HOMEROS MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI 2013

HOMEROS 2013 MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1- BİÇİM:
“EGE ÜÇLEMESİ” ve “EGE RÜYASI ” temalarından oluşan yarışmaya, değerli maden ve değerli taşlardan imal edilebilecek şekilde tasarlanmış tasarım başvuruları kabul edilecektir.
2- AMAÇ:
Çağdaşlığı, yaratıcılığı ve yeniliği ön planda tutarak, sürekli değişen tüketici beklentilerine en uygun pırlanta kesilmiş elmas taşlı mücevher takı modellerinin, bilezik, set ve alyans modellerinin oluşturulmasına olanak sağlamaktır.
3- TEMA:
Homeros 2013 Mücevher Tasarım Yarışması, iki kategori ve iki temadan oluşmaktadır.
1. KATEGORİNİN TEMASI “EGE ÜÇLEMESİ” olarak belirlenmiştir. Bu kategoride “ SET TASARLANACAKTIR”
Tarihin ilk çağlarından beri Ege Bölgesi uygarlığa beşik olmuş Anadolu’nun bir parçası olarak, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, yurt olmuştur. Bu coğrafyada yaşayan tüm topluluklar, birer uygarlık oluşturmuş ve giderek millet bilincine kavuşmuşlardır. Bu topraklarda yaşamış olan bir birinden farklı dil, din, renk ve ırka sahip tüm farklı uygarlıklar aynı toprağı işlemiş, aynı havayı solumuş, aynı ürünleri yetiştirmişlerdir. Bizler bu çeşitliliği şöyle tarif ediyoruz: “üzümü, zeytini, inciri toplayan onu farklı biçimlere sokan insanlar her dilden, her ırktan, her dinden insanlardı. Kardeşliğin, barışın ve dostluğun duygusunu, kuşaklar boyunca üzerinde yaşayan insanlara; bu topraklar aktardı. Bu sebeple Ege’nin her köşesine ait farklı üzüm, zeytin ve incir hikayeleri, birbirinden güzel üzüm bağları, zeytinlikleri ve incir ağaçları bu proje için esin kaynağı oldu.
İzmirli HOMEROS ise zeytin, üzüm ve inciri bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın, yeniden doğuşun simgesi olarak gösterir… Ayrıca Homeros zeytinyağını sıvı altın olarak da tanımlar…
2. KATEGORİNİN TEMASI “EGE RÜYASI” olarak belirlenmiştir. Bu kategoride “ ALYANS TASARLANACAKTIR”
Hep en güzeli, en anlamlısını arar genç çiftler. Bu nedenle de bin yıllar boyunca değişen inanç ve göreneklere, esip geçen moda rüzgârlarına bağlı olarak üzerinde en çok çalışılmış en yaratıcı tasarımlar geliştirilmiş takı formudur alyans. Antik kaynaklar ilk evlilik yüzüklerinin Nil’in durgun sularının bereket saçtığı eski Mısır’da kullanıldığını söylese de, onların evlilik anlaşmalarının vazgeçilmez bir parçası olmasını sağlayanlar Romalılardı. Evlilik bağının gücünü ifade etmek için demirden yapılan ilk Roma alyansları, önce altın ve gümüş halkaları daha sonraları da elmas, yakut ve zümrütlerle bezenmiş mücevherlere dönüştü. Alyans, dün olduğu gibi bugünde, yarında anlamını ve önemini kaybetmeden insan yaşamında ki yerini sürdürecektir.
Bütün semavi dinlerin kutsal kitaplarında adı geçen, tarihin ilk çağlarından beri bilinen ve bu gün dahi insanlar için ekonomik olarak ta son derece değerli olan bu üçleme, yani “EGE ÜÇLEMESİ” ve “EGE RÜYASI” ikincisi yapılan HOMEROS TAKI TASARIM yarışmasının temaları olarak belirlenmiştir. “Ege Üçlemesi” ve “Ege Rüyası ” temaları kaynak alınarak oluşturulacak tasarımların; geleneksel motifleri ve/veya temanın içeriğine uygun, bir estetik ve ifade bütünlüğü içerisinde, ileriye dönük mesaj içerir bir konsept ile günümüz çağdaş yaşamına uyarlama amacı çerçevesinde ortaya konulması ve üretilebilir, satılabilir, kullanılabilir, niteliklerde olması gerekmektedir.
4- ORGANİZASYON :
Yarışma; Gençiz Fuarcılık, İzmir Kuyumcular Odası tarafından düzenlenmektedir. Bu Organizasyonda; Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Bölümü, Moda ve Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı; yarışmanın düzenlenmesi hususunda değerli bilgi ve tecrübeleri ile yarışmanın icrasına destek olmuşlardır.
5- KATILIM KOŞULLARI:
a. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa Gençiz Fuarcılık ödülü geri alır.
b. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ( beyaz, sarı, kırmızı ve yeşil altın – ayarda ise 22, 18, 14, 8 ayar ) ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara, bitkilere ait parçalar kullanılamaz.
c. Yarışma; Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili Bölüm ve Anasanat Dallarına, Meslek Yüksek Okullarının Takı Tasarım, Kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerine, Türkiye’de ki Enstitülerin öğrenci/kursiyerlerine ve kuyumculuk sektöründe çalışan, üreten, faaliyet gösteren her yaş ve branştan sektör mensuplarının katılımına açıktır. Bu kişilerin yanında yarışmamız; sektöre, tasarıma ilgi duyan ve kendini yetenekli hisseden herkese açıktır.
d. Katılımcılar İki kategoriye de katılabilirler.
e. 1. Kategori olan “SET TASARIMI” en az üç parçadan oluşacaktır. Set tasarımında; Kolye Ucu – Gerdanlık – Tasma Kolye’ den biri mutlaka istenmekte, seti tamamlayacak diğer parçalar ise; Küpe – Yüzük – bilezik – Bileklik – Baş takısı – Broş – Hal Hal – Pazubent gibi takı çeşitlerinden seçilerek oluşturulmalıdır. Katılımcı en fazla 3 Set Tasarımı ile yarışmaya katılabilir.
2. Kategori olan “ALYANS TASARIMI” çift olarak (kadın ve erkek için) tasarlanmalıdır. Katılımcı en az 3 alyans tasarımı ile yarışmaya katılabilir.
Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
Gençiz Fuarcılık personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, Gençiz Fuarcılık ödülü geri alır. Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri istenebilir. Yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş olurlar. Her katılımcı en az üç, en fazla beş ürün tasarımıyla yarışmaya katılma hakkına sahiptir. (Ürünler set olabilir.)
6- KATILIM FORMATI:
Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir:
A) Online Başvuru: Yarışma katılımcıları, http://www.gencizfuar.com.tr/ adresinde yer alan linkten, yarışma başvuru formunu online olarak dolduracaklardır. Katılımcılar, bu esnada yarışmada kullanacakları rumuzu da kendileri belirleyecektir. Tasarımlar bu rumuzları taşıyan zarflarla yarışma kuruluna iletilecek, yarışmacılar bu yolla yarışmaya katılacaklardır. Online başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.
B) Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemde oluşturulan başvuru formunun ve yarışma şartnamesinin yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır. Bu başvuru formu ve yarışma şartnamesinin ilgili kısımları yarışmacı tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak faks ve elektronik ortamda e-posta yolu ile Gençiz Fuarcılık’a ulaştırılacaktır. Yarışmacıda kalan orijinal belgeler ise başvuru zarfı içerisinde kimlik bilgilerinin yer aldığı yarışmacı kimlik zarfı içerisine konularak projelerle birlikte teslim edilecektir.
C) SUNUM:
1. Kategori olan Set Tasarımı için istenenler;
Her Set Tasarımı; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır ( klasik çizim, jewelcad, rhınoceros, matrix, rendering ). Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir.
1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftası olacaktır.
2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
3. pafta: Tasarımın çıkış noktasının anlatıldığı hikaye panosu olacaktır.
2. Kategori olan Alyans Tasarımı için istenenler;
Her Alyans Tasarımı; 3 pafta halinde A4 boyutunda renkli çizim olacaktır ( klasik çizim, jewelcad, rhınoceros, matrix, rendering ). Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir.
1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftası olacaktır.
2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği pafta olacaktır.
3. pafta: Tasarımın çıkış noktasının anlatıldığı hikaye panosu olacaktır.
İki kategori için geçerli olmak üzere; Paftaların arka sağ üst köşesine online başvuruda oluşturulan rumuzun yazılması gerekmektedir. Çalışmalar ayrıca bir CD’ye yüklenecek ve başvuru zarfında başvuru adresine gönderilecektir.
D) Başvuru Zarfı: Online başvuru formu doldurulduktan sonra oluşturulan katılımcı rumuzunu da içeren “zarf etiketi”, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfı içine bir adet kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfı, bir adet pafta zarfı ve çizimlerin yer aldığı CD konulacaktır. Online başvuru formu hem kimlik hem de pafta zarfına yapıştırılacaktır.
E) Tasarım Ölçütleri: Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların temaya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır.
7- KATILIM BELGELERİ:
A) Yarışma Başvuru Formu: Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı, yarışma şartnamesinin imzalanmış çıktısı. Bu belgeler kimlik zarfının içerisine konacaktır.
B) İstenen belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, Kişinin özgeçmişi, Öğrenciler için, bağlı olduğu üniversiteden verilmiş öğrenci belgesi, bağlı olduğu üniversiteden verilmiş transkript belgesi. Bu belgeler kimlik zarfının içinde yer alacaktır.
C) Başvuru zarfı:
1) Tasarım paftalarının bulunduğu sunum dosyasının;
2) Kimlik bilgilerini gösterir belgelerin ve yarışma başvuru formunun bulunduğu kimlik zarfının, kapalı olarak iki ayrı zarf halinde içerisinde olduğu BAŞVURU ZARFI,
30 Kasım 2012 tarihine kadar, 928 Sok. No: 55/206 Tezcan iş Hanı Mezarlıkbaşı / İZMİR ( İzmir Kuyumcular Odası ) adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. Postadan kaynaklanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8-TAKVİM: Yarışma Duyurusu : 28 Eylül 2012
Elektronik kayıt tarihleri : 01 Ekim 2012 – 31 Ekim 2012
Proje teslim tarihi : 30 Kasım 2012 , saat 17.00’ye kadar
Ön Eleme Jürisi : 03 – 07 Aralık 2012, tarihleri arasında
Final Jürisi : 25 – 28 Aralık 2012, tarihleri arasında
Ödül töreni : 01 / 04 Şubat 2013, tarihleri arasında
Ödül töreni ile ilgili detaylı bilgiler sonradan Gençiz Fuarcılık internet sitesinden duyurulacaktır. Sonuçlar, aynı şekilde http://www.gencizfuar.com.tr/ internet sitesinden Ocak 2013 içerisinde bir tarihte ilan edilecektir. Posta ile yapılan gönderilerde, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- ÖDÜLLER :
A) “EGE ÜÇLEMESİ” Kategorisinde:
1. Seçilen eser sahibine :3 Tam Cumhuriyet Altını
2. Seçilen eser sahibine :2 Tam Cumhuriyet Altını
3. Seçilen eser sahibine :1 Tam Cumhuriyet Altını
Mansiyon 1 :1/4 Cumhuriyet Altını
Mansiyon 2 :1/4 Cumhuriyet Altını
Mansiyon 3 :1/4 Cumhuriyet Altını
B) “EGE RÜYASI” Kategorisinde:
1. Seçilen eser sahibine :3 Tam Cumhuriyet Altını
2. Seçilen eser sahibine :2 Tam Cumhuriyet Altını
3. Seçilen eser sahibine :1 Tam Cumhuriyet Altını
Mansiyon 1 :1/4 Cumhuriyet Altını
Mansiyon 2 :1/4 Cumhuriyet Altını
Mansiyon 3 :1/4 Cumhuriyet Altını
Verilecektir.
10- ESERLERİN İADESİ:
Yarışma kapsamında İzmir Kuyumcular Odası tarafından teslim alınan proje ve belgelerden dereceye giremeyenler, diledikleri takdirde, sonuçların ilanından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde proje ve belgelerini İzmir Kuyumcular Odasından geri alabilirler. Geri alınmayan proje ve belgelerin saklanma zorunluluğu yoktur.
11- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim adresi :Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde; 928 Sok. No: 55/206 Tezcan iş Hanı Mezarlıkbaşı / İZMİR Tel : (232) 489 28 94 – 441 55 25 – 425 13 90 ( İzmir Kuyumcular Odası ) adresi kullanılacaktır.
12- DİĞER HUSUSLAR: Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Ödül kazanan projelerin telif hakları Gençiz Fuarcılığa aittir. Gençiz Fuarcılık, bu hakkı istediği kişi yada firmaya devredebilir. Gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir.
YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI KABUL EDİYOR; GENÇİZ FUARCILIK ve İZMİR KUYUMCULAR ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN “HOMEROS 2013 MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin