Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma şartları ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
p) Yarışma şartnamesindeki koşulları yerine getirmeyen ve eksik teslim yapan yarışmacılar seçici kurul tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.
r) Yarışma sonuçlan 2 Ocak 2023 tarihinde okulun web adresinden ilan edilecektir. Sonuçların ilanından 2 gün sonra yapılan İtirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İtirazlar sadece kurumsal mail 764874@meb.kl2.tr adresine yapılacaktır.
s) Ödül Töreni yarışma takvimi süresince 4 Ocak 2023 tarihinde online olarak yapılacaktır. Ayrıca ödüller, ödül sahiplerinin veya velilerinin belirteceği adreslere kargo ile gönderilecektir.
t) Bu yarışmanın İçeriği ve organizasyonu Toki Mevlana Ortaokuluna aittir. Yarışma ile ilgili iletişim Toki Mevlana Ortaokulu ile kurulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ 19/12/20022-29/12/2022

Ekler için iletişime geçiniz.

İLETİŞİM:
Adı: Toki Mevlana Ortaokulu Müdürlüğü
Adresi: Dörtyol Mah2088 Sokak No:3 İç KAPI No:0 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
Telefon numarası: O (272) 502 24 20
e posta: 764874@meb.kl2.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × two =