HOMEROS MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI 2012

HOMEROS 2012 MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1- BİÇİM:
“Homeros” temalı yarışmaya, değerli maden ve değerli taşlardan imal edilebilecek şekilde
tasarlanmış tasarım başvuruları kabul edilecektir.
2- AMAÇ:
Çağdaşlığı, yaratıcılığı ve yeniliği ön planda tutarak, sürekli değişen tüketici beklentilerine
en uygun pırlanta kesilmiş elmas taşlı mücevher takı modellerinin ve alyans modellerinin
oluşturulmasına olanak sağlamaktır.
3- TEMA:
Yarışmanın  teması  “Homeros”  olarak  belirlenmiştir.  Homeros’u  kaynak  alarak
oluşturulacak  tasarımların,  geleneksel  motifleri  günümüz  çağdaş  yaşamına  uyarlama
amacı  çerçevesinde  ortaya  konulması  ve  üretilebilir,  satılabilir,  kullanılabilir  niteliklerde
olması gerekmektedir.
4- ORGANİZASYON :
Yarışma; Gençiz Fuarcılık,  İzmir Kuyumcular Odası tarafından düzenlenmektedir. Norma
Baker Mücevher Tasarım Stüdyosu; bu organizasyonda  tertip komitesine yardımcı olmak
ve  yarışmanın  sekretarya  hizmetlerine  yardımcı  olmak ve  yarışma  raportörlüğünü  icra
etmek üzere İzmir Kuyumcular Odası ve Gençiz Fuarcılık tarafından görevlendirilmiştir.
5- KATILIM KOŞULLARI:
Katılımcıların T.C. vatandaşı olması yarışmanın ön şartıdır.
a. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde
sergilenmemiş  olması  gerekmektedir.  Benzer  ya  da  alıntı  olduğu  belirlenen  projeler
yarışma dışı bırakılır;  ödül kazandıysa Gençiz Fuarcılık ödülü geri alır.
b. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ( beyaz, sarı, kırmızı ve yeşil altın – ayarda ise
22,  18,  14  ayar  )  ve  yanında  istenilen  farklı  materyal  kullanılabilecektir.  Fildişi,
kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.
c.  Yarışma  “2  YILLIK”  ,  “4  YILLIK”  ve  “PROFESYONEL”  kategorileri  olmak  üzere  üç
kategori  halinde  düzenlenecektir.  ”2  YILLIK”  başlıklı  kategori;  2  yıllık  Meslek  Yüksek
Okulu Takı Tasarım, Kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımına
açıktır.  “4 YILLIK” başlıklı kategori;  takı  tasarımı dersi almış olan 4 yıllık üniversitelerin
ilgili  bölüm  öğrencilerinin  katılımına  açıktır.  “PROFESYONEL”  başlıklı  kategori;  tasarım
öğrenimi  görmüş  ve  /  veya  tasarım  sertifika  programlarına  katılmış yada  mücevher
sektöründe çalışan kişilere açıktır.
d. (bu madde, a maddesi ile aynı bu sebeple çıkarılmıştır.)
Ayrıca,  yarışmaya gönderilen eserin özgün bir  çalışma olmaması, aksine bir  iddia olması
ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya
ait olacaktır.
Gençiz Fuarcılık   personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek
üyeleri  ve  yarışma  raportörleri  ile  bunların  birinci  dereceden  yakınları  yarışmaya
katılamaz.  Bunun  aksi  bir  durumun  tespiti  halinde,  söz  konusu  proje  yarışmadan
diskalifiye  edilir.  Ödül  verilmişse,  Gençiz  Fuarcılık ödülü  geri  alır.  Yarışmayı  kazanan
kişilerden  gerekli  görüldüğü  takdirde  tasarımlarını  jüri  önünde  çizmeleri  istenebilir.
Yarışmaya  katılanlar  yarışma  koşullarını  kabul  etmiş  olurlar.  Her  katılımcı  en  az  üç,  en
fazla beş ürün tasarımıyla yarışmaya katılma hakkına sahiptir. (Ürünler set olmayacaktır.)
6- KATILIM FORMATI:
Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir:
A) Online  Başvuru: Yarışma  katılımcıları, http://www.gencizfuar.com.tr/ adresinde  yer
alan  linkten,  yarışma  başvuru  formunu  online  olarak  dolduracaklardır.  Katılımcılara,
sistem  tarafından  her  bir  başvuru  için;  katılım  tipine  göre  özel  olarak  üretilen  rumuz
verilecektir.  Tasarımlar  bu  rumuzları  taşıyan  zarflarla  yarışma  kuruluna  iletilecek,
yarışmacılar  bu  yolla  yarışmaya  katılacaklardır.  Online  başvurusunu,  süresi  içinde
yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.
B) Başvuru  Formu:  Online  başvuru  formu  doldurulduktan  sonra,  sistemce  oluşturulan
başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır.
C) SUNUM: Tasarımlar: Her  bir  tasarım  için;  3  pafta  halinde  A3  boyutunda  renkli  çizim
olacaktır ( klasik çizim,  jewelcad,  rhınoceros, matrix, rendering  ). 300gr  lık kağıda baskı
ile pafta haline getirilmelidir.
Paftalardan:
1.  pafta:  Artistik  çizim  (sol  sunum)  paftası  olacaktır.  2.  pafta:  Ürünün  teknik
çözümlemesinin  yapıldığı,  teknik üretim  yöntemlerinin  belirtildiği  ve bağlantı  ya  da kilit
sistemlerinin  çözümlenmiş  olarak  sunulduğu  pafta  olacaktır.  3.  pafta:  Tasarımın  çıkış
noktasının anlatıldığı hikaye panosuna bu kısımda yer verilecektir. Paftaların arka sağ üst
köşesine  online  başvurudan  alınan  rumuzların  yazılması  gerekmektedir.  Bir  CD’ye
yüklenecek ve başvuru zarfında başvuru adresine gönderilecektir.
D) Başvuru  Zarfı: Online  başvuru  formu  doldurulduktan  sonra  oluşturulan  katılımcı
rumuzunu  da  içeren  “zarf  etiketi”,  herhangi  bir  A3  büyüklüğündeki  zarfın  üzerine
yapıştırılarak  başvuru  zarfı  haline  getirilecektir. Başvuru  zarfı  içine  bir  adet  kimlik
bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfı, bir adet pafta zarfı ve cizimlerin yer
aldığı  CD  konulacaktır.  Online  başvuru  formu  hem  kimlik  hem  de  pafta  zarfına
yapıştırılacaktır.
E) Tasarım  Ölçütleri: Seçici  Kurul  değerlendirmesinde  tasarımların  konuya  bağlılık,
özgünlük  ve  görsel  estetik  niteliklerini  taşıyıp  taşımadıkları  öncelikle  dikkate  alacak;
üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır.
7- KATILIM BELGELERİ:
A) Yarışma Başvuru Formu: Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
B)  İstenen  belgeler:  Nüfus  cüzdanı fotokopisi,  Kişinin  özgeçmişi,  Bağlı  olduğu
üniversiteden  verilmiş  öğrenci  belgesi,  bağlı  olduğu  üniversiteden  verilmiş  transkript
belgesi. Bu belgeler kimlik zarfının içinde yer almalıdır.
C) Başvuru zarfı: Tasarım paftalarının bululunduğu sunum dosyasının ve kimlik bilgilerini
gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfının; 30 Kasım 2011 tarihine kadar, 928 Sok. No:
55/206  Tezcan  iş  Hanı  Mezarlıkbaşı / İZMİR  ( İzmir  Kuyumcular  Odası  ) adresine
gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.
8-TAKVİM:
Yarışma Duyurusu : 19 Eylül 2011
Elektronik kayıt tarihleri : 01 Ekim 2011 –  30 Ekim 2011
Proje teslim tarihi : 30 Kasım 2011 , saat 17.00’ye kadar
Ön Eleme Jürisi : Aralık 2011, ilk haftası
Final Jürisi : Aralık 2011, son haftası
Ödül töreni : 3-6 Şubat 2012, tarihleri arasında
 Ödül  töreni  ile  ilgili  detaylı  bilgiler  sonradan Gençiz  Fuarcılık  internet  sitesinden
duyurulacaktır.
 Sonuçlar,  aynı  şekilde http://www.gencizfuar.com.tr/  web  sitesinden  10  Ocak
2012 tarihinde ilan edilecektir.
9- ÖDÜLLER :
‘2 YILLIK’ Kategori :
1. Seçilen eser sahibine : 2.000 TL
2. Seçilen eser sahibine : 1.500 TL
3. Seçilen eser sahibine : 1.000 TL
‘4 YILLIK’ Kategori :
1. Seçilen eser sahibine : 2.000 TL
2. Seçilen eser sahibine : 1.500 TL
3. Seçilen eser sahibine : 1.000 TL
‘PROFESYOLNEL’ Kategori :
1. Seçilen eser sahibine : 2.000 TL
2. Seçilen eser sahibine : 1.500 TL
3. Seçilen eser sahibine : 1.000 TL
10- ESERLERİN İADESİ:
Yarışma  kapsamında  İzmir  Kuyumcular  Odası  tarafından  teslim  alınan  proje  ve
belgelerden dereceye giremeyenler, diledikleri  takdirde, sonuçların  ilanından  itibaren 30
(otuz)  gün  içerisinde  proje  ve  belgelerini  İzmir  Kuyumcular  Odasından  geri  alabilirler.
Geri alınmayan proje ve belgelerin saklanma zorunluluğu yoktur.

TARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim  adresi :Yarışma  ile  ilgili  tüm  iletişimlerde; 928  Sok. No:  55/206 Tezcan  iş Hanı
Mezarlıkbaşı / İZMİR Tel  : (232) 489 28 94 – 441 55 25 – 425 13 90 ( İzmir Kuyumcular
Odası ) adresi kullanılacaktır.
12- DİĞER  HUSUSLAR: Yarışma  şartnamesine  uygun  olmayan  eserler,  jüri
değerlendirmesine  sunulmayacaktır.  Ödül  kazanan  projelerin  telif  hakları  Gençiz
Fuarcılığa aittir. Gençiz Fuarcılık, bu hakkı  istediği kişi yada firmaya devredebilir. Gerekli
görülen  hallerde  katılımcılardan  başvuru  sırasında  verilen  belgelerin  asıllarını
isteyebilecektir.
YARIŞMA  ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN  ŞARTLARI  KABUL  EDİYOR; GENÇİZ  FUARCILIK
ve İZMİR KUYUMCULAR ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN “HOMEROS 2012 MÜCEVHER
TASARIM YARIŞMASI” YARIŞMASI’NA KATILIYORUM/ESERLERİMİ TESLİM EDİYORUM.
Tasarımcı adı :
Rumuz:
Tarih:
İrtibat adresi ve telefonları:
E-posta :
Mobil Telefon :
Yukarıdaki şartnameyi Okudum ve Kabul Ediyorum.
İmza :