HOPO PROJE YARIŞMASI

HOPO projesi, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı,
öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim-öğretim imkânları sunmayı ve
2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlamaktadır.
Yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata
geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitimin tüm paydaşlarının teşvikiyle
eğitim ortamlarımızın da kalitesi artırılmış olacaktır.

Kapsam
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim
öğretim kurumlarını kapsar.

2021/2022 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden belirtilen kategorilerde faaliyet
gösteren okulları, proje faaliyetleri ve bu proje faaliyetlerde emeği geçen kişiler ödüllendirilecektir.

1. BİLİM VE TEKNOLOJİ KATEGORGİSİ:
Okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; bilim alanında öğrencilerin bilimsel
işlem basamaklarına uygun çalışmalarını özendiren, bilimsel çalışma ortamlarının kullanıldığı,
öğrencilere bilimsel çalışmaları sevdiren ve öğrencide farkındalık oluşturan vb. projeler,
değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları
sadece örnek niteliğindedir. Ayrıca okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan;
eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik, Fatih Projesi alt yapısının etkin kullanımı, EBA’ nın eğitim sürecinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını destekleyen, e-içerik hazırlamaya dönük, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı ve farkındalık eğitimlerini içeren, web 2.0 araçlarının etkin kullanıldığı e-Twinning projeleri, STEM, kodlama ve robotik eğitimine yönelik çalışmalar vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

2. SPOR ve SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ:
Okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; spor ve sağlıklı yaşam becerileri, sporun
tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması, spor alanında fair-play ruhunun geliştirilmesi, zararlı alışkanlıklarla mücadele etme, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

3. KÜLTÜR VE SANAT KATEGORİSİ:
Okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; kitap okuma, müze ziyaretleri, müzik,
resim, fotoğraf, sinema, tiyatro, el sanatları gibi yerelde ve ulusal düzeyde her türlü kültürel ve sanatsal aktiviteler içeren, kültürel ve sanatsal aktivitelere bireylerin ve ailelerin katılımını destekleyen, farklı kültürlere karşı hoşgörü ve toleransı konu edinen projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

4. SOSYAL SORUMLULUK VE DEĞERLER EĞİTİMİ KATEGORİSİ:
Okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; öğrencilere sosyalleşme, dürüstlük,
hoşgörü, sabır, barış ve çevre bilinci gibi evrensel ilkelerin kazandırılması; milli-manevi değerlere ve şahsiyetlere sahip çıkmayı teşvik edici, öğrencilerin kişilik ve kariyerlerini doğru şekillendirilmesine dönük yapılmış olan projeler, öğrencilerin aktif vatandaşlık bilincini geliştiren, teşvik eden çalışmalar vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

5. DOĞA DUYARLILIĞI VE ÇEVRECİLİK KATEGORİSİ:
Okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; öğrencilere doğa, çevre ve ağaç sevgisi,
doğa ve çevre bilinci, doğal kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanılması bilinci kazandıran;
öğrencilerin ekolojik okuryazarlık seviyelerini geliştirmeye dönük faaliyetler içeren, yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların kullanımını teşvik edici farkındalık çalışmaları içeren vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

6. YILIN OKULLARI ÖDÜLÜ:
Okulların 2021/2022 eğitim öğretim yılında yapacakları sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik
faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde alınan ödül ve derecelerin; kurumumuz tarafından yayınlanacak kriterler ışında değerlendirilmesi ile puan üstünlüğü esasına göre “Yılın Anaokulu”, “Yılın İlkokulu”, “Yılın Ortaokulu” ve “Yılın Lisesi” adayı okullar belirlenecektir. Okulların sundukları verilerin kriterler ışığında puanlanması ile sıralamaya giren aday okullar, saha değerlendirmesine tabi tutulacak ve her iki değerlendirme neticesinde elde edilen puanların ortalaması alınacaktır. Ortalama puanı en yüksek olan anaokulu “Yılın Anaokulu”, ilkokul “Yılın İlkokulu”, ortaokul “Yılın Ortaokulu” ve lise “Yılın Lisesi” olarak belirlenip ödüllendirilecektir.7. YILIN DUYARLI ÖĞRENCİSİ ÖDÜLÜ:
Okullarca 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde okullarda ve okul dışında öğrencilerin eğitim adına
ortaya koydukları örnek davranışlar okullarca belirlenen komisyonca belirlenecek ve komisyonca bir
öğrenci önerilecektir.

8. YILIN DUYARLI VELİSİ ÖDÜLÜ:
Bu kategoride 2021/2022 eğitim öğretim yılı içinde okullarda eğitim yaşantılarının bir parçası haline
gelmiş öğrenci velilerinin okullarda yapmış oldukları özgün çalışmalar/uygulamalar/fedakârlıklar
değerlendirmeye tabi tutulur. Bu kategoride başvuru yapan tüm okullarda oluşturulacak komisyonca veli
belirlenecek ve komisyonca bir veli önerilecektir.

9. YILIN EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ ÖDÜLÜ:
Bu kategoride, eğitim camiası dışında olan fakat eğitime gerçek manada gönül vermiş ve/veya katkı
sunmuş birey veya kuruluşlar değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvuru yapılmayacaktır.